A 65, 60 és 50 éve végzett fogorvosok vehettek át vas, gyémánt és arany jubileumi díszoklevelet dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettestől és dr. Gerber Gábor dékántól a Fogorvostudományi Kar (FOK) ünnepségén. A kar eddigi történetében először adhattak át vas diplomát.  

„A történelem tanúi azok, akik most itt ülnek” – mondta dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes a Nagyvárad téri Elméleti Tömb dísztermében rendezett ünnepséget megnyitó beszédében. Rámutatott arra, hogy az, aki vasdiplomát vehet át, 1956-ban végzett, a gyémántdiplomások a forradalom és szabadságharc évében kezdhették képzésüket, míg az aranydiplomások oktatása alatt indult az új gazdasági mechanizmus 1968. január elsejétől. Az egész újkori történelem mellett a fogorvosképzésnek is tanúi a jubilánsok, hiszen oktatóként ők alakították ki annak a rendszernek az alapját, ami a kar oktatását ma is jellemzi. Mindez oda vezetett, mutatott rá a rektorhelyettes, hogy a Semmelweis Egyetem ma a világ 300 legjobb felsőoktatási intézménye között van, a FOK pedig egyedüli hazai fogorvosképző intézményként bekerült szakterületén a TOP 200-ba.

Köszönjük az Önök útmutatását, és igyekezni fogunk a kijelölt irányt továbbra is követni

– fogalmazott. A rektorhelyettes szólt arról is, hogy a fogorvosi közösség szűk és családias, így a jubileumi díszoklevelet kapók névsora nem pusztán neveket, hanem arcokat is jelent mindannyiuk számára. Az öröm és a büszkeség érzésébe ugyanakkor szomorúság is vegyül, mivel sokan vannak, akik már nem lehetnek velünk – emelte ki a rektorhelyettes, majd a jelenlévők felállva emlékeztek meg az elhunyt egykori hallgatótársakról.

Dr. Gerber Gábor dékán beszédének kezdetén John Lennon Imagine című dalának egy részlete hangzott el, utalásként arra, hogy az albumot 1971-ben adták ki, amikor a mostani aranydiplomások végeztek. A kar fejlődését érzékeltetve a dékán kitért arra, hogy a 65 évvel ezelőtti évfolyamon nyolcan, a 60 évvel ezelőttin már több mint tízszer annyian, 82-en, az 50 évvel ezelőttin pedig közel hússzor többen, 161-en végeztek. Utóbbi létszám a jelenleginél is magasabb, ami jól mutatja, hogy az akkori fogorvoshiányt kibővített képzési kapacitással igyekeztek mérsékelni. „Ennek ellenére igen nagy feladat hárult önökre az SZTK-rendelők tömeges betegellátása során, emellett kevés szabadidejük egy részét a folyamatos továbbképzésükre, önképzésükre kellett fordítaniuk. Az elmúlt évtizedekben, jó példát mutatva a későbbi generációknak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el a hivatásuk gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, technikákat, lépést tartva az egyre nagyobb tempóban haladó tudománnyal” – mutatott rá.

Szólt arról is, hogy az ünnepségen jelen lévő jubiláns évfolyamok mindegyike adott oktatót alma materének, mi több dékánt dr. Zelles Tivadar, dékánhelyettest dr. Gábris Katalin, klinikaigazgatót dr. Nyárasdy Ida, sőt olimpikont is Konrád Ferenc személyében, továbbá olyan megkerülhetetlen szaktekintélyeket mint dr. Orosz Mihály és dr. Vágó Péter.

Dr. Gerber Gábor hangsúlyozta, a kar 2021-es ShanghaiRankingben elért kiemelkedő eredménye, a világ legjobb kétszáz fogorvosképzése közé való bejutás, generációk egymásra épülő munkájának gyümölcse. A kar és a fiatalabb fogorvosgenerációk nevében köszönetet mondott a jubilálók több évtizedes munkájáért és mindazért, amit a magyar lakosság fogászati egészségi állapotának javításáért tettek, tesznek, hivatásuk lelkiismeretes gyakorlásával öregbítve a kar hírnevét.

