Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Dékáni dicséretben részesül az Általános Orvostudományi Karon:

Szabó Ferenc

Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet

Klagyivik László Gyuláné

Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika

Halász Eszter

Élettani Intézet

Dr. Al-Khrasani Mahmoud

Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet

Szabóné Máté Edit

Belgyógyászati és Onkológiai Klinika

Böjte Ármánd Rolánd

I. Sz. Sebészeti Klinika

Valentinné Pintér Gabriella

Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet

Varga Szilvia

II. Sz. Belgyógyászati Klinika

Pirók Katalin

II. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika

Dr. Kempler Miklós

III. Sz. Belgyógyászati Klinika

Dr. Farkas Attila

Mellkassebészeti Klinika

Both Anikó

Ortopédiai Klinika

Mártonffy Ildikó

Orvosi Biokémiai Intézet

Dr. Horváth Andrea

Orvosi Mikrobiológiai Intézet

Török András

Szemészeti Klinika

Valentinné Péter Regina

Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika

Varga Csilla Adrienn

Transzplantációs és Sebészeti Klinika

Kovács-Reményi Anita

Urológiai Klinika

 

Dékáni Dicséretben részesül az Egészségtudományi Karon:

Dr. Kapitány-Fövény Máté Gergely

Addiktológiai Tanszék

Dr. Szekeres Mária

Morfológiai és Fiziológiai Tanszék

Marshall Barbara Alexandra

Társadalomtudományi Tanszék

Makovicsné Landor Erika

Fizioterápiai Tanszék

Ozsvárt Barbara

Oxiológia és Sürgősségi Ellátás Tanszék

Gácsi Erika

Családgondozási Módszertani Tanszék

Dr. Jáger Edit Andrea

Epidemiológiai Tanszék

Varga Attila

Egészségtudományi Kar, Dékáni Hivatal

Háriné Szajáni Krisztina

Egészségtudományi Kar, Könyvtár

Hajdu György Gábor

Képalkotó Diagnosztikai Analitikus és Orvostechnikai Tanszék

Réz Kata

Szemészeti Klinikai Ismeretek Tanszék

 

Dékáni Dicséretben részesül az Egészségügyi Közszolgálati Karon:

Borbás Attila

Egészségügyi Menedzserképző Központ

Szabad Viktória

Egészségügyi Menedzserképző Központ

Vajkó Erzsébet

Mentálhigiéné Intézet

 

Dékáni Dicséretben részesül a Fogorvostudományi Karon:

Korecz Marina

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Tóth Gábor Ferenc

Arc- Állcsont- Szájsebészeti és Fogászati Klinika

Gondán Klára Éva

Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet

Fábri Mária

Fogorvostudományi Kar Oktatási Centrum Igazgatóság

 

Dékáni dicséretben részesül a Pető András Karon:

Babos Zsuzsanna

Humántudományi Intézet

Vadász Zsuzsanna

Konduktív Pedagógiai Központ

Varczába Katalin

Konduktív Pedagógiai Központ

Vajdáné Mühl Marianna

Konduktív Pedagógiai Központ

Földiné Németh Gabriella

Konduktív Pedagógiai Központ

Hernádi Éva

Konduktív Pedagógiai Központ

Nagy-Varga István Imréné

Konduktív Pedagógiai Központ

Mátyásiné Kiss Ágnes

Konduktív Pedagógiai Központ

 

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.