A Semmelweis Egyetem Elméleti Orvostudományi Központja adott otthont március 25-én a transzplantáció legaktuálisabb kérdéseiről szóló nemzetközi szimpóziumnak. Az eseményen a mellkasi és hasi szervek transzplantációjának vezető európai szaktekintélyei tartottak előadást. Az egyetem Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinikája által első alkalommal megszervezett „Transplant Today” egész napos továbbképzésre több mint 200 egyetemi hallgató és további 150 résztvevő regisztrált a Semmelweis Egyetemről és más magyar intézményekből – hangzott el a megnyitón. Cikkünkből videóinterjúk érhetők el a nemzetközi vendégek közül Walter Klepetkóval, dr. Rutger J. Ploeggel és Bernadette Haase-val, a szakmai programot pedig dr. Fehérvári Imre docens, a szervezőbizottság tagja foglalja össze.  

Az új egyetemi koncepció részeként a közelmúltban megalakult Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika (STÉG) 112 éves múltra tekint vissza, és ide köthetőek a magyar transzplantáció gyökerei – mutatta be az eseményt szervező intézetet dr. Szijártó Attila klinikaigazgató, a program egyik főszervezője. Emlékeztetett rá, hogy a STÉG a legnagyobb hazai sebészeti-gasztroenterológiai központtá vált, ahol évente több mint 5500 műtétet végeznek, köztük átlagosan 140 vese- és 60-70 májtranszplantációt. Emellett az intézet jelenlegi komplexitása lehetővé teszi a betegek teljes körű, egységesített szempontrendszerű ellátását egyetlen intézményen belül – hangsúlyozta a megnyitón dr. Szijártó Attila. A Semmelweis Egyetem két további intézetében is zajlanak szervátültetések. A Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika harmincéves szívtranszplantációs programjával, az Országos Onkológiai Intézet bázisán működő Mellkassebészeti Klinika pedig a tüdőtranszplantáció terén ér el kiemelkedő eredményeket – emlékeztetett.

Az 1992-es első magyar sikeres szívátültetés óta, amely dr. Szabó Zoltán nevéhez köthető, a városmajori klinikán több mint 640 szívtranszplantációt végeztek el, ennek köszönhetően az intézet Európa egyik vezető szívátültetési központjává vált – hangsúlyozta dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora a szimpóziumot megnyitó beszédében. Hozzátette, az elmúlt évben 307 szervátültetést végeztek Magyarországon, amelynek 70 százaléka a Semmelweis Egyetem transzplantációs centrumaiban történt. A Semmelweis Egyetem, mint a szervátültetések terén nemzetközi összehasonlításban élen járó intézmény egyik kiemelt célja, hogy minél több rászoruló beteg számára tegye elérhetővé a szervátültetést, lényegesen jobb életminőséget biztosítva számukra. Dr. Merkely Béla kiemelte: az egyetem a szervátültetések terén nemcsak jelenlegi kiváló pozíciójának megőrzésére törekszik, hanem komoly erőfeszítéseket tesz a további fejlesztések megvalósítása érdekében, és ehhez kívánt hozzájárulni a nemzetközi szintű egész napos „Transplant Today” című továbbképzés is.

A konferencia szervezőbizottságának tagjai dr. Szijártó Attila mellett a klinika Transzplantációs és Sebészeti Részlegének részéről dr. Piros László igazgatóhelyettes és dr. Fehérvári Imre egyetemi docensek voltak. Az alábbiakban dr. Fehérvári Imre beszámolója olvasható a szakmai programról.

Az első előadás témája a magyar transzplantációs helyzet áttekintése volt, dr. Piros László foglalta össze az elmúlt 60 évet. Van mire büszkének lennünk: 1962-ben történt az első veseátültetés Magyarországon, a szegedi klinikán. Ezt követően kisebb-nagyobb hullámvölgyektől eltekintve töretlen volt a fejlődés, az első hazai tartós túlélést biztosító vesetranszplantációt a Semmelweis Egyetemen végezték el, és mai eredményeink alapján méltán tartozunk a világ élvonalába.

Közel 10 éve tagja hazánk az Eurotransplant nemzetközi szervkoordinációs szervezetnek. Az integráció eredményeiről számolt be dr. Mihály Sándor igazgató, az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) Transzplantációs Igazgatóságának vezetője. Nemcsak az ország, hanem az egyes betegek is haszonélvezői a csatlakozásnak. A jobb szöveti egyezés mellett lehetővé vált a sürgős életmentő szervátültetések végzése, hiszen időben jutunk az életmentő szervhez. A két hazai előadást követően jöttek a külföldi előadóink, akik nevére mindenütt a világon megtelnek az előadótermek: ezt most sem volt másképp.

