Hat, az egyetemmel szoros kapcsolatot ápoló kiemelkedő nemzetközi professzor vehette át a Semmelweis Egyetem díszdoktori címét a Doctor Honoris Causa és Dies Academicus ünnepségen, amelynek keretében 117 PhD-fokozatú doktort avattak fel. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben a jubileumi tudományos hét zárónapján megrendezett ünnepségen Pro Universitate Érdemrendeket, címzetes egyetemi tanár, címzetes egyetemi docens, címzetes főiskolai docens és a mesteroktatói címeket, kiváló PhD-oktatói kitüntetéseket is átadtak.

A Semmelweis Egyetem fennállásának 250. évfordulója alkalmából rendezett jubileumi Doctor Honoris Causa és Dies Academicus ünnepséget dr. Merkely Béla nyitotta meg. A rektor úgy fogalmazott: a Semmelweis Egyetem születésnapját körülölelő tudományos hét lezárása és egyben megkoronázása a mai ünnepség, amikor az egyetem tudományos életének két kiemelkedő eseményét kötjük egybe. A Doctor Honoris Causa ünnepség keretében 1967 óta immár 45. alkalommal adományozunk díszdoktori címeket a karok felterjesztései alapján egyetemünkkel szoros tudományos kapcsolatot ápoló nemzetközi hírű professzoroknak, a Dies Academicus ünnep egyik központi eleme pedig a PhD-fokozatú doktoraink ünnepélyes felavatása; kiváló oktatóink és az egyetemért végzett munka elismerése mellett – mondta. A rektor emlékeztetett az egyetem történetének 250 évvel ezelőtti kezdeteire is, kitérve arra, hogy az alapítás után nem sokkal az oktatás céljait szolgáló gyakorlókórház hiánya miatt született döntés az egyetem Nagyszombatból Budára költöztetéséről.

A legrégibb gyökereink előtt is tisztelgünk tehát, amikor mi magunk is a képzés gyakorlatorientált reformjával kezdtük a jubileumi évünket – hangsúlyozta a rektor, hozzátéve, hogy a kurrikulumreformmal szorosan összekapcsolódik az innovációs fordulat, ezért a következő, jubileumi évben kitűzött fontos célja az egészségipari innováció fejlesztése, és az, hogy az egyetem közép-európai vezető szerephez jusson ezen a területen. Ezt szolgálja a Semmelweis Egyetem új kutatás-fejlesztési és innovációs stratégiája is, amely megvalósulásának már kézzel fogható eredményei vannak: megkezdődött az egyetem innovációs ökoszisztémájának építése, amelynek zászlóshajója lesz az Egészségipari-Biotechnológiai Science Park. A transzlációs kutatások arányának növelése a jövő nemzedékek sorsának megalapozása miatt szintén prioritásaink között szerepel, és új stratégiánk szemléletét szolgálja egyebek mellett a doktori képzés szervezetének megújítása, a doktori szabályzat többlépcsős módosítása is – sorolta a rektor.

A rendezvény keretében immár 45. alkalommal adományoztak díszdoktori címeket az egyetemmel szoros kapcsolatot ápoló, nemzetközi hírű professzoroknak. Idén nyolcan kaptak a Doctor Honoris Causa címet, ketten közülük – dr. Michel Komajda és dr. Jeroen Bax – a Semmelweis Szimpózium november 5-i nyitónapjának keretében vehették át a kitüntetést.

A november 8-i Doctor Honoris Causa, Dies Academicus ünnepség keretében az Általános Orvostudományi Kar felterjesztésére négyen kaptak díszdoktori címet. A díjazottak laudációját dr. Kellermayer Miklós dékán ismertette.

Dr. Derek John Hausenloy kardiológus professzor, a szingapúri Duke National University egyetemi tanára és a National Heart Research Institute munkatársa, emellett a University College London professzora és a londoni Barts Heart Centre tanácsadó kardiológusa. Kutatási területe elsősorban a kardioprotekció. 2010 óta aktív tudományos kapcsolatot ápol a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének kutatócsoportjával, mely ezidáig 23 közös nemzetközi publikációt és egy közösen elnyert nemzetközi kutatási pályázatot eredményezett.

Dr. Pancras Hogendoorn a Leideni Egyetem patológia professzora, az egyetem Orvosi Központ Igazgatóságának alelnöke és dékánja. Tudományos kutatásainak célpontja a csont- és lágyszöveti daganatok patogenezise, morfológiája és molekuláris patológiája. Együttműködése a Semmelweis Egyetemmel több mint 15 évvel ezelőtt kezdődött, melynek eredményeként számos tudományos publikáció jelent meg a csont- és lágyrészdaganatok területén. Az ő jelölésére vették fel a Semmelweis Egyetemet az Eurolife Science Consortium tagjai közé.

