Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. november 19.
543116 Összes oltás
Folytatódhat a Szenátus döntése nyomán a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtása. A testület elfogadta az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet II. Sz. Patológiai Intézetbe olvadásáról szóló előterjesztést is.

Döntött a Szenátus az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet II. Sz. Patológiai Intézetbe való beolvadásáról, amelynek nyomán február 1-jével létrejön a Patológiai, Igazságügyi és Biztosítási Orvostani Intézet. A változás elsődleges célja a menedzsment, az irányítás és a gazdasági folyamatok optimalizálása, a párhuzamosságok megszüntetése, az emberi és infrastrukturális erőforrások hatékonyabb használata és az egységes ellátási metodika kialakítása, érvényre juttatása. A beolvadás a meglévő oktatási struktúrát nem érinti. Mindezzel párhuzamosan az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet nevében megszűnik az „I. Sz.” megjelölés.

Módosult a Fogorvostudományi Kar kurrikuluma, a tantárgyátcsoportosítás keretében létrejön egy endodoncia propedeutika, amely lehetővé teszi a korszerű gyökérkezelés és a digitális „chairside” CAD/CAM rendszerek oktatását. A módosítással nő a kiscsoportos gyakorlati foglalkozások száma.

Jóváhagyta a testület az „Ismerkedés a konduktív pedagógiával” című szabadon választható tárgy meghirdetését a Pető András Karon (PAK) 2022 februárjától, magyar és angol nyelven. Az új tárgy azt a célt szolgálja, hogy az egyetem további öt karának hallgatói is megismerkedhessenek a PAK-on folyó pedagógiai képzés irányelveivel, jellegzetességeivel.

Több ponton is módosult a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ). Egyebek mellett pontosítás történt az Semmelweis Országos Egészségügyi és Szociális Vizsgaközpont nevében, az arculati kézikönyvvel összhangban az SZMSZ-ben is módosult az egyetem címerének heraldikai leírása, a speciális kari rendelkezések pedig beépítésre kerültek az oktatási szervezeti egységek szabályai közé. Az aktuális változtatások mellett egy átfogó, általános felülvizsgálat is történt, amely célja az egyszerűsítés és a könnyebb áttekinthetőség volt. Ennek eredményeként az SZMSZ Szervezeti és Működési Rendet tartalmazó I. könyve mintegy harmadával rövidült.

Megszavazta a testület a humánerőforrás-megtartási és -fejlesztési koncepció végrehajtásának folytatásáról szóló előterjesztést. A 2016-ban elfogadott koncepció keretében az elmúlt években egyetemi életpályamodelleket vezettek be az oktatók-kutatók, ápolók, a koraszülött intenzív (PIC/NIC) osztályokon, valamint műtőben dolgozó egészségügyi szakdolgozók számára. A 2017-ben indított oktatói-kutatói életpályamodell keretében megállapított illetményemelés már a múlt évben beépült az alapbérbe határozatlan idejű bérelemként a szenátus döntése értelmében. A PIC/NIC osztályokon dolgozók 2019 augusztusában elindított átlagosan 25-30 százalékos béremelése is határozatlan idejű.

Az ápolói életpályamodell – amely az egészségügyi bértáblához képest 10 százalékkal, illetve 5 év munkaviszony után 15 százalékkal magasabb bérezést biztosít – ugyanakkor eddig évente került meghosszabbításra. Ez mostantól véglegesen az illetmény része lesz a fenti feltételekkel, és 2022. január 1-jétől az új, 21 százalékkal emelt szakdolgozói illetményekre épül. Az elfogadott előterjesztésben szerepel a 2019-ben bevezetett, szintén többletjuttatást biztosító műtős életpályamodell 2022. évi meghosszabbítása, valamint a további fejlesztési lehetőségek áttekintése ezzel kapcsolatban.

Döntött a testület a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntető címek odaítéléséről, Tudományos Diákköri Kiváló Nevelő kitüntetések adományozásáról, valamint aktuális vezetői pályázatot is véleményezett a testület.

Napirend előtt dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást adott arról, hogy sikeresen lezárult Alkalmazotti Tanács (AT) és a Munkavédelmi Képviselő választás. Az AT előírásoknak megfelelően két tagot delegált a Szenátusba: Mester Bianka elnököt és Tódorné Bognár Krisztina alelnököt. A Semmelweis Érdekvédelmi Szövetség delegáltja továbbra is dr. Berki Zoltán elnök és dr. Antmann Katalin alelnök.

 

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.