Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. július 31.
534654 Összes oltás
Budapesten május 1-jével indulnak el a koronavírus-szűrővizsgálatok a négy orvosképző egyetem országos, reprezentatív vizsgálata keretében. A Semmelweis Egyetemhez tartozó régióban – vagyis a fővárosban és hat megyében – a következő két hétben napi 12 órában folyik a statisztikai szempontok alapján kiválasztott résztvevők tesztelése. Dr. Merkely Béla rektor videókonferencia keretében jelentette be a vizsgálatsorozat elindulását, amelynek célja, hogy pontos kép alakuljon ki a járvány kiterjedéséről. Az online eseményen a társegyetemek mellett jelen voltak járványügyi szakemberek és a kormányzat képviselői is.

Dr. Merkely Béla rektor, a Klinikai Járványelemző Munkacsoport vezetője előadása első felében ismertette a hazai adatokat a COVID-19 járvány kapcsán. Emlékeztetett arra, hogy a Semmelweis Egyetem – ahol az első hazai esetek megjelentek –, rendkívül hamar, március 11-én megkezdte a hallgatók és a dolgozók szűrését PCR-vizsgálattal, továbbá a panaszos betegek és a kontaktok folyamatos tesztelését, és naponta megtörténik az eredmények kiértékelése járványügyi szempontból. Nagyon hamar kialakult az orvosképző egyetemek közötti együttműködés is, amely nyomán a miniszterelnök felkérésére március 22-én létrejött a Klinikai Járványelemző Munkacsoport. Ennek keretében a négy orvosképző klinikai központjának képviselői és infektológus szakértők – a nemzetközi folyamatok és a szakirodalom mellett – naponta elemzik a rendelkezésre álló adatokat, vagyis a négy egyetem és egy országos lefedettségű hazai magánlabor PCR adatait. Ezen adatok alapján a rektor bemutatta, hogy az esetszámokban jól láthatóan mindig az intézeti csoportos fertőzések hoztak megugrást. 2020. április 26-ig 33 155 esetben történt PCR-vizsgálat, az eredmény az esetek 2,5 százalékában lett pozitív. A panaszos betegeknél a pozitív tesztek aránya 3,5 százalék, míg a kontaktszemélyek körében 4,1 százalék volt. Az adatokat elemezve kiemelte: a nem kontakt és nem panaszosok személyek esetében csökkenő tendencia figyelhető meg, a prevalencia az elemzési időszak utolsó szakaszában már csak 0,2 százalék volt (összehasonlításként: az első két hétben 1,3 százalék).

Dr. Merkely Béla az eddigi konklúziók között említette, hogy az idejekorán bevezetett korlátozó intézkedések hatásosak voltak, tömeges fertőzés nem lépett fel, és nyájimmunitás sincs, az esetek jelentős részét intézeti fertőzések teszik ki, a PCR és gyorsteszt eredmények is alacsony fertőzöttséget mutatnak. Elkezdődhet a lazítás, de folyamatos kontroll szükséges – mutatott rá a rektor.

Dr. Merkely Béla ezt követően bemutatta a H-UNCOVER Országos reprezentatív epidemiológiai kutatást, amely a Semmelweis Egyetem vezetésével, a négy orvosképző részvételével, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szervezésében és az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával valósul meg. Cél, hogy reprezentatív, országos, többszöri klinikai járványügyi felméréssel objektív keresztmetszeti képet kapjunk a járvány kiterjedéséről és az új típusú koronavírussal fertőzöttek, átfertőzöttek valós számáról és dinamikájáról – ismertette.

A tesztelésen a KSH statisztikusai segítségével kiválasztott 17 778 fő meghívásos alapon vesz részt az ország egész területéről, 14 év felett minden korosztályból. A mintavétel az ország 7 régiójára és életkorra reprezentatív. A rektor szólt arról is, hogy az előzetes reprezentatív felmérés szerint a várható részvételi arány 70 százalék lesz, vagyis 11 200 fő tesz eleget a meghívásnak. Hangsúlyozta ugyanakkor annak jelentőségét, hogy a kiválasztottak vegyenek részt a vizsgálatban, hiszen rajtuk is múlik a járvány kezelhetősége, nyomon követhetősége.

A vizsgálat mintegy 1000 orvos, ápoló, asszisztens, orvostanhallgató bevonásával történik. Az esetleges fertőzöttség kimutatása céljából orr- és szájgarat mintavételére, valamint vérvételre is sor kerül, majd az egyetemek laborjaiban PCR-teszt segítségével végzik a vírus örökítőanyagának (RNS-ének) kimutatását. Törekszünk rá, hogy a vérsavóból kvantitatív vizsgálatokat is végezzünk antitestek és immunitás kimutatására, a vizsgált résztvevők egy rövid kérdőívet is kitöltenek – tette hozzá. Meggyőződésem hogy nemzeti összefogással, az orvosképző egyetemek koordinálásával komoly lépést tehetünk a járvány elleni küzdelemben – emelte ki dr. Merkely Béla. A szűrővizsgálat további részleteit tartalmazza a bejelentésről kiadott közleményünk.

Dr. Merkely Béla előadásához készült prezentáció ide kattintva letölthető. 

