A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának és az ELTE Kémiai Intézetének közös szervezésű „Biotech őszi kurzusán” a biológiai gyógyszerek jellemzéséről, azok fejlesztéséről esett szó. A Természettudományi Kutatóközpontban
megtartott szakmai továbbképző rendezvény célja az volt, hogy hozzájáruljon a biológiai gyógyszerek kutatásával, vizsgálatával foglalkozó kutatók ismereteinek bővítéséhez, új lehetőségek, gyakorlati alkalmazások megismeréséhez.

Az idei kurzus során a biologikumok, biológiai gyógyszerek farmakológiájával, technológiai vonatkozásaival, illetve vizsgáló módszereivel ismerkedtek meg a résztvevők a szakterület elismert képviselőinek előadásában. A továbbképző rendezvény segítette a fehérjetudományok területén fontos biotechnológiai, analitikai, valamint szerkezetkutatási módszerek szélesebb körben való megismerését, továbbá a fiatal kutatók közötti kapcsolatépítés, új tudományos együttműködések kialakítását is.

A fiatal kutatókat dr. Zelkó Romána, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának (GYTK) dékánja, dr. Perczel András akadémikus, az ELTE Kémiai Intézet Szerves Kémiai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a HunProtExc program vezetője, dr. Antal István a GYTK  dékánhelyettese, a Gyógyszerészeti Intézet igazgatója valamint dr. Ludányi Krisztina, a Semmelweis Egyetem Gyógyszerészeti Intézetének egyetemi docens és dr. Schlosser Gitta egyetemi adjunktus (ELTE) köszöntötték.

A kurzus első napján dr. Ludányi Krisztina előadásában áttekintette a biológiai gyógyszereket, majd dr. Háda Viktor, a Richter Gedeon Gyógyszergyár Biotechnológiai Analitikai osztály csoportvezetője a primer szerkezet azonosításában nélkülözhetetlen tömegspektrometriás technikákról beszélt. Dr. Szökő Éva, a Semmelweis Egyetem Farmakognóziai Intézetének egyetemi tanára a biologikumok farmakológiájáról tartott előadást, dr. Timári István a Debreceni Egyetem Szervetlen és analitikai kémiai tanszékének adjunktusa pedig a fehérjék NMR technikával történő jellemzéséről szólt.

A délutáni szekcióban dr. Kőszeginé dr. Szalai Hilda, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet főtanácsadója a biologikumok, bioszimiláris készítmények hatósági szabályozását tekintette át az európai gyógyszerügyi hatóság előírásai alapján. A napot dr. Kardos József, az ELTE Biológiai Intézetének adjunktusa zárta, aki előadásában a fehérjék optikai spektroszkópiás vizsgáló módszereit ismertette.  

A második nap a mikrobiológiai technikák áttekintésével kezdődött, fókuszálva a legújabb PCR módszerekre a vakcina vizsgálatok területén, amit Erdősi Tímea, a Nemzeti Népegészségügyi Központ munkatársa mutatott be. Ezt követte dr. Csősz Éva, a Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet egyetemi docensének a biomarkerek tömegspektrometriás azonosításáról és a módszerek validálásáról szóló előadása. A délelőtti szekciót dr. Antal István előadása zárta, aki a biológiai gyógyszerek formulációs és technológiai vonatkozásairól tartott összefoglalót.

A délutáni program Csetriné Hári Zsuzsanna, a GSK Biologicals Kft. termelési vezetőjének előadásával folytatódott, aki a vakcinagyártás rejtelmeivel ismertette meg a hallgatókat. A szakmai rendezvényt dr. Schlosser Gitta előadás zárta, aki a tömegspektrometria klinikai, diagnosztikai és szerkezetkutatási alkalmazásaira mutatott be gyakorlati példákat.

A kurzuson több mint 70 kutató vett részt, az egyetemeken kívül a Természettudományi Kutatóközpontból, a Servier Kutatóintézetből, az MTA kutatócsoportokból, de érkezett résztvevő Felvidékről is. A hallgatók visszajelzései alapján sikeres két napot zártak a szervezők és a jövőben is tervezik hasonló kurzusok szervezését.  

A kurzust a MedInProt 2.0-HunProtExc projekt és a STA „Struktúraváltás a makromolekuláris és biológiai gyógyszerek oktatásában és kutatásában” pályázatok támogatták. A szakmai továbbképző rendezvényt a Semmelweis Egyetem, az ELTE és a BME doktorandusz hallgatóinak, illetve a HunProtExc projektben résztvevő fiatal (posztdoktori) kutatók számára hirdették meg, akik fehérje típusú makromolekulák kutatásával, vizsgálatával foglalkoznak és akik munkájuk során az itt szerzett tapasztalataikat hasznosítani tudják, vagy a jövőben ilyen irányú kutatómunkát terveznek.

Forrás: Gyógyszerészeti Intézet
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.