A dékán az aktualitások között szólt arról is, hogy a kar egykori dékánja, mostani jubilánsa által megálmodott, PPP-konstrukcióban megvalósított Fogorvostudományi Oktatási Centrum szeptember 29-én, állami segítséggel végleg az egyetem tulajdonába került, a Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet, felújítási tervei pedig a napokban kerülnek véglegesítésre.

Galéria

13kép

A jubileumi díszokleveleket dr. Hermann Péter és dr. Gerber Gábor nyújtották át. A kar történetében idén először adhattak át a végzés 65. évfordulójáról megemlékező vas oklevelet. Ezt dr. Balogh Magdolna vehette át, aki a végzést követően, 1956. szeptember 1-jétől a dr. Balogh Károly vezetésével megalakuló Fogorvostudományi Karon dolgozott, részt vett a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Osztály létrehozásában, ahonnan 44 év munkaviszony után ment nyugdíjba. Pályája során többször részesült „Kiváló Oktató” elismerésben, és közreműködött az újszülött ajak- és szájpadhasadékos csecsemők gondozásában a Tűzoltó utcai gyermekklinikával együttműködésben. „Eleinte mint hallgató, később mint munkatárs sok értékes tudást szereztem kiváló professzoraimtól és munkatársaimtól. Remélem, hogy az itt lévő munkatársaknak, akik közül jelentős számban tanítványaim is voltak, eredményesen tudtam tovább adni az elődeimtől megszerzett tudást” – üzente, és elárulta azt is, hogy unokái közül többen is választották a fogorvosi pályát, illetve a Semmelweis Egyetemet.

A 60 éve végzetteknek járó gyémánt diplomát 21-en vehették át, nevükben dr. Zelles Tivadar, az Orálbiológiai Tanszék megalapítója, jelenlegi professor emeritusa, a kar 1998-2004 közötti dékánja szólt. „Méltán vagyunk büszkék arra, hogy mi vagyunk az 56-os évfolyam” – hangsúlyozta, és visszaemlékezett az október 23-i eseményekre is. „Reggel szövettan előadás, a karzaton megjelenik az egyetem DISZ-vezetése, délután tüntetés lesz, a részvétel kötelező, az Üllői út 26. udvara zsúfolva, engedélyezik a felvonulást, elkésünk a Bem térről, a Margit-híd felénél visszafordítanak, így az egyetemi menet végéről az elsőéves fogorvosok elsőként érnek a Kossuth térre” – villantott fel emlékképeket. Szólt arról is, hogy évfolyamuk volt az első nagyobb létszámú ún. új rendszerű fogorvosévfolyam, akik a kar alapítójától, dr. Balogh Károlytól vehették át oklevelüket 60 éve. „A 60 év majdnem 22 ezer nap, a fehér köpeny legalább 20 ezerszeri felhúzása, és több mint százezer meggyógyított beteg” – fogalmazott. 

Arany oklevelet ötven, 1971-ben végzett egykori hallgató vehetett át, nevükben dr. Nyárasdy Ida nyugalmazott egyetemi tanár mondott köszöntőt, aki korábban a Konzerváló Fogászati Klinika igazgatója volt. „Amikor ezért a díszoklevél-osztóért köszönetet mondunk, hálával és tisztelettel kell gondolnunk oktatóinkra is, akik 50-55 évvel ezelőtt tudásuk átadásával felkészítettek bennünket erre az útra, a hivatásunkra, és lehetővé tették, hogy végigdolgozzuk ezt a fél évszázadot” – fogalmazott. Szólt arról, hogy szakmai területükön döbbenetes fejlődést élhettek át, mind a diagnosztika, a gyógyászat, mind a technológiák területén, példaként említve egyebek mellett a Siemens-golyóval készített röntgen-felvételek készítése helyett alkalmazott digitális képalkotó eljárásokat, a minimal invazív beavatkozásokat és a prevenció fontosságának felismerését.

Az ünnepség során Németh Zoltán zongorán adta elő egyebek mellett Chopin Ász-dúr keringőjét, majd Szűcs Boróka énekessel Mozart: Als Luise die Briefe című művét.

Dobozi Pálma
Fotó: Tuba Zoltán

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.