Hosszú előkészítő munka után újabb öt évre szóló megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem és egyik legrégebbi partnerintézménye, a freiburgi Albert-Ludwigs Universität. Ennek értelmében tovább folytatódik az intézmények közötti tudományos együttműködés, a hallgatók és kutató szakemberek tapasztalatcseréje, valamint további közös rendezvényekre is sor kerülhet.

Több hónapos, részletekre kiterjedő gondos előkészítő munkát követően állapodtak meg a Semmelweis Egyetem és az Universität Freiburg vezetői. A megállapodást múlt hét pénteken, ünnepélyes keretek között írták alá.

A két egyetem közös története 1983-ban kezdődött, amikor az Albert-Ludwigs Universität és a Semmelweis Egyetem keretszerződést kötöttek a tudományos együttműködésről. A megállapodás célja az volt, hogy intézményi és személyes kapcsolatokon keresztül megteremtsék a tudományos együttműködés feltételeit; elősegítsék a két egyetem közti hallgató-, kutató- és oktatócserét, és támogassák a közös kutató- és oktatómunkát, illetve tovább erősítsék és fejlesszék a nemzetközi tudományos együttműködést.

A keretszerződés aláírása óta eltelt közel 40 évben az együttműködés több területen is eredményesnek bizonyult. Ezt mutatja, hogy a tudományos együttműködés legkülönbözőbb formáit sikerült közösen megvalósítaniuk az intézményeknek: több területen közös kutatási projektekben vettek részt; szakmai együttműködés valósult meg az intézmények és klinikák között, amit a közösen publikált tudományos cikkek magas száma is jelez; sikeres volt a hallgatók, valamint a kutatási szakemberek tapasztalatcseréje és számos olyan közös rendezvényt is tartottak, mint például a kétévenként megrendezésre kerülő tudományos szimpózium az Albert-Ludwigs Universität, az Universität Heidelberg és a Semmelweis Egyetem részvételével.

A 2020-ban lejáró, következő ötéves munkaterv irányelveiről és tartalmáról szóló szerződés szeptember 11-i aláírására több hónapig készültek az egyetemek vezetői, köztük dr. Hans-Jochen Schiewer, a Freiburgi Egyetem rektora, dr. Norbert Südkamp, a Freiburgi Egyetem Orvosi Karának dékánja, dr. Martin Werner német kapcsolatokért felelős rektori megbízott, illetve magyar részről, dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora, dr. Kiss András, német kapcsolatokért felelős rektori megbízott és a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának munkatársai, dr. Pop Marcel igazgató és Szlovák Judit német kapcsolatokért felelős ügyvivő szakértő.

A szerződés pénteki – különleges körülmények között megtörtént – online aláírásával újabb 5 évre sikerült rögzíteni a tudományos együttműködés konkrét feltételeit, a kooperáció lehetséges új területeit és a további fejlesztés irányait.

Dr. Merkely Béla rektor, az esemény házigazdája köszöntőbeszédében örömét fejezte ki, hogy az ünnepélyes szerződésaláírásra a járványügyi helyzet ellenére sor kerülhetett. Az eredetileg szeptember 11-12-ére tervezett, és a járványhelyzet miatt elmaradt személyes találkozó keretében az ötéves munkaterv ünnepélyes aláírásán túl egy kétnapos tudományos szimpóziumot is tartottak volna. Mindkét fél jelezte: remélik, hogy ezt egy későbbi időpontban meg tudják rendezni. Mint a Semmelweis Egyetem rektora kiemelte, fontos számukra, hogy az együttműködés jól működő formáit a továbbiakban is fenntartsák, ugyanakkor olyan új területeket is meghatározzanak, ahol tovább tudnak fejlődni, és ezáltal a két fél közötti kooperáció még intenzívebbé válhat.

A Freiburgi Egyetem rektora elmondta: a múlt év végén kirobbant koronavírus-járvány ellenére az elmúlt egy évben az Universität Freiburg és a Semmelweis Egyetem közötti együttműködést sikerült szorosabbra fűzni, a kapcsolatok sokkal dinamikusabbá és intenzívebbé váltak. A járványhelyzet sem akadályozta meg, hogy a nemzetközi kapcsolataikat és a meglevő együttműködési területeket tovább bővítsék és fejlesszék. Dr. Norbert Südkamp, a Freiburgi Egyetem Orvosi Karának dékánja szerint ennek egyik komoly eredménye, hogy a felek megállapodtak az éves szinten megrendezendő tudományos szimpóziumokról. Dr. Hans-Jochen Schiewer rektor kiemelte, nagy örömére szolgált, hogy a különleges helyzet ellenére sok német kolléga jelezte egyértelmű részvételi szándékát. A rendezvény a koronavírus miatt ugyan elmaradt, de valamennyien azon a véleményen voltak: remélik, hogy a későbbiekben változatlan programmal meg tudják tartani az eseményt. A Freiburgi Egyetemről a résztvevők közé tartozott volna többek között dr. Martin Czerny, a Szív- és Érsebészeti Klinika főorvosa, az Érsebészeti Szekció vezetője és dr. Ingo Hilgendorf, a Kardiológiai és Angiológiai Klinika helyettes igazgatója, az Alapkutatás vezetője; dr. Stefan Fichtner-Feigl, az Általános és Hasi Sebészeti Klinika igazgatója; dr. Fabian Bamberg, a Diagnosztikai és Intervenciós Radiológiai Klinika igazgatója; dr. Martin Werner, a Semmelweis Egyetemmel való kapcsolattartásért felelős rektori megbízott, a Klinikai Patológiai Intézet igazgatója; dr. Oliver Schilling, a Klinikai Patológia Intézet professzora; dr. Christian Gratzke, az Urológiai Klinika igazgatója és dr. Dominik von Elverfeldt, a Radiológiai Klinika Orvosi Fizika részlegének professzora is. A Semmelweis Egyetem részéről a szimpóziumon részt vett volna dr. Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója; dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója; ; a II. Sz. Patológiai Intézet részéről dr. Kiss András igazgató és dr. Lotz Gábor egyetemi docens;  dr. Maurovich Horvát Pál, a Radiológiai Tanszék és az Orvosi Képalkozó Klinika igazgatója; Dr. Szijártó Attila az I. Sz. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika igazgatója; dr. Máthé Domokos, Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet tudományos főmunkatársa; valamint az Urológiai Klinika részéről dr. Széll Tamás klinikai szakorvos és dr. Szarvas Tibor tudományos munkatárs.

Mindkét partner erőteljesen szorgalmazta a mihamarabbi személyes találkozó létrejöttét. Mint ahogyan dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora és dr. Hans-Jochen Schiewer, az Universität Freiburg rektora is megjegyezte, a koronavírus elleni harcban is össze kell fogniuk, hiszen ebben a témában is fontos a közös projektek létrehozása, valamint az ezirányú kutatásokkal kapcsolatos tapasztalatcsere.

Szlovák Judit
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.