Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár
A rektor első egy évének tevékenységéről hallgattak meg beszámolót az októberi ülésen a szenátorok, akik a személyi és az SZMSZ-t érintő kérdések mellett döntöttek többek között a Doktori Szabályzat doktori védésre vonatkozó részének módosításáról, a Közalkalmazotti Szabályzat és a Könyvtárhasználati Szabályzat elfogadásáról, továbbá két új tanszéki csoport létrehozásáról.

Rektori tevékenységének első egy évéről számolt be a Szenátus tagjainak dr. Merkely Béla a testület októberi ülésén. A rektor emlékeztetett a hivatalba lépésekor megfogalmazott céljaira és végigtekintett, hogy milyen előrelépések történtek ezek megvalósulása érdekében. A több mint hatvan oldalas beszámolót ismertetve kitért többek között a rangsorokban elért eredményekre, az alapítás 250 éves évfordulója alkalmából rendezett programsorozatokra, az elmúlt időszak stratégiai együttműködéseire, a szervezetfejlesztéssel összefüggő változásokra, a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt elemeire, a kurrikulumreformra és más hallgatókat érintő változásokra, a nemzetköziesítés és a kutatás-fejlesztés, innováció terén tett lépésekre. „Az elmúlt egy évben elért eredmények, a megindult fejlesztések és a további tervek megalapozzák azt a célkitűzést, hogy 2030-ra a világ száz legjobb egyeteme, Európa öt legjobb gyógyító egyeteme közé kerüljön a Semmelweis Egyetem” – zárta beszámolóját.

Döntött a testület a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosításáról, amelyek elsősorban az oktatási szervezeti egységek, valamint a Doktori Iskolák szervezeti kereteit szabályozzák újra. A módosítás rögzíti a kari tanács összetételének megújult szabályait, átfogóan rendezi az oktatási-kutatási szervezeti egységek struktúráját, valamint egyértelműsíti az intézeti tanácsok összetételére vonatkozó szabályokat és bevezeti az alkalmazotti fórum intézményét. Az előterjesztés értelmében az Egyetemi Doktori Iskolához (DI) rendelt szakmai feladatokat és hatásköröket az Egyetemi Doktori Tanács (DT) gyakorolja, az egyes doktori iskolák munkáját, valamint az DT működésével kapcsolatos adminisztratív feladatok szervezését, önálló szervezeti egységként a Doktori Iskola Hivatala segíti. Dr. Rácz Károly nevét – az eddigi formájában megszűnt DI helyett – a Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola veszi fel.

Elfogadták a Doktori Szabályzat módosítását, amely most első lépésben a doktori értekezés bírálatára és a doktori védés módjára vonatkozik. A cél, hogy a bírálóbizottság pontosabb képet kapjon a jelölt felkészültségéről, vita- és kommunikációs készségéről.

Megszavazták a Közalkalmazotti Szabályzatról szóló előterjesztést. A jogszabályoknak formailag és tartalmilag is megfelelő szabályzat megalkotásának célja a munkáltató és a Közalkalmazotti Tanács (KAT) együttműködésének és kapcsolatrendszerének szabályozása, illetve a KAT-tagok munkajogi védelmének rögzítése.

Döntött a Szenátus az augusztus 1-jével csatlakozott szakképző köznevelési intézmények költségvetéséről, amelyben 813,4 millió forint bevételi terv szerepel, míg a kiadások összege 907,4 millió forint. A különbözet finanszírozásával kapcsolatban a Kancellária a fenntartóhoz fordult.

Határozott a testület a Semmelweis Szimpózium új választható tárgy bevezetéséről, amely szerint kreditjóváírás jár a hallgatói részvételért a november 4-7 között megrendezett kiemelkedő tudományos eseményen.

Létrejöhet a Szenátus támogató szavazata nyomán az Integratív Medicina Tanszéki Csoport a Családorvosi Tanszékhez, valamint a Gerincgyógyászati Tanszéki Csoport az Ortopédiai Klinikához rendelten. Elindulhat a második félévtől a „A támogatás és tanácsadás a gyűlölet-bűncselekmények áldozatainak az egészségügyi rendszeren keresztül” című szabadon választható tárgy, amelynek oktatását a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatói végzik majd.

Támogatta a testület a Fogorvostudományi Karon működő Szenátusi Állandó Bizottságok személyi összetételének változását. Elfogadták a Könyvtárhasználati Szabályzatról szóló előterjesztést, amely egységes keretszabályokat biztosít az egyetem könyvtári hálózatának használatával kapcsolatban. Az egyes könyvtárakra (Központi Könyvtár, kari könyvtárak) vonatkozó speciális, egyedi rendelkezések a szabályzat mellékletét képezik.

Döntöttek a szenátorok Doctor Honoris Causa cím, valamint a Semmelweis Budapest Award díj adományozásáról, a Mentális egészségtudományok Doktori Iskola új vezetőjéről, továbbá 3 aktuális vezetői és 8 docensi pályázatot is véleményeztek. Határoztak a 250. jubileumi év alkalmából odaítélendő Professor Emeritus címekről 12 fő részére.

A rektor tájékoztatást adott arról, hogy – dr. Oberfrank Ferenc tagságának megszűnése nyomán – az egyetem Konzisztóriumának két új tagja dr. Nagy Róza, a Magyar Nemzeti Bank elnök főtanácsadója és Orbán Gábor, a Richter Nyrt. vezérigazgatója.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.