Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás
Budapesti látogatásának keretein belül egy svéd szakorvosi központ 23 munkatársa, főként ápolók és orvosírnokok látogattak a Semmelweis Egyetemre és ismerkedtek meg közelebbről az intézménnyel.

A küldöttséget dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának vezetője fogadta, aki részletesen bemutatta az egyetemet, különös tekintettel a képzési rendszerre, a nemzetközi együttműködésekre, valamint az idei jubileumi év kiemelt eseményeire. Az előadás után kérdések következtek, a vendégek a svéd hallgatók számáról, a lemorzsolódási arányról, valamint az ápolóképzésről érdeklődtek. Dr. Pop Marcel elmondta, hogy minden évben kb. 50 svéd hallgató tanul az intézményben, tájékoztatott a sikeres tanévet zárók évenkénti százalékos arányairól, valamint az Egészségtudományi Karon folyó osztott képzésekről. Ezután az orvosképzés részletei kerültek szóba: a hatéves osztatlan képzés rendszere, valamint a rezidens- és a doktori képzés lehetőségei. Végül szó esett a kurrikulumreformról, és ezzel kapcsolatban az egyetemen folyó gyakorlatorientált képzésről.

Módos Diána, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.