Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás
A két egyetem 2015 óta áll kapcsolatban egymással. A mostani, online egyeztetés szerint az International University of Health and Welfare utolsó éves orvostanhallgatói a Semmelweis Egyetemen is elvégezhetnék négyhetes kötelező klinikai gyakorlatukat. A tervek szerint a jövőben a japán intézmény is fogadna  magyar hallgatókat.  
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Online megbeszélést folytatott dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és dr. Kuni Ohtomo, a japán International University of Health and Welfare (IUHW) elnöke. A megbeszélésre a japán partneregyetem kezdeményezésére került sor, melynek során az egyetemi vezetők a két intézmény együttműködésének kiterjesztéséről egyeztettek annak kapcsán, hogy az IUHW tantervében kötelezően előírt négyhetes szakmai gyakorlatukat 2022-től a Semmelweis Egyetemen is teljesíthessék az utolsó éves japán orvostanhallgatók. A virtuális találkozón részt vett dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója, valamint az IUHW részéről dr. Yasuhiro Suzuki rektorhelyettes és dr. Haruko Akatsu, az orvostudományi kar dékánja.

A találkozó elején dr. Merkely Béla rektor röviden bemutatta a Semmelweis Egyetemet, különös tekintettel az intézmény meglévő japán kapcsolataira és a klinikai kapacitásaira, kihangsúlyozva, hogy az egyetem rendkívül nyitott az IUHW-val való együttműködés továbbfejlesztésére.

Ezt követően dr. Yasuhiro Suzuki felvázolta a megbeszélés fő témáját: 2022 tavaszától kezdődően az IUHW hatodik éves orvostanhallgatói a tengerentúlon, így Magyarországon is végezhessenek egy legalább négyhetes klinikai gyakorlatot. Dr. Merkely Béla erre reagálva kifejtette, hogy a Semmelweis Egyetemen egy gyakorlati periódus alatt két turnusban 30-30 japán diákot tudnánk fogadni, akik 4-10 hetet tölthetnének el a Semmelweis Egyetem klinikáin. A gyakorlatot az egyes hallgatók igény szerint egy klinikán vagy rotációban több klinikán tölthetnék.

Ezek után szó esett további részletekről, úgymint az angol nyelvtudással kapcsolatos elvárások, a hallgatók elhelyezése, valamint az angolul nem beszélő betegekkel való kommunikáció.

Dr. Haruko Akatsu felvetette annak lehetőségét, hogy a Semmelweis Egyetem hallgatókat küldjön az IUHW-ra, amit dr. Merkely Béla kiváló lehetőségnek nevezett. Úgy vélte, hogy ennek legjobb módja az lenne, ha a Semmelweis Egyetem néhány hallgatója egy-egy négyhetes időszakot tölthetne el a japán partneregyetemen. Dr. Pop Marcel javaslata szerint a két intézmény közösen dolgozzon ki egy kiválósági programot, melynek keretében egy tanéven belül 2-2 hallgató vehetne részt egy ilyen jellegű csereprogramban.

dr. Kuni Ohtomo

A megbeszélés végén a rektor tájékoztatta dr. Kuni Ohtomo elnököt arról, hogy idén nyáron Japánba utazik a magyar olimpiai delegáció tagjaként, melynek keretében lehetőség lenne egy személyes találkozó megszervezésére az IUHW elnökével és képviselőivel.

A Semmelweis Egyetem és az IUHW kapcsolata 2015-ben indult, azóta több kölcsönös látogatás történt Japánban és Magyarországon. 2016-ban több szakterületre vonatkozó (hallgatói és oktatói csereprogramok, klinikai gyakorlatok szervezése japán hallgatók számára, közös előadások és szimpóziumok tartása) együttműködési megállapodás írt alá a két intézmény. 2019 márciusában megrendezésre került az IUHW orientációs programja az Egészségtudományi Karon, melynek keretében a résztvevők fizetős klinikai gyakorlatokon megfigyelőként vettek részt.

Az International University of Health and Welfare-t 1995-ben alapították Otawara városban. Ez Japán első átfogó, egészségügyre és jólétre szakosodott egyeteme, amely az egészségügyi szakemberek elősegítésére és státuszuk javítására törekszik. Öt karon 22 tanszéket működtet, ahol körülbelül 7800 hallgató tanul. Összesen több mint 21000 itt végzett egykori hallgató dolgozik az egészségügy területén. 2017 áprilisában Naritában nemzetközi orvostudományi kart hoztak létre. A legtöbb előadás angol nyelven is hallgatható, a tandíjak országos szinten a legalacsonyabbnak számítanak az orvosi magánegyetemek között. Oktatóik a japán és külföldi egyetemek legjobb oktatói közül kerülnek ki. További céljuk egy olyan nemzetközi kórház létrehozása, amely képes magas szintű orvosi ellátást nyújtani minőségi szolgáltatásokkal.

Módos Diána, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó (kiemelt kép): Szepesi Dóra

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.