Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 15.
157275 Összes oltás
13702 Beoltott Semmelweis Polgár
A járványügyi védekezéshez kapcsolódó új, „Társadalmi munka” című szabadon választható tárgy bevezetéséről, valamint a Semmelweis Egyetem Sport Klub megalakításának elvi támogatásáról döntött egyebek mellett a Szenátus novemberi ülésén. Dr. Merkely Béla rektor és dr. Pavlik Lívia kancellár tájékoztatta a testületet arról, hogy az egyetem vezetése kiválósági jutalommal köszöni meg azok munkáját, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtottak ebben a rendkívüli évben.

Megadta elvi jóváhagyását a Szenátus a Semmelweis Egyetem kötelékében működő sportegyesület alakításához. A testület még korábbi, júliusi ülésén támogatta, hogy az egyetem az Orvosegyetem SC (OSC) kiválása után 16 évvel ismét saját sportegyesülettel rendelkezzen, és ez a Semmelweis Egyetem Vízilabda Klub Sportegyesület (SE-VKSE) kibővítésével jöjjön létre. Ennek során az egyetemi csapatok szakosztályokként csatlakoznak a már ismert és elismert klubhoz. A döntést követően megkezdődött a SE-VKSE szervezeti átalakulása és a Semmelweis Egyetem Sport Klub létrehozatalának előkészítése. A testület mostani támogatása nyomán pedig 2021. január 1-jével megtörténhet az átalakulás, az új szakosztályokkal való bővülés és az új alapszabály hatályba lépése. A klub új székhelye az egyetem Zágrábi úti Testnevelési és Sportközpontja lesz. A Semmelweis Egyetem Sport Klub tervezett szakosztályai: vízilabda, jégkorong, kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda, úszás, aerobic és cheerleading, szabadidősport, eSport, ultimate frizbi.

Határoztak a szenátorok egy új, „Társadalmi munka” című szabadon választható tantárgy bevezetéséről, annak érdekében, hogy azok a hallgatók is szerepet vállalhassanak a járványügyi védekezésben, akik megfelelő előképzettség hiányában „A koronavírus okozta járványügyi veszélyhelyzettel összefüggésben ellátott feladatok” című szabadon választható tárgyat nem tudják teljesíteni. A tárgy többek között a Pető András és az Egészségügyi Közszolgálati Kar (EKK) hallgatóinak is lehetőséget ad a védekezésben való részvételre; az egyetem területén végzett tevékenységek kiterjednek a járványügyi helyzetről való tájékoztatásra, pre-triázsban való feladatellátásra, gyermekfelügyeletre, egyéb közösségi segítő tevékenységre. A tárgyat szemeszterenként egy alkalommal 2×7 napos periódusban, négy kreditpontért lehet felvenni.

Módosították a Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) részét képező hallgatói követelményrendszer felvételi szabályzattal kapcsolatos részét. Ezt az EKK szociális szolgáltatásmenedzsment szakirányú továbbképzésének indítása tette szükségessé a vonatkozó jogszabályi követelményekhez kapcsolódóan.

Döntött a testület az Egészségtudományi Kar lugánói székhelyen kívüli, olasz nyelvű gyógytornász alapképzésének folytatásáról miután pozitív fordulat állt be az olasz hatóságok részéről az oklevelek elismerésével kapcsolatban.

Elfogadták az EKK Mentálhigiéné Intézet iskolai szociális munka szakirányú továbbképzési szak tantervének módosítását, amelyre a szabályzatnak megfelelően elvégzett tantervi és tantárgyi program felülvizsgálatot követően került sor.

Módosult a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat, mely kiegészült a Pető András Karra (PAK) vonatkozó két speciális rendelkezéssel egyrészt a szakdolgozattal, másrészt az oklevelek minősítésével kapcsolatban.

Elfogadta a testület a PAK konduktortanár mesterképzési szak 2022/23-as tanévtől való elindítását, és ezzel összefüggésben az akkreditáció benyújtását.

Támogatták a szenátorok a 2020. december 31-én lejáró, professor emeritus címhez kapcsolódó juttatásra vonatkozó megállapodások meghosszabbítását újabb öt évre, valamint hét aktuális vezetői pályázatot is véleményeztek. Döntöttek az orvosképzés kurrikulumának kisebb technikai jellegű módosításáról a mikroszkópos anatómia és fejlődéstan II. tárgy vizsgaformájával kapcsolatban.

A szenátusi ülésen dr. Merkely Béla rektor és dr. Pavlik Lívia kancellár tájékoztatást adott arról, hogy kiválósági jutalommal kívánja megköszönni az egyetem azoknak a munkáját, akik az idei rendkívüli évben kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A differenciált, teljesítményalapú jutalmazásra 1,1 milliárd forint áll rendelkezésre, további részletek a közös rektori-kancellári utasításban olvashatók. 

Dobozi Pálma
Kiemelt kép: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.