Dr. Rosalinda Madonna kardiológus, a Pisai Egyetem kutatója, az olaszországi “G. d’Annunzio” Chieti Egyetem docense. Kutatómunkája területe elsősorban a szív regenerációja, sejt- és génterápiája. Kutatócsoportja 2012 óta ápol szoros kapcsolatot a Semmelweis Egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetével, mely eddig 26 közös nemzetközi közleményt eredményezett, több kimagasló idézettséget ért el.

Dr. Peter Schirmacher patológus, 2004 óta a heidelbergi Karls-Ruprecht Egyetem Patológiai Intézetének tanszékvezető egyetemi professzora, igazgatója. Tudományos munkássága elsősorban a májbetegségek, kiemelten a májrákok kialakulásának mechanizmusára, modern molekuláris diagnosztikájára, osztályázásra irányul, munkája elősegítette a májrák kezelésre rezisztens mechanizmusok feltárását. A Semmelweis Egyetem II. Sz. Patológiai Intézetével több mint 15 éve folytat közös kutatási tevékenységet.

A Gyógyszerésztudományi Kar által felterjesztett két díszdoktort dr. Zelkó Romána dékán méltatta.

Dr. Stefan Mühlebach gyógyszerész és farmakológus, kutatási területe 2005-ig a perzisztens és nem metabolizálható modellvegyületekre összpontosult. Majdnem 25 évet dolgozott kórházi gyógyszerészként, nagyrészt a svájci Aarauban. Vezette a Svájci Kórházi Gyógyszerészek Szövetségét, a Svájci Gyógyszerészeti Tudományos Akadémia tagja, 2009 és 2018 között alelnöke. Intenzív együttműködés alakult ki közte és a Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara között, melynek részeként 2012 óta négy nemzetközi konferencia került megrendezésre.

Dr. Tóth István az ausztráliai Queenslandi Egyetem Biológiai Kémia tanszékének vezetője, gyógyszerész professzor. Vegyészmérnökként végzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1985-ben a Londoni Egyetem Gyógyszerészeti Karán dolgozott, ahol érdeklődése a peptidek, a lipidek és a szénhidrát kémia irányába fordult, ezen a téren nemzetközileg elismert szakértővé vált. 1998 óta Ausztráliában él, a Queenslandi Egyetemen pedig egy kiemelkedően eredményes kutatócsoportot hozott létre. A Semmelweis Egyetemen több éves együttműködést folytatott dr. Vizi E. Szilveszter, dr. Hársing László és dr. Klebovich Imre kutatócsoportjaival.

A laudációkat követően dr. Merkely Béla, dr. Kellermayer Miklós és dr. Zelkó Romána adta át a díszdoktori címről szóló oklevelet és stólát a díjazottaknak, majd a frissen avatott díszdoktorok szóltak.

Az ünnepi szenátusi ülésen hárman vehettek át Pro Universitate Érdemrendet, amelyben azok részesülhetnek, akik többéves kimagasló tevékenységükkel hozzájárultak a Semmelweis Egyetem célkitűzéseinek magas szintű megvalósításához. Pro Universitate Érdemrendet adott át dr. Merkely Béla rektor Pál Ferenc római katolikus papnak, a Semmelweis Egyetem Mentálhigiéné Intézet munkatársának, dr. Ronald von Jako-nak, a General Electric Health Care orvos-szakmai vezetőjének és dr. Vinod P. Shah-nak, a nemzetközi Gyógyszerészeti Kioldódási Tudományos Társaság (SPDS) alapító elnökének.

A program a PhD-fokozatú doktorok avatásával folytatódott. 2019-ben összesen 117 jelölt fejezte be doktori munkáját, 99 fő summa cum laude, 18 fő cum laude minősítéssel – mondta dr. Benyó Zoltán, a Doktori Tanács elnöke. Az eskütételt követően dr. Benyó Zoltán tanulmányaik elismeréséül PhD-fokozatú doktorrá avatta a jelölteket, majd a rektorral együtt kézfogásukkal doktortársaikká fogadták őket.

Az ünnepségen „Kiváló PhD-oktató” kitüntetést vehetett át dr. Benyó Zoltántól dr. Bitter István, dr. Rigó János, dr. Rosivall László, dr. Tímár József és dr. Tulassay Tivadar.

A címzetes egyetemi tanári, címzetes egyetemi docensi, címzetes főiskolai docensi és mesteroktatói címekről szóló okleveleket dr. Merkely Béla adta át.

Az ünnepi program a Medikus Zenekar előadásával zárult.

Dobozi Pálma, Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.