A Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kara örömmel tájékoztatja volt hallgatóit, hogy részükre jubileumi díszoklevelet adományoz.

Tájékoztatjuk azokat a fogorvosokat, akik diplomájukat az egyetem jogelődjénél, a Budapesti Orvostudományi Egyetemen, 1955-ben, (vas díszdiploma), 1960-ban, (gyémánt díszdiploma) és 1970-ben (arany díszdiploma) szerezték meg és szakterületükön legalább 30 évig dolgoztak, az arany, gyémánt és vas díszoklevél ünnepélyes átvétele érdekében 2020. április 30-ig a Fogorvostudományi Kar Dékáni Hivatalához (1085 Budapest, Üllői út 26.) vagy a kovacs.katalin@dent.semmelweis-univ.hu e-mail címen nyújthatják be kérelmüket.

A kérelemben kérjük feltüntetni az oklevél keltét, a diplomában szereplő nevet, rövid szakmai életrajzot és értesítési címet.

A jubileumi díszoklevelek átadására előre láthatóan 2020. szeptember végén vagy október hónapban kerül sor, a pontos időpontról meghívó útján küldünk értesítést.

A kérelem ide kattintva tölthető le (.doc).

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.