Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 15.
536180 Összes oltás
Platina, rubin, vas, gyémánt és arany díszokleveleket adományozott a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara (GYTK) a 75, 70, 65, 60 és 50 éve végzett jubiláns gyógyszerészdoktorainak. A Nagyvárad téri Elméleti Tömb (NET) Dísztermében 42 jubileumi diplomát nyújtott át dr. Antal István, a GYTK dékánja és Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes.

A NET Dísztermében rendezett ünnepség kezdetén átadták a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze okleveleket. Az elismerést hatan vehették át: dr. Ács Zoltán, a Meditop Kft. társtulajdonosa, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Ipari Bizottságának elnöke; dr. Hegedűs Lajos, a Pharmamed, a Humán Gyógyszergyár és a Teva Gyógyszergyár Zrt. egykori vezérigazgatója, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetsége korábbi elnökségi tagja; dr. Kollár Éva, a Richter Gedeon NyRt. biotechnológiai készítményfejlesztési osztályvezetője; dr. Kónya Panka, az Aris Global vezető gyógyszerbiztonsági szakértője; dr. Laszlovszky István, a Richter Gedeon NyRt. egykori kutató-gyógyszerésze, szakértője, a Gyógyszerészet lap főszerkesztője, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének vezetőségi tagja és dr. Mittner András, a Naturland egykori termelésirányítója, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet inspektora.

Kiemelkedő esemény a mai nap nem csak jubilánsaink életében, hanem egyetemünk ünnepi alkalmainak sorában is. Egyetemünk története 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi kart alapított a nagyszombati egyetemen. A nemrég véget ért 250 éves jubileum azt is jelenti, hogy 25 éves generációs idővel számítva az 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett jubiláns kollégák a nyolcadik, illetve hetedik generációként kerültek avatásra, az idén nyáron végzettek pedig tizedikként. Szorosan összeköt minket egyetemünk” – köszöntötte a résztvevőket dr. Antal István, a GYTK dékánja, hozzátéve: a koronavírus-járvány kiemelte és még érthetőbbé tette az intézmény névadójának, Semmelweis Ignácnak a kiválóságát és küzdelmét. „Önök, mint jubiláns kollégák, láncszemként kapcsolnak össze minket egyetemi elődeinkkel és minden kollégával, akik a Semmelweis Egyetem megbecsülését, jó hírnevét hagyták ránk örökül” – mutatott rá, külön szót ejtve az elmúlt években megvalósuló kurrikulumreformról is.

„Előttem egyértelmű, hogy képzésünk megújításában közvetve benne van az Önök több évtizedes szakmai tapasztalata, bölcsessége, amit továbbadtak hivatásuk során a fiatalabbaknak. Az Önök mindennapi munkáját példának véve, a záróvizsga során fokozottan hangsúlyt fektetünk arra, hogy a vizsgázó önálló gondolkodásra és szakmai döntéshozatalra alkalmas szemléletről számoljon be. Kollégáimmal örömmel látjuk hogy nem csak egyszerűen vizsgáztatunk, hanem velünk szemben kollégákkal beszélgetünk szakmai kérdésekről” – fogalmazott a dékán, hozzátéve: a hallgatók a járványügyi helyzetben a kórházi osztályokon vagy a mentőszolgálat munkatársait segítve szerezhettek gyakorlati tapasztalatokat. Dr. Antal István ünnepi beszédében kitért az épülő Hőgyes-Schöpf Merei kampuszra és a gyógyszerészképzés elismertségére is. „Egykori egyetemük mai eredményeire büszkék lehetnek. Munkatársaimmal igyekszünk megfelelni az Önök nyomán teremtett magas mércének. A korábbi alapokon ma tudományos műhelyünkben nemzetközileg elismert kiemelkedő kutatás zajlik, karunk nemzetközi megítélése a gyógyszerészeti rangsorban az első 250 között van a világon a Quacquarelli Symonds (QS) 2021-es rangsorában, elérve ezzel a legjobb országos gyógyszerésztudományi eredményt is. Oktatótársaimmal felhasználjuk a kutatási és egyéb sikeres gyógyszerfejlesztési tapasztalatainkat az oktatásban is természetesen. Önöknek is köszönhetjük, hogy a gyógyszerészdiplomának presztízse van” – fogalmazott.

A jubilánsok nevében Jasztrabné dr. Then Mária ny. egyetemi adjunktus mondott beszédet. Visszaemlékezett pályájának kezdetére és arra is, miért választotta a gyógyszerészi hivatást. „OIyan kedves oktatói gárda volt az én időmben, akik felismerték a hallgatóknak az érdeklődését és azon a vonalon segítettek nekik” – idézte fel, külön kiemelve a hozzá legközelebb álló egykori oktatóit. „Ez egy olyan szakma, amely a hivatáson túl egy erkölcsi szintet adó munkakör is. Az ember szinte családban érzi magát” – fogalmazott, megosztva a résztvevőkkel néhány kedves emlékét is. Jasztrabné dr. Then Mária beszédében szót ejtett a gyógyszerészi szakma mai jelentőségéről, valamint a koronavírus-járványról is, mellyel kapcsolatban külön kiemelte a védőoltás felvételének fontosságát.

Az ünnepség részeként összesen 42 jubileumi oklevelet nyújtott át dr. Antal István, a GYTK dékánja és Feketéné dr. Szabó Éva stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes. Egy fő vehetett át platina oklevelet a végzés 75. évfordulójára emlékezve, egy fő rubin pedig oklevelet a 70. jubileum alkalmából. A 65 évvel ezelőtt végzett gyógyszerészek közül négyen vehettek át vas oklevelet, a 60 éves évforduló alkalmából 20 egykori végzettnek adományoztak gyémánt oklevelet. Az 50 éve végzett gyógyszerészek közül 16 fő vehetett át arany díszoklevelet.

Az ünnepségen a hagyományoknak megfelelően gyógyszerészhallgatók, doktoranduszok és fiatal oktatók köszöntötték a jubiláns gyógyszerészeket előadásaikkal. Ezúttal Johann Sebastian Bach és Wolfgang Amadeus Mozart művei közül hangzott el néhány a díszoklevelet átvevők tiszteletére.

Szabó Ádám
Fotó: Mudra László

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.