A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az Egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1956-ban, (vas díszdiploma), 1961-ben, (gyémánt díszdiploma) és 1971-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2021. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot, értesítési címet, e-mail címet.

A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan – amennyiben a járványügyi helyzet lehetővé teszi -, 2021. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról a későbbiekben a Fogorvostudományi Kar honlapján teszünk közzé tájékoztatást.

A jelentkezési lap ide kattintva tölthető le

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.