Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. február 28.
64471 Összes oltás
10510 Beoltott Semmelweis Polgár
Módosította a testület a Szervezeti és Működési Szabályzat egyes rendelkezéseit, amelybe egyebek mellett bekerült az egyetem szimbólumaival és méltóságjelvényeivel kapcsolatos szabályozás is. Elfogadták a szenátorok az egyetem I.-VI. havi gazdálkodásának értékeléséről szóló beszámolót.

A Szenátus szeptemberi ülésén elfogadta a 2019. évi őszi félév munkatervét.

Napirendre került a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) egyes rendelkezéseinek módosítása. Ennek keretében – a jubileumi év tiszteletére – beemelték az SZMSZ-be az egyetem szimbólumaival és méltóságjelvényeivel kapcsolatos szabályozást. Eszerint az egyetem hagyományos ünnepségein (tanévnyitó, Doctor Honoris Causa avatási ünnepség, Dies Academicus), valamint a rektor döntése nyomán egyéb alkalmakkor az eredeti egyetemi jogar használatos és a rektor a tisztséglánc eredeti példányát viseli. Emellett változást jelent egyebek mellett, hogy a kancellár, a dékánhelyettesek és a szenátorok is kapnak talárt. Átvezették az SZMSZ-be a Transzlációs Medicina Intézet és az Orvosi Képalkotó Klinika létrejötte miatt szükséges változásokat; e szervezeti egységek megalakításáról a Szenátus augusztusban döntött. A módosítások értelmében létrejöhet a Corvin-negyedi Tömbigazgatóság, a Szakképző Köznevelési Intézmények Főigazgatósága Gazdasági Feladatait Ellátó Szervezeti Egység, valamint a Kontrolling Igazgatóságon belül megszűnik a Bevételelemző Osztály és létrejön helyette a Keretgazdálkodási Osztály. Az SZMSZ módosítással megteremtették annak lehetőségét is, hogy az egyetem – a Doktori Tanács engedélyével – más kiemelkedő intézménnyel, gazdasági társasággal is megállapodást köthessen a doktori képzésben való közreműködésre. A módosított SZMSZ szerint a kancellár munkáltatói jogkörébe tartozó főigazgatói pályázatok esetén a Szenátus újból gyakorolni fogja rangsorolási jogkörét, valamint a tömbigazgatók kinevezése tekintetében véleményezési, javaslattételi jog illeti a dékánt és/vagy a Klinikai Központ elnökét.

Megszavazták a szenátorok az egyetem I.-VI. havi gazdálkodásának értékeléséről szóló kancellári előterjesztést, amely szerint az egyetem gazdálkodása stabil, jelenleg nem igényel az egész egyetemre kiterjedő intézkedést. A 2019. évi vezetői költségvetésben tervezett időarányos 1,2 milliárd forintos deficittel szemben az első félév gazdálkodása 2,16 milliárd forintos pozitív egyenleggel zárt. Az egyenlegjavulás fő oka, hogy a kiosztott, a Szenátus által jóváhagyott kiadási kereteket nem a tervezett mértékben használták fel a szervezeti egységek. A megtakarítás, a kiosztott keretek rendelkezésre állnak az egységeknél, ezeket fel lehet használni ésszerűen, felelősen – hívta fel a figyelmet a kancellár. Az előterjesztés elfogadása előtt a Szenátus egybehangzóan kiemelte a humánerőforrás-megtartás fontosságát.

Elfogadta a testület az egyetem 2019. évi Vagyongazdálkodási tervét, azt követően, hogy azt a konzisztórium, majd a fenntartó is jóváhagyta.

Megszavazták az Általános Orvostudományi Kar 2019/20-as tanévre vonatkozó korrigált tantárgyi követelményrendszerét a kurrikulumreformmal összefüggésben. A mintegy 1200 oldalas dokumentum minden tantárgy esetében részletesen tartalmazza a kurrikuláris elemeket.

Módosult a Hallgatók Szociális és Esélyegyenlőségi Ügyeivel Foglalkozó Bizottság (SZEB), valamint az Egészségügyi Közszolgálati Kar Kurrikulum, Kreditátviteli és Oktatási Bizottsága személyi összetétele.

Véleményeztek több aktuális vezetői, illetve oktató-kutatói pályázatot is, továbbá döntöttek a 2019. évi Semmelweis Innovációs Díjak adományozásáról négy kategóriában.  

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.