Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Rektori Dicséret

Dr. Dávid Csaba

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Matus Krisztina

ÁOK Dékáni Hivatal

Sztankovics Bertalan

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Dr. Ella Krisztina

Élettani Intézet

Dr. Giricz Zoltán

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Dr. Zelles Tibor

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Csernus Pálné

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Liptai Beáta Krisztina

I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Tegzes Endréné

I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet

Farkas Mária

I. Sz. Sebészeti Klinika

Seres Miklósné

I. Sz. Sebészeti Klinika

Takács Tiboldné

I. Sz. Sebészeti Klinika

Bartók Antal

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Dr. Sármán Beatrix

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Varga Edit

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Kemény Lászlóné

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Klebikné Bóka Edit

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Bíró Andrea

II. Sz. Sebészeti Klinika

Szásziné Gazsó Katalin

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Olajos Ferenc

Laboratóriumi Medicina Intézet

Szűcsné Walentin Szilvia

Laboratóriumi Medicina Intézet

Kovács Beáta Zsuzsanna

Ortopédiai Klinika

Tóth Julianna

Ortopédiai Klinika

Dr. Christos Chinopoulos

Orvosi Biokémiai Intézet

Dr. Rudas Gábor

Orvosi Képalkotó Klinika, Neuroradiológia Tanszék

Dr. Ostorházi Eszter

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Pinczehelyi Krisztina

Szemészeti Klinika

Éberling Katalin Olivia

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Szávuly-Szabó Anita

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Sirály Júlia Edit

Urológiai Klinika

Kéry Zoltán

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Némethné Bartus Krisztina

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Pappné Pálincsár Erzsébet

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Sávolyiné Német Tünde

Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika

Németh Andrea

Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék

Gerencsér Zsuzsanna

Fizioterápiai Tanszék

Dr. Körmöczi Kinga Renáta

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Dr. Bíró Andrea

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Sárosiné Pál Csilla

Orális Diagnosztikai Tanszék

Pethő Edit

Rektori Titkárság

 

Semmelweis Egyetem Kiváló Konduktora kitüntetés:

Csuka Pálné

Konduktív Pedagógiai Központ

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.