Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 10.
137469 Összes oltás
13271 Beoltott Semmelweis Polgár
Nyolc és fél évig töltötte be a Konzerváló Fogászati Klinika igazgatói tisztségét dr. Tóth Zsuzsanna, aki a kutatások felkarolásán és a betegellátás minőségének javításán túl a klinika szakmai gárdájának megerősítését tartja legnagyobb eredményének. A leköszönő igazgató szívügyének tekinti az endodontia (gyökérkezelés) szakvizsga népszerűsítése mellett a klinika szakmai reputációjának emelését. A kurrikulum reformhoz illeszkedően, a javuló műszerezettségének köszönhetően nőtt a klinikán oktatott tárgyak gyakorlatiassága is igazgatósága alatt. Dr. Vág János személyében eddigi igazgatóhelyettesének adja át a klinika vezetését.

Dr. Tóth Zsuzsanna, a Fogorvostudományi Kar (FOK) Konzerváló Fogászati Klinika igazgatója Szombathelyen nőtt fel, majd Budapesten lett fogorvos, és mint fogalmazott “immár 41 és fél éve büszke Semmelweis Polgár”. Szakmai pályája fontos állomásaként említette, hogy dr. Boros Ildikó TDK hallgatójaként ismerte meg a kutatómunkát a dr. Zelles Tivadar vezette Orálbiológiai Csoportnál. Végzésekor, 1979-ben tudományos ösztöndíjasként  kezdett dolgozni a Konzerváló Fogászati Klinikán a Mikszáth téren, ahol a betegellátásba és az oktatásba is azonnal bekapcsolódott. Ekkor még csak két tantárgy, a Konzerváló fogászat és a Konzerváló fogászati propedeutika elméletét és gyakorlatát oktatták, azóta Klinikai fogászattal és Preventív fogászattal is bővült a tantárgyak köre. A graduális oktatás három nyelven folyik, és a posztgraduális képzés is feladatunk, így sokféle, kihívással találkozunk – mutatott rá, miközben az igazán korszerű és gyönyörű Oktatási Centrum épületében dolgozhatunk.

Mint azt dr. Tóth Zsuzsanna kiemelte: az igazgatói poszt megpályázásával az oktatás, a betegellátás és a tudományos tevékenység területén is változásokat tervezett, hogy a Konzerváló Fogászati Klinika működése a nagy elődökhöz méltó legyen újra.
Mivel dr. Tóth Zsuzsanna fogászat iránti érdeklődése mellett  tudományos diákkörösként ismerkedett meg a kutatómunka jelentőségével, alapvető céljának tekintette, hogy a klinika kutatási lehetőségeit fejlessze. Mint fogalmazott: “nincsen egyetem kutatás nélkül”. Mára több habilitáció folyamatban van, vagy sikerrel zárult, de PhD- fokozatok terén is jelentős az előrelépés. Fontosnak tartotta azt is, hogy minél több munkatársa kapcsolódjon be a fogorvostársadalom hazai szakmai szervezeteinek vérkeringésébe, így képviselve az egyetem szakmai közösségét. Fontos sikernek tartja, hogy nemrégiben egyik munkatársa lett a Magyar Endodontiai Társaság elnöke, de a három éve, a kezdeményezésére alapított, tudásátadó céllal létrejött Magyar Esztétikai és Restauratív Fogászati Társaságban is többen elnökségi tagok.

Másik fontos feladatának tartotta, hogy a klinikán képzett fiatal szakemberek megtartásával és fejlesztésével gyakorlott oktatói és kutatói bázis jöjjön létre. A magánpraxis vonzását azzal ellensúlyozta, hogy biztosította a személyes szakmai kiteljesedés lehetőségét. “Van, aki nagyon szeret oktatni, más a kutatásban leli örömét,” – hangsúlyozta. Hozzátette: ha mindenki jól érzi magát a munkájában, munkakörnyezetében, jó közösség veszi körül, akkor olyan összetartó szakmai stáb jön létre, mely közös sikerként növeli a klinika jó hírnevét.

Fontos célja volt a műszerezettség javítása.  Új kezelőegységek, operációs mikroszkópok, komplett digitális chairside rendszer, és a betegellátáshoz szükséges anyagok, műszerek állnak most már a munkatársak és a hallgatóink rendelkezésére. Dr. Tóth Zsuzsanna szerint a modern eszközök nemcsak a korszerű betegellátást tették színvonalasabbá, de az oktatás gyakorlatiasságát is növelték, hisz közös célunk a biztos tudással diplomázó fogorvostanhallgató. „Lehet tankönyvből is oktatni, de a megfelelő eszközökkel élővé tehetjük a megszerzett elméleti tudást” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a szakmai eredmények (PhD-munkák, szabadalom, Innovációs Díj) is igazolják elképzelése helyességét.

“Mindig úgy véltem, hogy büszke szeretnék lenni a munkahelyemre” – érzékeltette szerteágazó munkájának motivációját, hozzátéve, hogy nem a számszerűsíthető eredményekre, hanem munkatársaira a legbüszkébb, erre az alkotó, erős közösségre. „Az én érdemem csak annyi, hogy lehetőségeket kerestem és teremtettem meg ehhez” – mondta. Még azt is hozzátette: nagyon hálás a kari támogatásért, a mindenkori dékánok bizalma és a hivatali valamint a szakképzési munkatársak tevőleges, napi segítsége is kellett az elért eredményekhez.

 

A klinika átadását követően oktatói tevékenységét tovább folytatja,  illetve szerkesztőként segíti egy új konzerváló fogászati tankönyv összeállítását. Tervei között szerepel egy új képzés kidolgozása is, amely az általános ellátást végző, specializációt nem választó fogorvosok számára adna gyakorlati szakképzést a szükséges rutin megszerzéséhez.

Dr. Tóth Zsuzsanna 2012-től nyolc és fél évig töltötte be a klinikaigazgatói posztot. Mint mondja, tudja, hogy utódja személyében jó kezekbe kerül az intézmény. Dr. Vág Jánosról, aki öt évig igazgatóhelyettesként is segítette munkáját, elmondta, hogy kiemelkedő képességű és felkészültségű, rendkívül dinamikus szakember, aki kellő kitartással és kiváló ötletekkel is rendelkezik ahhoz, hogy a technikai újítások nyomán folyamatosan mozgásban lévő konzerváló fogászat területén tovább növelje a klinika elismertségét.

A klinika új vezetőjével, dr. Vág Jánossal készült interjú ide kattintva olvasható.

Vas Dóra
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.