Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - október 03.
539661 Összes oltás
Idén is telt ház volt a Gyógyszerésztudományi Kar nyílt napján. A Hőgyes-előadó megtelt azokkal a diákokkal, akik a gyógyszerészképzés rendszeréről, a felvételi eljárással kapcsolatos általános tudnivalókról, a karon folyó oktatásról, a hallgatói életről, a diploma megszerzéséhez szükséges követelményekről és a későbbi karrierlehetőségekről gyűjthettek információkat. A nyílt napon szó esett a Hőgyes–Schöpf-Merei fejlesztési projektről is.

„Önök most a 250. jubileumát ünneplő Semmelweis Egyetem falai között vannak, ami egy felemelő örökség” – fogalmazott a Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) nyílt napján dr. Zelkó Romána dékán. Hozzátette: A GYTK a különböző egyetemi rangsorokban kiemelkedő helyen szerepel, országos szinten ezen a képzési területen a legjobb egyetem. Szólt róla, hogy a diploma megszerzése után a gyógyszeripar számos területén el tudnak majd helyezkedni a hallgatók; ezt követően ismertette a nyílt nap további programját.

Jakab Géza doktorandusz hallgató előadásában sorra vette a gyógyszerészképzésre vonatkozó legfontosabb tudnivalókat. Kiemelte, hogy a karon tradicionálisan nagy múltja van a különböző gyógyszerkutatási projekteknek is. Röviden áttekintette a kar történetét, majd kitért rá, hogy a karon a magyar mellett angolul és németül is folyik a gyógyszerészhallgatók oktatása. A gyógyszerész diploma megszerzéséhez szükséges követelmények mellett beszélt az egyetemen működő tehetséggondozó programokról, illetve a szakmai gyakorlat jelentőségéről is. A Hőgyes–Schöpf-Merei fejlesztési projektről szólva elmondta, a jelenleg széttagoltan, a város több pontján működő Gyógyszerésztudományi Kar minden intézete itt kap majd helyet, kialakítva ezzel az egyetem gyógyszerészeti campusát, ahol a korszerű graduális és posztgraduális képzés feltételei is megteremtődnek. Ennek egyik fontos állomása lesz az úgynevezett gyógyszeripari skill labor kialakítása, ahol a hallgatók 3-4 fős csoportokban, szimulált körülmények között ismerkedhetnek meg a gyógyszeriparban tapasztalt gyártási folyamatokkal. Végezetül néhány gyakorlati információt osztott meg az érdeklődőkkel egyebek mellett a kollégiumokról, könyvtárakról és a sportolási lehetőségekről.

Dr. Kocsis Erikától, a GYTK Dékáni Hivatalának vezetőjétől a felvételi eljárással kapcsolatos általános tudnivalókról, fontosabb határidőkről kaptak útmutatást az érettségi előtt álló diákok. Beszélt még az állami ösztöndíjas, illetve az önköltséges képzés feltételeiről, érintve az átsorolási szabályokat is. Kiss Viktória, a GYTK hallgatói részönkormányzat elnöke a gyógyszerészképzést hallgatói oldalról mutatta be.

A nyílt nap további részében a közelmúltban végzett hallgatók beszéltek tapasztalataikról, az elhelyezkedési lehetőségekről.

Bódi Bernadett
Kiemelt kép (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.