Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 08.
234932 Összes oltás
14138 Beoltott Semmelweis Polgár
Az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül nyújthatják be az egyetem érintett, egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott munkatársai a másodállások engedélyezésére vonatkozó kérelmeket. Az egyetem esetében az engedélyezés a Klinikai Központ elnökének jogkörébe tartozik, aki 8 napon belül, szintén elektronikus úton bírálja el a benyújtott dokumentumot.
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

2021. március 1-jével az egyetem mintegy 5800 érintett munkavállalójának 97 százaléka írta alá az egészségügyi jogviszony változásával kapcsolatos szerződést, a lemorzsolódás mértéke megfelel az egyébként szokásos fluktuáció mértékének. Az alá nem írók mintegy fele részállásban dolgozott, vagy tartósan távol volt az egyetemtől.

A vonatkozó jogszabályok értelmében az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személy kizárólag előzetes engedéllyel létesíthet másodállást, vagyis további munkavégzésre irányuló jogviszonyt. Ezzel kapcsolatban a Semmelweis Egyetemre eltérő irányítási szabályok vonatkoznak, az 525/2020 (XI. 25.) Kormányrendelet szerint ugyanis az intézmény ún. megyei irányító feladatokat nem lát el.

Ebből adódóan az új jogviszonyhoz kapcsolódóan a másodállások engedélyezése az egyetem esetében a Klinika Központ (KK) elnökének jogköre. A már 2021. március 1. előtt is meglévő másodállásokat április 29-ig, míg a március 1. után létrejövő másodállásokat a tevékenység megkezdése előtt engedélyeztetni kell. A kérelmek elektronikusan nyújthatók be az Emberierőforrás-gazdálkodási Főigazgatóság (EGFI) honlapján erre a célra létrehozott felületen, ahol részletes eljárásrend és kitöltési útmutató is olvasható.

A kérelemhez elektronikusan csatolni kell a foglalkoztatott közvetlen munkahelyi felettesének nyilatkozatát is arról, hogy a további jogviszony létesítését támogatja-e.

A kérelmet a Klinikai Központ elnöke a beérkezésétől számított 8 napon belül – elektronikus úton – bírálja el; a döntést a kérelmező személyes elektronikus tárhelyére töltik fel.

Dobozi Pálma
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.