Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. április 11.
141228 Összes oltás
13281 Beoltott Semmelweis Polgár

Kétnapos találkozón tekintette át a Semmelweis Egyetem és a heidelbergi Ruprecht-Karls-Universität a több mint harminc éve folyó sikeres együttműködés eddigi legfontosabb pontjait, valamint tárgyaltak a kooperáció jelenlegi és lehetséges jövőbeni formáiról, az esetlegesen szükséges változtatásokról is. A német egyetemről dr. Dieter W. Heermann nemzetközi ügyekért felelős heidelbergi rektorhelyettes, dr. Peter Schirmacher rektori megbízott és az őket kísérő négytagú magas szintű delegáció érkezett Budapestre. A látogatás a Semmelweis-Heidelberg együttműködés újabb állomását jelentette.

A mostani találkozó legfontosabb feladata az volt, hogy – a partneri kapcsolatok történetének, az eddigi tapasztalatoknak és a jelenlegi helyzetnek a bemutatása után – meghatározzák a felek azokat a közös együttműködési pontokat és szakterületeket, amelyek mindkét partner érdekeit szolgálják. A német delegációt dr. Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója fogadta a szenátusi teremben. A találkozó céljáról elmondta, a mai modern kor követelményrendszerének és törekvéseinek megfelelően kell azonosítani azokat a területeket, konkrét tematikus projekteket, melyek stabil alapját képezhetik az elkövetkező öt év közös együttműködési programjának.

A fentieknek megfelelően az ünnepélyes megnyitót a tematikus modulmegbeszélések követték. A tudományos kooperációval és a közös tudományos kutatásokra vonatkozó pályázatok finanszírozhatóságával foglalkozó modulban dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint dr. Szigeti Gyula, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet c. egyetemi docense mutatták be a Semmelweis Egyetemen folyó tudományos és innovációs tevékenység főbb területeit, és beszéltek a két egyetem közti lehetséges kapcsolódási pontokról, kitérve a tervezett Science Park projektekre is.  

A hallgató- és oktatócserék, illetve a Jellinek Harry Ösztöndíjrendszer témájában szó esett az eddigi tapasztalatokról és a rendszer bővíthetőségéről. Ebben a modulban a Heidelbergben járt volt „Jellinekes” hallgatók is lehetőséget kaptak, hogy megosszák a hallgatósággal kinti élményeiket, tapasztalataikat és javaslataikat. Egy másik modulbeszélgetésben – amelyet dr. Kiss András német kapcsolatokért felelős rektori biztos, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója és dr. Benyó Zoltán, a Klinikai Kísérleti Kutató Intézet igazgatója, valamint német részről dr. Peter Schirmacher rektori megbízott  és dr. Hans-Günther Sonntag, a heidelbergi egyetem orvosi karának tiszteletbeli dékánja, a Heidelberg-Budapest kapcsolatok elindítója vezetett – a felek többek között megállapodtak arról, hogy a Jellinek Harry Ösztöndíjas pályázat ezentúl a Semmelweis Egyetem Doktori Iskolájában tanuló PhD-hallgatók számára is elérhetővé válik. Mint ismert, eddig csak ötödéves orvostanhallgatók pályázhattak.

Galéria

5kép

A továbbiakban az együttműködés kereteinek, ill. kooperációs lehetőségeinek bővítéséről és képzési kérdésekről tárgyaltak a partnerek. Dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar megválasztott dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója részletesen bemutatta a Semmelweis Egyetem curriculum fejlesztési programját, majd a felek megvitatták a két egyetem curriculumának hasonlóságait és különbségeit, valamint tapasztalatot cseréltek a további fejlesztési lehetőségekről.

A Semmelweis Egyetem delegációjának tagjai voltak még dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettes, az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, dr. Müller Veronika, a Külföldi Hallgatók Titkárságának kinevezett rektori biztosa, a Pulmonológiai Klinika igazgatója. Jelen volt dr. Pop Marcel, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának igazgatója és Szlovák Judit, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának német kapcsolatokért felelős ügyvivő szakértője. Mellettük a delegációban helyet kaptak azok a Jellinek Harry Ösztöndíjat nyert hallgatók is, akik Heidelbergben folytattak 10 hónapos kutatómunkát diplomamunkájuk előkészítéseként. A német delegáció képviseletében az egyetemre érkezett még a már említetteken kívül dr. Dieter W. Heermann nemzetközi ügyekért felelős heidelbergi rektorhelyettes, dr. Claus Peter Schmitt, a Gyermekgyógyászati Klinika professzora, dr. Tóth Marcell, a Patológia Intézet rezidens orvosa és Katharina Reinhardt, a Nemzetközi Ügyekért Felelős Igazgatóság képviselője.

A Semmelweis Egyetemen 36 éve, 1983-ban indult meg a német nyelvű oktatás, ugyanabban az évben, amikor az intézmény szerződést kötött a heidelbergi és a freiburgi egyetemmel. A német egyetemekkel történő tárgyalások megkezdése Jellinek Harry, a II. Sz. Patológiai Intézet tanszékvezetője nevéhez fűződik. A professzor – külföldi kapcsolatait a magyar patológusok és az egyetemi oktatás javára felhasználva – a hetvenes és nyolcvanas években az akkori Semmelweis Orvostudományi Egyetem küldöttségét vezette a heidelbergi, a freiburgi és a berlini egyetemekkel kötött együttműködési szerződések tárgyalásain.

A partnerkapcsolati szerződés aláírása óta eltelt több mint 30 évben a két fél között az együttműködés legkülönbözőbb formáit sikerült eredményesen megvalósítani, mint pl. projektszintű együttműködés közös kutatási projektekben, tudományos kooperáció, különböző szakterületeken, intézetek, klinikák közti közvetlen szakmai együttműködés, hallgató- és oktatócsere – többek között Jellinek Harry Ösztöndíj keretében – ill. közös szakmai rendezvények megszervezése.

A kétnapos konferencia végén a két egyetem vezetői összegezték a találkozó során szerzett tapasztalatokat és meghatározták az elkövetkező öt év közös kooperációs programjának legfontosabb pontjait és feladatait. Mindkét fél rendkívül hasznosnak és gyümölcsözőnek nevezte a találkozót, és hangsúlyozták e különleges jelentőségű együttműködés és kiváló szakmai kapcsolat fenntartásának és további fejlesztésének fontosságát.

Szlovák Judit – Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem; Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.