A Semmelweis Egyetem Hallgatói Önkormányzata (HÖK) júliusi Küldöttgyűlésén új elnököt választottak a szervezet élére, valamint számos egyéb személyi kérdésről is szavaztak. A HÖK elnöki posztjára Tripolszky Bálint, az Általános Orvostudományi Kar hallgatója és dr. Lányi Szabolcs nyújtott be pályázatot. A két jelölt közül a Küldöttgyűlés Tripolszky Bálintot választotta meg új elnöknek, aki az elmúlt másfél évben elsőszámú alelnöke volt a szervezetnek. 

A Küldöttgyűlés napirendi pontjai előtti felszólalásában dr. Merkely Béla rektor hangsúlyozta: a Hallgatói Önkormányzat munkája nagyon fontos, hiszen az egyetem egyik fő oszlopaként az itt tanuló több mint 11 ezer hallgatót képviseli. A rektor kiemelte a hallgatókkal való együttműködés fontosságát; mint fogalmazott, a hallgatókat stratégiai szövetségesnek tekinti a Semmelweis Egyetem oktató, kutató és gyógyító tevékenységének legmagasabb szintre emeléséhez. Szólt róla, hogy a kurrikulum megújításába is – melyet már sikeresen bevezettek az Általános Orvostudományi és a Fogorvostudományi Karon – komoly támogatójuk volt a Hallgatói Önkormányzat. Rámutatott, hogy a hallgatók a legnagyobb aktivitással és önzetlen segítőkészséggel járultak hozzá az egyetem 250-es jubileumi évének programsorozataihoz. Felidézte a HÖK segítségével megvalósult véradást, kiemelve, hogy az egyetem hallgatói voltak a legaktívabb véradók a járvány ideje alatt. Hangsúlyozta, hogy a rektori pályázatában szereplő egyik legfontosabb célja eléréséhez, azaz a világ legjobb 100 egyeteme közé való bekerüléshez a hallgatók együttműködése és konstruktív munkája is szükséges.  

Galéria

8kép

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes örömtelinek nevezte, hogy a Hallgatói Önkormányzat mindig is az értéket képviselte, így volt ez a 2019-ben megújult Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elfogadásánál is. Mint mondta, az egyetem a hallgatókért van, így az ő érdekképviseletüket ellátó elnökség mindig is fontos szerepet játszott az egyetem életében. Megköszönte a leköszönő vezetőség munkáját és a megválasztott új elnökségnek pedig sok sikert kívánt.

A tisztújítás további eredményei:
Elnökhelyettes: Tolvaj Máté Balázs
Oktatási ügyekért felelős alelnök: Papp Zsombor Mátyás
Rendezvényekért felelős alelnök: Kapai Ádám
Általános alelnök: Takács Félix
Szociális referens: Szűcs Attila
Kollégiumi referens: Kalácska Botond
Külügyi referens: Artner Anna
Egészségügyi referens: Stubnya János Domonkos
Kommunikációs referens: Aldubai Mohamed Muad
Szinapszis főszerkesztő: Boros Balázs

Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja hangsúlyozta, mind az egyetem, mind a kar vezetése nagyon hallgatóorientálttá vált, ami megnyilvánul a Kari Tanács összetételében is, mely 25 százalékos hallgatói részvételi arányt biztosít. Köszönetét fejezte ki az elmúlt évben tapasztalt hallgatói munkáért, melyet igazi szakmai elmélyültség jellemzett.

A HÖK elnöki posztjára Tripolszky Bálint és dr. Lányi Szabolcs nyújtott be pályázatot, amelyet az ülésen röviden bemutattak a résztvevőknek. A Küldöttgyűlésen megválasztott elnök, Tripolszky Bálint céljai között említette a nagyobb fokú átláthatóság biztosítását, a bürokrácia csökkentését, egy oktatási alelnök kinevezését, valamint tervei között szerepel az érdekképviselet erősítése az évfolyamok szintjén is. Kiemelte a külföldi szervezetekkel való együttműködés, illetve  a Semmelweis identitás erősítését, továbbá a Hallgatói Önkormányzat tisztségviselőivel való közvetlen találkozás és beszélgetés lehetőségének megteremtését havi rendszerességgel.  

A tisztújítás eredményei mellett szavaztak még a hallgatók szenátusi tagjairól is. 

Bódi Bernadett
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem, HÖK

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.