Dr. Vokó Zoltán epidemiológus, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Technológiaértékelő és Elemzési Központjának vezetője a vizsgálat epidemiológiai szempontjait ismertette. Alapvető célkitűzése a vizsgálatnak, hogy támogassa a járvány kontrollját, ehhez tudományos bizonyítékokat állítson elő – emelte ki. A fő kutatási kérdések között sorolta fel egyebek mellett, hogy mekkora a fertőzés és az átfertőzöttség gyakorisága az egyes társadalmi csoportokban (pl. kor, nem, lakóhely, munkavégzés jellege, krónikus betegek), milyen gyakoriságúak a társadalmi kontaktusok (lakóhelyen, munkában, munkavégzésen kívül) és ezek milyen kapcsolatban állnak a fertőzöttséggel/átfertőzöttséggel. Utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy ez lesz az első vizsgálat, amely segítségével össze lehet kötni egyéni szinten a fertőzöttséget az azt megelőző időszak kontaktusmintájával. A vizsgálat kitér a fertőzők tüneteinek leírására is, és a betegség és egyes potenciális kockázati tényezők (pl. dohányzás, biológiai markerek) kapcsolatára, valamint arra, hogyan alakul a fertőzésen átesettek immunológiai státusza.

Dr. Vokó Zoltán kiemelte, a minta kiválasztása megtörtént, a résztvevők értesítése folyamatos (postán, telefonon, ügyfélkapun), a részvétel jelzése online regisztrációval vagy zöldszámon keresztül lehetséges, a mintavétel fix pontokon és mozgó mintavételi egységekkel történik. A szűrésben résztvevők megkapják saját vizsgálatuk eredményét.

Dr. Vokó Zoltán előadásához készült prezentáció ide kattintva letölthető.

A Szegedi Tudományegyetem (SZTE) részéről dr. Rovó László rektor kiemelte, hogy minden tekintetben készek eleget tenni a járványügyi helyzet támasztotta elvárásoknak. Dr. Lengyel Csaba, a SZTE Klinikai Központ elnöke kitért rá, hogy felkészültek a szűrővizsgálat lebonyolítására, a mintavételi helyeket is kijelölték az önkormányzatokkal együttműködve a hozzájuk tartozó 4 megyében. Dr. Miseta Attila, a Pécsi Tudományegyetem rektora szintén hangsúlyozta, hogy Pécs felkészült a projekt lebonyolítására, és fontosnak tartja, hogy sor kerül a későbbi kvantitatív immunológiai elemzésre is. A Debreceni Egyetem (DE) részéről dr. Berényi Ervin Klinikai Központ elnök kiemelte, nagy logisztikát és összefogást igényel a feladat, fontos, hogy magas minőségű mintavételek történjenek. Már a hétvégén megkezdődik Debrecen és környéke szűrése és jövő hét közepére Hajdu-Bihar megyével végezni is fognak. Dr. Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Klinika Központjának elnöke kiemelte: felkészült az egyetem, hogy a hozzá tartozó régóban elvégezze a szűréseket. A 181 településen elvégzendő vizsgálatra többszáz kollégát mozgósítottak, a mintavevők külön kiképzésben részesülnek. Május 1-jével indul a fővárosban a szűrés, ami a következő két hétben napi 12 órában folyik az egyetemhez tartozó régióban.

Dr. Mag Kornélia, a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) elnökhelyettese elmondta, a KSH készítette el a résztvevők kijelöléséhez szükséges mintavételi tervet. Országosan 489 településen történik szűrés (egy-egy fővárosi kerület külön településként szerepel a mintában), a napokban pedig minden egyes érintett felkérést kap a tesztelésben és a felmérésében való részvételre. Azok, akik a statisztikai szempontok alapján bekerültek a vizsgálatba a mai naptól számíthatnak az értesítésre postán, telefonon, illetve ügyfélkapun keresztül.

A járványügyi szakemberekkel folytatott, dr. Merkely Béla által vezetett rövid panelbeszélgetésben dr. Jakab Ferenc, a PTE Szentágothai János Kutatóközpont Virológiai Kutatócsoportjának vezetője kiemelte, nagyon fontos ez a felmérés a további járványügyi kutatásokhoz, mindenki közös érdeke, hogy akiket kiválasztottak, részt vegyenek. Dr. Ludwig Endre infektológus kiemelte a saját adatbázis kialakításának előnyeit, dr. Sinkó János, aki szintén kezdetektől a járványelemző munkacsoport szakértője, azt jegyezte meg, hogy a tanulmány által biztosított pillanatfelvétel a jövőbe látást is segíti és a nemzetközi élvonalba kerül vele Magyarország. Dr. Prinz Gyula, a Semmelweis Egyetem infektológusa kiemelte a jelentőségét annak, hogy PCR-alapú vizsgálattal történik a tesztelés, dr. Oroszi Beatrix, a járványmatematikai munkacsoport nevében üdvözölte a világszínvonalú kutatást. Nagy érték lesz ez az adatbázis és minden intézkedéshez jó alapot képez – jelentette ki.

Az első országos tesztelés eredményét várhatóan május végén hozzák nyilvánosságra.

Adatkezelési tájékoztatónk a H-UNCOVER felméréshez kapcsolódóan ide kattintva tölthető le (PDF).

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.