Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár
Minden karon a kurrikulum részét képezi az elsőévesek eskütétele és a végzősök fogadalomtétele, továbbá létrejött a Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóság – egyebek mellett ezekről határozott a Semmelweis Egyetem Szenátusa a májusi ülésén, melynek keretében Pro Universitate érdemrendet adományozott dr. Palkó Judit családorvosnak az egyetem rektora.

A Szenátus elfogadta a tanulmányi és vizsgaszabályzat azon módosítását, miszerint mostantól a hivatásetikai alapok is a képzési programba tartoznak, azaz – a képzés jellegétől függő tartalommal – az egyetem minden karán a tanterv részét képezi az elsőévesek eskütétele, valamint a végzősök fogadalomtétele. Ezek egységes, keretbe foglalt etikai alapot adnak az egyetem által biztosított képzéseket teljesítők további szakmai értékrendjére is.

Galéria

5kép

2020. június 1-jétől a Semmelweis Egyetem részeként, annak klinikai tömbjeként működik a Szent Rókus Kórház és Intézményei. A Szent Rókus Klinikai Tömbben több szervezeti egység működik majd, ezek közé tartozik a Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika és Szakrendelő, a Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika korábban Kútvölgyi Klinikai Tömbben működő részlege, továbbá az adott szakterületi klinikák együttműködésében működnek tovább a rehabilitációs ellátások. Helyet kapnak a tömbben lévő ellátásokat kiszolgáló diagnosztikus egységek, valamint a korábban is működő művese ellátás. A kapcsolódó, Szenátus által támogatott előterjesztés alapján létrejön a Szent Rókus Klinikai Tömb, melynek üzemeltetési és gazdasági feladatait az Egészségügyi Hálózat-irányítási Igazgatóságon belül létrehozott Szent Rókus Klinikai Tömbigazgatóság fogja ellátni. A munkáltatói jogok gyakorlása szintén a Semmelweis Egyetemhez került. A beolvadással a Szent Rókus Kórház és Intézményei valamennyi alkalmazottja egyetemi polgárrá válik.

A Szenátus a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) több jogtechnikai pontosításáról is határozott: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján a munkáltatói jogkör gyakorlására vonatkozó rendelkezések az SZMSZ-ben hatályon kívül helyezésre kerülnek, azok gyakorlását a rektor és a kancellár utasítással határozzák meg a jogszabályi kereteknek megfelelően. A tudományos és innovációs rektorhelyettesi területet érintő egyes rendelkezéseket is pontosították, így például hatályon kívül helyezték a Klinikus kutatói támogatást.

Döntöttek a szenátorok a Hallgatói Önkormányzat által felterjesztett Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntetés adományozásáról. Az Egészségtudomány Kar és a Gyógyszerésztudományi Kar esetén dékáni magasabb vezetői pályázatot, továbbá hét igazgatói, tanszékvezetői és négy egyéb vezetői pályázatot is véleményezett a testület.

A szenátusi ülés keretében Pro Universitate érdemrendet adományozott dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora dr. Palkó Judit családorvosnak, az új típusú koronavírus fertőzés felismerésében nyújtott hatékony munkájáért.

A Szenátus májusi ülését a szavazati joggal rendelkező szenátusi tagok személyes jelenlétével tartották meg, a meghívott, szavazati joggal nem rendelkező tagok az ülést videokonferencián kísérhették figyelemmel.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.