Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás
Együttműködési megállapodást kötött a Semmelweis Egyetem a stockholmi Karolinska Intézettel, amely a világ 41. legjobb egyeteme a Times Higher Education rangsora szerint. A most aláírt dokumentum célja egyrészt a már eddig meglévő szakmai együttműködés bővítése az oktatás és a kutatás terén egyaránt, valamint közös uniós pályázatok beadása. Az ünnepélyes aláírás az egyetem I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézete által hagyományteremtő céllal szervezett első bilaterális patológiai szimpózium keretében történt meg. 

Az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézetben rendezett szimpózium nyitóbeszédét dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar dékánja tartotta, aki rámutatott a Semmelweis Egyetem és a Karolinska Intézet közötti hasonlóságokra. Kiemelte, hogy mindkét intézmény célul tűzte ki a nemzetközi rangsorokon való előrelépést, és a köztük lévő több mint egy évtizedes sikeres partnerség természetes szövetségessé teszi őket e tekintetben. Beszámolt arról is, hogy a jelenlegi kurrikulumreform során a patológia egy fix pont volt, mivel időben a képzés közepén helyezkedik el, valamint az orvosképzés szilárd alapjának tekinthető, ami összeköti az elméletet a klinikai oktatással. Ez a konferencia kitűnő példája ennek a kapcsolódásnak, mivel mind képzési, mind tudományos témák szerepelnek a programban – jelentette ki dr. Kellermayer Miklós.

Dr. Matolcsy András, az I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet igazgatója rövid áttekintést nyújtott az intézetről, megemlítve, hogy 1844-ben alapították, a világon a negyedik patológia intézetként. Elmondta, hogy az egyetem két patológiai intézete kiterjedt oktatási tevékenységet végez magyar, angol és német nyelven, részt vesz a rezidensképzésben is, valamint önálló doktori iskolát működtet. Ezen felül a kutatásban is aktív, többek között a hematopatológia, a neuropatológia, és a digitális patológia területeken.

Dr. Mikael Björnstedt, a Karolinska Intézet Klinikai Patológiai és Citológiai Centrumának igazgatója a stockholmi intézet patológiai tevékenységéről tartott rövid beszámolót. Nyitó szavaiban gratulált a Semmelweis Egyetem 250. évfordulójához, rámutatva, hogy a magyar egyetem idősebb, mint a Karolinska Intézet, amit 1810-ben alapítottak. Beszámolt róla, hogy a patológiai tevékenység szervezetileg a Karolinska Egyetemi Kórházon belül a Karolinska Egyetemi Laboratóriumhoz tartozik, aminek messze a legnagyobb egysége. Elmondta, hogy intézetük négy nagyobb kórházat lát el Stockholmban, valamint több kisebb egészségügyi intézményből is gyűjt mintákat. Az utóbbi 10 év során méretünk megduplázódott, melyhez nagymértékben hozzájárult a Semmelweis Egyetemmel való nagyszerű és sikeres együttműködésünk, melyet reményeim szerint tovább tudunk bővíteni és mélyíteni az elkövetkező években – fogalmazott dr. Mikael Björnstedt.

A Semmelweis Egyetem és a Karolinska Intézet közötti partnerség több mint egy évtizedes múltra tekint vissza és az elmúlt években elsősorban a patológia és a kardiológia területére koncentrált. További együttműködési felületeket generál a két intézmény tagsága az EIT Health és a Eurolife szakmai szervezetekben.

A kétnapos szimpóziumon több mint 100 résztvevő volt, akik mintegy 30 szakmai előadást hallgattak meg a program során. A témák között szerepeltek a két intézmény patológiai szakmai tevékenységének legfontosabb területei, beleértve a graduális és posztgraduális képzést, a diagnosztikai patológiát, a molekuláris diagnosztikát és a különböző kutatási területeket.

Az esemény záróaktusaként a két intézmény vezetői együttműködési megállapodást írtak alá, melynek célja tovább bővíteni a szakmai kapcsolatokat mind a kutatás, mind az oktatás terén. A megállapodás lényege, hogy még jobban kinyissuk az együttműködési lehetőségeket, megtaláljuk, hogy hol vannak további csatlakozási pontok a két intézet kutatási és diagnosztikai profilja között – mondta el dr. Matolcsy András honlapunknak. A célok között szerepel az is, hogy közös uniós kutatási pályázatokat tudjunk beadni a jövőben – tette hozzá. Beszámolt arról, hogy szakmai csereprogram is működik a két intézet között, melynek részeként orvosok és asszisztensek is időt tölthetnek el a partnerintézményben, valamint a tudományos együttműködés is intenzív a Semmelweis Egyetem és a Karolinska Intézet között, több közös publikáció született már a kollaboráció eredményeként.

Az idei első kétoldalú szimpózium célja a hagyományteremtés volt, a terv szerint ezek után évente kerül sor majd hasonló konferenciákra, azzal a céllal, hogy a két intézmény közötti együttműködés tovább erősödjön.

Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem; Dimény András

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.