A Gyógyszerésztudományi Kar (GYTK) doktorrá avató ünnepségén 12-en summa cum laude, 79-en cum laude és 40-en rite minősítésű gyógyszerész doktori diplomát vehettek át. A Madách Színházban tartott avatáson dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes és dr. Zelkó Romána dékán kézfogással fogadta gyógyszerészdoktorrá a 131 végzőst.

A Szenátus nyilvános ünnepi ülését dr. Hankó Balázs stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes nyitotta meg, majd kitüntetések átadása következett. „A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának Oktató Gyógyszerésze” cím adományozásáról szóló oklevelet dr. Gál Lívia, dr. Kelemen Rita és Szaniszlóné dr. Zajácz Edit vették át. Az elismerés azoknak az oktató gyógyszerészeknek adható, akik hosszabb ideje részt vesznek a gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsgás gyakorlati képzésében, záróvizsgára való felkészítésében, az oktatást magas színvonalon végzik. „A Gyógyszerésztudományi Kar Társult oktatója” kitüntetést vehetett át az ünnepségen dr. Oláh Attila és dr. Telekes András. A cím azon nem gyógyszerészi végzettségű szakemberek munkájának elismerésére szolgál, akik a gyógyszerészhallgatók oktatásában legalább 5 éve részt vesznek, publikációkkal vagy tudományos fokozattal igazolt, kiemelkedő szakmai tevékenységet folytatnak.


A Zalai Károly Emlékéremet, mely olyan végzős gyógyszerészhallgatónak jár, aki egyetemi tanulmányait példaértékű módon, kimagasló eredménnyel végezte, a gyógyszerész- vagy az orvostudományok területén önálló kutató munkát végzett, eredményeit tudományos folyóiratban publikálta, az idei évben a zsűri Fábián Márknak ítélte oda.

Az avatás iránti kérelmet Fábián Márk terjesztette elő. A hallgatókat eskütételük után dr. Hankó Balázs rektorhelyettes és dr. Zelkó Romána dékán kézfogással fogadta gyógyszerészdoktorrá. 12-en summa cum laude, 79-en cum laude és 40-en rite minősítésű gyógyszerész doktori diplomát vehettek át.


A frissen felavatott gyógyszerészeket képviselve dr. Fábián Márk elmondta, hogy esküjükhöz híven arra fognak törekedni, hogy a Semmelweis Egyetem becsületére és a maguk tisztességére szolgálják az egészségügyet és a nemzetet. A végzett évfolyam nevében dr. Végi Dóra diplomát szerzett gyógyszerész mondott beszédet. Az egyetemi évek legnagyobb sikere és egyben legnagyobb nehézsége is volt, hogy megváltoztatta a gondolkodásmódunkat: megtanultuk rendszerezni az információkat és összefüggéseiben látni a világot – vélte. A német nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében dr. Theresa Wieltschnig szólt, aki köszönetet mondott a támogató családoknak, az egyetemnek és a tanároknak, akik mind segítettek eljutni eddig a napig. Az angol nyelvű képzésben oklevelet szerzett külföldi gyógyszerészek nevében dr. Sara Nazarian mondott beszédet, kiemelve, hogy a mai napon átvett diplomájukkal az álmaik valósággá váltak.

Ünnepi beszédében dr. Zelkó Romána dékán emlékeztetett rá, hogy a Semmelweis XXI. Fejlesztési Projekt lehetőséget adott a Hőgyes-Schöpf-Merei Gyógyszerkutatási Központ létrehozására, amely megteremti a Gyógyszerésztudományi Kar oktatási és területi integrációját, és a kar bázisán létrejön az ország egyetlen nevesített egyetemi-állami gyógyszerkutatást végző és a gyógyszerpolitikai célokat figyelembe vevő oktató egysége.

„Önök nem foglalkozást, hanem hivatást választottak, amely a másik ember szolgálatára irányul” – szólt a friss diplomásokhoz a dékán. Hozzátette, hogy a gyógyszerészi hivatás autonóm, nyitott tevékenység, annak kereteit a beteg sokszor előre meg nem határozható és változó szükségletei határozzák meg. A gyógyszerészdiplomának nagy presztízse van – mondta dr. Zelkó Romána. Hangsúlyozta, hogy manapság egy gyógyszerésznek a hagyományos feladatok mellett az egészségtudatos életvitelének kialakításában is szerepe van, és arra is figyelnie kell, hogy öngyógyítás esetén segítse a helyes gyógyszeres vagy egyéb terápia kiválasztását. A többi között az is felelősségük lesz, hogy tanácsaikkal segítsék a megfelelő és biztonságos gyógyszer felhasználást, vagy hogy a megfelelő gyógyszer-helyettesítéssel az államnak és a betegnek is segítsenek a költségtakarékos gyógyszeralkalmazásban – sorolta dr. Zelkó Romána. Hozzátette, hogy diplomájukkal kórházakban, klinikákon is elhelyezkedhetnek, de a gyógyszeripari és hatósági terület is nyitva áll a friss diplomások előtt. A dékán végül felhívta a figyelmet a folyamatos önképzés fontosságára.

Dr. Hankó Balázs zárszóként sok sikert kívánt az avatottaknak hivatásuk gyakorlásához.

Keresztes Eszter
Fotó: Karancsi Rudolf

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.