Együtt ünnepelték a Szemészeti Klinika két meghatározó egykori vezetője, dr. Süveges Ildikó és dr. Salacz György egyetemi tanárok 80. születésnapját. A rendezvényen a köszöntések mellett a klinika jelentősebb tudományos eredményeit is bemutatták.

Elsőként a Szemészeti Klinika igazgatója, dr. Nagy Zoltán Zsolt méltatta az ünnepelteket, tanszékvezetői elődjeit. Dr. Süveges Ildikó életét ismertetve egyebek mellett elmondta, hogy 1992-től 2004-ig vezette a Semmelweis Egyetem I. Sz. Szemészeti Klinikáját. Jelenleg a Klinikai orvostudományok Doktori Iskola szemészeti programvezetője. Munkássága során több mint 231 közleményt írt, az általa szerkesztett Szemészet tankönyv negyedik kiadása is megjelent már. Tudományos érdeklődése kezdetben a szemészeti patológiára irányult, majd a szemészeti mikrosebészet és a szaruhártya különböző betegségeivel, azok hisztopatológiai (kórszövettani) elemzésével is foglalkozott. Dr. Süveges Ildikó menedzser típusú, kiváló szervező; munkatársait megválogatta, szakmai fejlődésüket elősegítette – vélte dr. Nagy Zoltán Zsolt.

Dr. Salacz György 1996-2004 között vezette a Mária utcai, II. Sz. Szemészeti Klinikát. Számos tanulmányúton járt pályafutása alatt, a külföldön látottak alapján új műtéti módszereket vezetett be. Mindig nyitott volt az újra – ismertette dr. Nagy Zoltán Zsolt. Az elsők között kezdett vitrectomiás műtéteket végezni az országban, majd 1991-ben a klinikán megszervezte a vitreoretinalis osztályt. Nemcsak a műtétek végzésében, hanem azok elterjesztésében és a szakmai továbbképzésekben is élen járt – hangsúlyozta a klinikaigazgató. Széleskörű és magas szintű szaktudása mellett általános műveltsége is kiemelkedő, szerénysége példás; nagy zeneértő és aktív zenész – méltatta dr. Salacz Györgyöt.

Az egyetem vezetése nevében dr. Alpár Alán nemzetközi kapcsolatokért felelős rektorhelyettes köszöntette a két ünnepeltet. Kiemelkedő szakmaiság, odaadás és nyitottság – jellemezte egykori tanárait. Olyan iskolát teremtettek meg maguk körül, melynek mérföldköveit kiváló szakemberek és kollégák, hálás betegek fémjelzik – szólt a rektorhelyettes. A tanítványoknak nemcsak a nélkülözhetetlen szakmai tudásra van szükségük, hanem vezetésre, nevelésre, odafordulásra is – tette hozzá. Dr. Süveges Ildikó és dr. Salacz György szakmaiságban, nevelésben és emberségben is maradandót alkottak az egyetem és az ország számára – zárta gondolatait.

Dr. Ács Nándor, az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) dékánhelyettese az ünneplés fontosságáról szólt, kitérve arra is, hogy az egyetem idén 250. jubileumáról emlékezik meg az egész tanévben. A két ünnepelt párhuzamosan vezette a két szemészeti klinikát, mely egy nagy intézményben olvadt össze, folytatva az általuk megteremtett iskolateremtő munkát. Hozzátette, hogy az egyetem jelenlegi törekvései közé tartozik a hasonló profilú klinikák összevonása úgy, ahogy az a Szemészeti Klinika esetén is történt. Az ÁOK nevében köszönetet mondott az ünnepelteknek oktatói és klinikusi munkájukért.

Ezt követően dr. Facskó Andrea, a Magyar Szemorvostársaság elnöke köszöntötte a 80 éves egyetemi tanárokat, röviden ismertetve a 115 éves társaság történetét, melynek mindkét ünnepelt elnöke volt.

Galéria

18kép

Az ünnepség tudományos programjában a Szemészeti Klinika fontosabb tevékenységei, kutatómunkájának ismertetése mellett az aktuális szemészeti trendekről esett szó. Ennek részeként dr. Récsán Zsuzsanna egyetemi docens a makulalyuk sebészetéről tartott előadást, míg az ideghártyaleválások sürgősségéről szólt Dr. Papp András egyetemi docens prezentációja, amit Dr. Resch Miklós egyetemi docens előadása követett Vitális festékek használata az üvegtesti sebészetben címmel. A tudományos programrészt Dr. Kovács Illés prezentációja zárta, melynek témája az OCT angiográfia jelentősége volt a retina keringések vizsgálatában.

Az ünnepeltek közül elsőként dr. Süveges Ildikó mondott köszönetet dr. Nagy Zoltán Zsoltnak és a klinika munkatársainak az ünnepség szervezéséért és a részvételükért. Mint mondta, olyan korban volt lehetősége dolgozni, amikor a szemészetben új, modern eljárások bevezetése kezdődött, ami sok nehézséget is jelentett, mivel igyekezett minél több újdonságot bevezetni, meghonosítani a klinikán úgy, hogy a meglévő magas színvonal megmaradjon. Hozzátette, hogy büszke munkatársaira és utódaira is. A büszkeségei között említette még családtagjait, fiát és unokáit, valamint szakmai elismeréseit. Azt kívánta, hogy a klinikán és a szemészeti szakmában maradjon meg az eddigi lendület. Dr. Süveges Ildikó hangsúlyozta, hogy vannak még további célkitűzései, több könyv megírását is tervezi.

Dr. Salacz György a köszöntéseket fogadva felidézte gyerekkori emlékeit, miszerint eleinte parádés kocsis akart lenni; 7 éves korában döntött az orvosi pálya mellett, mivel több orvos felmenője is volt. Politikai okokból nehezen jutott be az egyetemre, de végül medikus lett. Felidézte, miként nyerte el a tanszékvezetői állását, amiről sok szép emléket őriz. Hangsúlyozta: mesterének, Nónay Tibor professzornak köszönheti, hogy szemész lett, az Imre József-féle iskola pedig mindig meghatározó volt számára, és kitűnő munkatársai voltak, akikkel öröm volt dolgozni – vélte. A klinika anyagi helyzete lehetővé tette korszerű eszközök beszerzését és új eljárások bevezetését – tette hozzá. Mint mondta, büszke rá, hogy a klinika vezetője lehetett és hálás a munkatársak segítségét. Köszönetet mondott a születésnapi ülés megszervezéséért és az előadásokért, valamint köszönetét fejezte ki családjának, feleségének, 3 gyermekének, 10 unokájának és dédunokájának, akik átsegítették élete nehéz időszakain is.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.