A Semmelweis Egyetem részeként, annak Szent Rókus Klinikai Tömbjeként működik 2020. június 1-jétől a Szent Rókus Kórház és Intézményei. A Semmelweis Ignác életéhez szorosan kötődő Szent Rókus Kórházzal történt integráció az oktatás és a betegellátás területén is fejlődést hoz. A részletekről a Semmelweis Egyetem vezetése személyesen tájékoztatta a Rókus kórház dolgozóit.

A Semmelweis Egyetem oktatási és betegellátási feladatait a korábbi Szent Rókus Kórház és Intézményei által nyújtott ellátások nemcsak kiegészítik, hanem az integráció biztosítja mindkét területen a fejlesztést. Azzal, hogy 2020. június 1-jétől a Semmelweis Egyetem klinikai tömbjeként működik az intézmény, biztosítható a magasabb színvonalú oktatás és betegellátás. Az új tömb amellett, hogy a gyógyítás terén megőrzi a fő profiljait, jelentős szerepet játszik majd a gyakorlati orvos- és egészségtudományi képzés megújításában. A betegellátás az integrációt követően is zavartalan lesz, a Szent Rókus Kórház páciensei a megszokott helyszínen és módon érhetik el orvosaikat, illetve a rendeléseket. A Szent Rókus Klinikai Tömbben több szervezeti egység működik majd, ezek közé tartozik a Minimál Invazív és Egynapos Sebészeti Klinika és Szakrendelő, a Geriátriai Klinika és Ápolástudományi Központ, a Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika korábban Kútvölgyi Klinikai Tömbben működő részlege, továbbá az adott szakterületi klinikák együttműködésében működnek tovább a rehabilitációs ellátások. Helyet kapnak a tömbben lévő ellátásokat kiszolgáló diagnosztikus egységek, valamint a korábban is működő művese ellátás.

1798-ban pont ezen a napon nyílt meg a Szent Rókus Kórház kapuja – mutatott rá beszédében a május 28-i tájékoztatón dr. Göböl Zsolt főigazgató, aki elmondta, a kórház Európa-szerte híres volt gyógyító munkájáról. Nemcsak azért történelmi jelentőségű az intézmény, mert itt dolgozott Semmelweis Ignác, de azért is, mert itt nyitott meg Európa első központi röntgenlaboratóriuma, és itt kezdték meg először a betegek éteres altatását is.

„Az egyesülés előkészítése során mindvégig az volt a célunk, hogy e lépéssel mindkét intézmény erősödjön, magasabb szintre lépjen, további fejlesztési lehetőségek nyíljanak meg” – szögezte le dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora. Dr. Merkely Béla elmondta, a Szent Rókus Klinikai Tömb jelentős szerepet játszik majd az orvos- és egészségtudományi képzés megújításában, és fontos terepe lesz az egyetem gyakorlatot előtérbe helyező, a jubileumi évre megújult kurrikulumában is, miközben a kórház is jelentősen fejlődhet azzal, hogy egy 250 éves tradícióval rendelkező, közép-európai szinten vezető orvos- és egészségtudományi egyetemhez csatlakozik.

Dr. Merkely Béla biztosított mindenkit, hogy az intézmény egyetembe való beolvadás nem jár sem létszám-, sem illetménycsökkenéssel, sőt, a leendő Szent Rókus Klinikai Tömb dolgozóira is érvényesek lesznek az egyetemen már a korábbiakban bevezetett, illetményemelkedéssel is járó különböző életpályamodellek, valamint a Semmelweis Egyetem Kollektív Szerződésében szereplő, a törvényben meghatározottnál magasabb ügyeleti díjak, továbbá az egyetemen érvényes béren kívüli juttatások. Minderről a Semmelweis Egyetem vezetése a napokban személyesen is tájékoztatást tartott az érintett dolgozóknak.

„Feladatunk, hogy az integráció kapcsán a szakmai lehetőségeket megkeresve mindig arra törekedjünk, hogy a legjobbat hozzuk ki belőle. A Semmelweis Egyetem tradicionális értékrendje, szakmai elhivatottsága, a jövőbeni megújulásba vetett hite a fejlődés és a biztonság záloga” – mondta el a jelenlévőknek Baumgartnerné Holló Irén kancellárhelyettes.

A kormány 2019 májusában az 1314/2019. (V.30) számú határozattal döntött arról, hogy átruházza a Semmelweis Egyetemre a Szent Rókus Kórház és Intézményei fenntartói jogát a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény 2011. év CCIV. törvény 97 § (2) bekezdése alapján. A Semmelweis Egyetem Szenátusa 2020 januárjában döntött arról, hogy az intézmény klinikai tömbként válik az egyetem részévé a jövőben.

 

Dobozi Pálma, Szabó Ádám
Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.