Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 14.
11481 Összes oltás
5019 Beoltott Semmelweis Polgár
A virtuális térben került sor az UNICA egyetemi hálózat éves közgyűlésére, melyet épp a szervezet fennállásának 30. évfordulóján rendeztek meg. A Semmelweis Egyetemet dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója képviselte. Az eseményen a tagegyetemek közötti együttműködés pozitív példájaként kiemelték a Semmelweis és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) közös rendezésű, októberi COVID-webináriumát.

2020. november 19-én, a szervezet fennállásának 30. évfordulóján a rendezték meg az UNICA éves közgyűlését, melyre a járványhelyzet miatt a virtuális térben került sor. Az eseményen dr. Merkely Béla rektor delegáltjaként dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője vett részt.

A rendezvény dr. Luciano Saso, az UNICA elnökének vezetésével zajlott, aki köszöntőjét követően röviden beszámolt a szervezet idei tevékenységéről, rámutatva, hogy a váratlan változásokra gyorsan reagálva számos webináriumot, valamint egyéni és munkacsoportokon belüli online találkozót is sikerült megvalósítaniuk. Kiemelte a tagegyetemek közötti hatékony együttműködést, mely elsősorban különböző szakmai webináriumok formájában mutatkozott meg. Példaként említette a Semmelweis Egyetem és az ELTE közösen szervezett október 8-i webináriumát, melynek címe A COVID-19 megközelítése biomedikális, társadalmi és jogi aspektusból volt. Erre az UNICA történetében rekordszámú jelentkező regisztrált, és az eseményt követő kérdőíves visszajelzések alapján kiemelkedően magas, 95%-os volt a résztvevők elégedettsége. Az esemény a szervezet pénzügyi helyzetének ismertetésével folytatódott, majd a tagegyetemek képviselői egyhangúlag elfogadták a 2020. évi pénzügyi beszámolót, és jóváhagyták a jövő évre tervezett költségvetést. Az eseményen bemutatkozott két, idén csatlakozni kívánó intézmény, a Szarajevói Egyetem és a Bukaresti Közgazdaságtudományi Egyetem, akik kérelmét a résztvevők 90% feletti „igen” szavazattal támogatták. A közgyűlés lezárásaként a 2021. évre tervezett éves közgyűlés és rektori szeminárium részleteit ismertették.

Az UNICA-esemény délután rektori szemináriummal folytatódott, melynek során a tagegyetemek elnökei és rektorai tartottak előadásokat, többek között az UNICA 30 éves történetéről, a nemzetközi együttműködések helyzetéről a világjárvány idején, valamint a felsőoktatás jövőjéről.

2020. november 30-án az UNICA kerekasztal-megbeszélést szervezett az “Európai Egyetemek” nevű projektről, melyen dr. Merkely Béla és a társegyetemek rektorai, rektorhelyettesei is részt vettek. Az Európai Egyetemek-et Emmanuel Macron francia elnök javaslatára indították 3 éve; az Európai Bizottság által finanszírozott kezdeményezés célja, hogy elősegítse az Európai Unió egyetemeit közös, úgynevezett Európai Egyetemek létrehozásában. A tervek szerint 2025-ig húsz ilyen felsőoktatási intézmény létrehozása a cél. A projekt kezdete óta 41 konzorciális együttműködés indult el, 11 magyar egyetem közreműködésével. Az UNICA arra való tekintettel tűzte napirendre a témát, hogy több tagegyeteme vesz részt partnerként egy-egy konzorciumban. A dr. Luciano Saso, az UNICA elnökének moderálásával zajló esemény során a résztvevők több témát érintettek az általuk képviselt projekt vonatkozásában, úgymint oktatás-kutatás, kommunikációs stratégiák, vezetési struktúra, a hallgatók bevonása, fenntarthatóság, valamint a COVID-járvány hatásai az intézményre és a konzorciális együttműködésre. Dr. Merkely Béla rektor röviden bemutatta a EUniWell projektet, és részletesen kifejtette álláspontját az érintett témákban részben a konzorcium, részben az egyetemünk szemszögéből. Az EUniWell egyetemi szövetséget, mely 7 európai felsőoktatási intézmény, köztük a Semmelweis Egyetem konzorcionális együttműködése révén jött létre a “jólét” (well-being) tárgyában, ebben a cikkünkben mutattuk be

A Semmelweis Egyetem 2020. január 1-jén csatlakozott az UNICA hálózatához. A római székhelyű egyetemi hálózat 1990-ben jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse az európai fővárosi egyetemek együttműködését, közös pályázati tevékenységét olyan prioritások mentén, mint a nemzetköziesedés és mobilitás, kutatás-fejlesztés-innováció, doktori képzés, oktatásfejlesztés, egyetemi menedzsment és fejlesztési stratégiák, társadalmi implikáció és felelősségvállalás. Jelenleg 37 európai főváros 53 egyeteme tagja a szervezetnek, Magyarországról csak a Semmelweis Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem. Az UNICA minden évben több tematikus konferenciát szervez a tagegyetemeken különféle témákban nyolc munkacsoport közreműködésével, melyek egy-egy területre specializálódtak (oktatási, kutatási, doktori képzés, nemzetközi, PR és kommunikáció, környezetvédelem-fenntarthatóság, egyetemek társadalmi szerepe).

Módos Diána – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: UNICA, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága (kiemelt kép)

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.