Először dr. Rutger Ploeg, az oxfordi egyetem transzplantációs professzora következett, akit röviden csak a „szervkonzerválás pápájának” neveznek. Ezúttal is méltó volt hírnevéhez: különleges előadásában bemutatta a rendelkezésünkre álló lehetőségeket, köztük a hamarosan nálunk is bevezetésre kerülő gépi perfúziós eljárásokat is.
Bernadette Haase, a holland transzplantációs alapítvány elnöke gazdasági szempontból tekintette át a gépi perfúziók bevezetésének előnyeit és problémáit. Közben a hallgatóság is egyre jobban belemelegedett, jöttek a kérdések az előadókhoz. Kialakult az oldott párbeszéd: a tanulás alapja.

Bécsi (AKH Wien) előadóink a hazai programok ismerői, régi barátaink. Mind dr. Andreas Zuckermann szívsebész professzor, mind dr. Walter Klepetko, a tüdőátültetés európai megteremtője megtisztelte előadásával rendezvényünket. Számukra már rég nem ismeretlenek a magyar szív- és tüdő transzplantációs programok, hiszen a kezdetektől fogva segítették és segítik ma is napi munkánkat. Mindkét előadás kidomborította a gépi szervkonzerválás szükségességét, hiszen nemcsak a transzplantáció idejét teszi tervezhetővé, hanem jelentős javulás érhető el az első vizsgálatoknál esetleg fel nem használhatónak ítélt szervek funkciójában. Így nemcsak a transzplantáció biztonsága növekszik, hanem ugyancsak nő a felhasználható szervek száma is. Mire elérkezett az ebédszünet, már számos beszélgető csoport alakult ki, ahol a személyes kontaktus az előadókkal elősegítheti a későbbi együttműködések kialakulását. Ez – tekintve a meghívott előadók körét – csak előnyünkre válhat.

A délutáni szekció dr. Wojciech Polak, a rotterdami Erasmus egyetem májátültetési programja igazgatójának előadásával kezdődött. Áttekintette az élődonoros májátültetések eredményeit, és megint előjött a gép perfúzio szükségessége, mely jelentősen növelte a beültethető májak minőséget és mennyiségét.

Dr. Vassilios Papalois londoni előadónk, az Imperial College volt dékánja sűrű elfoglaltságai miatt személyesen nem tudott részt venni, de előadását előre rögzített videón elküldte. A hasnyálmirigy átültetés rejtelmeit első kézből ismerhettük meg, mégpedig részletekbe menően. Ezt követően dr. Frank Dor a londoni veseátültetési és nefrológiai központ vezetője következett. A Hammersmith Hospital Európa legnagyobb veseközpontja évi 200-250 átültetéssel. Itt minden elvégezhető, ami vesetranszplantáció során a beteg érdekében felmerül. Az élődonáció, a keresztdonáció a napi rutin része. Talán ezek azok a területek, ahol mi Magyarországon is tudunk még tovább fejlődni.
A különböző szervek transzplantációjának áttekintését követően egy szélesebb területet vizsgált dr. Luciano Potema, az Európai Transzplantációs Társaság (ESOT) elnöke. A záró előadásában a jövőképről, a transzplantáció víziójáról volt szó. Bemutatta, miképp szeretné a társaság a jövő generációjának képzését koordinálni, milyen minőségi kritériumokat vár el az ESOT.

Galéria

13kép

A kérdések megválaszolását követően este fél hatkor már csak dr. Szijártó Attila professzor zárszava volt hátra. Ezzel ért véget az első Transplant Today 2022. március 25-én a Semmelweis Egyetem EOK Szentgyörgyi termében.

Az elhangzottakkal és az esetleges együttműködésekkel kapcsolatos eszmecsere ugyanakkor tovább folytatódott az ünnepélyes gálavacsorán, amelyet szintén dr. Merkely Béla rektor és dr. Szijártó Attila nyitott meg.

Szelid Veronika,
Dr. Fehérvári Imre (Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika)

Fotó: Barta Bálint, Kovács Attila – Semmelweis Egyetem
Videó: Bartincki Tamara, Réthly Dávid

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.