Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. május 06.
228201 Összes oltás
14131 Beoltott Semmelweis Polgár

Az egyetem és a kar vezetői és munkatársai 70. születésnapján köszöntötték dr. Gera Istvánt, a Fogorvostudományi Kar (FOK) volt dékánját, a magyarországi parodontológia oktatás elindítóját, akinek vezetésével az első és egyetlen hazai önálló Parodontológiai Klinika elindult 1997-ben. A professzor a köszöntésekre reagálva elmondta: boldog embernek tartja magát, mert mindig azt csinálta, amit szeretett, és mindig nagyszerű emberek vették körül.

Elsőként az ünnepség házigazdája, dr. Gerber Gábor dékán köszöntötte dr. Gera Istvánt, ismertetve néhány, a pályafutását elismerő díját, köztük az Árkövy-emlékérmet, a Magyar Felsőoktatásért Emlékplakettet, a Pro Universitate Díjat, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozat díjat, a Bánóczy Jolán emlékérem és jutalomdíjat. Dr. Gera István számos magyar és külföldi szakmai társaságnak tagja: a Magyar Fogorvosok Egyesületének elnöke volt, a Magyar Parodontológiai Társaság titkára, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság tagja, a World Dental Federation (FDI) Continuing Education Programme akkreditált előadója – sorolta dr. Gerber Gábor. Nemzetközileg is nagyhírű, a magyar parodontológiai tudomány első képviselője – mondta a dékán. Kiemelte, hogy dr. Gera István több mint 50 éve aktív polgára a Semmelweis Egyetemnek.

Dr. Gera István az Egyesült Államokból hazatérve Magyarországon elsőként alkalmazott csontkorrekciós és esztétikai műtéteket, valamint utógondozással kapcsolatos eljárásokat – kezdte köszöntőjét dr. Merkely Béla rektor. Nevéhez fűződik a modern parodontológia magyarországi bevezetése, irányításával alakult meg a Semmelweis Egyetem Parodontológiai Klinikája, ami mára a szakterületén az egyik legnagyobb rezidensprogrammal rendelkezik Európában. Dr. Gera István 2004 és 2010 között volt a Fogorvostudományi Kar dékánja. Az ünnepelt a Szenátusnak több cikluson keresztül volt tagja, és nemcsak az egyetem, hanem az egész magyar fogorvos társadalom meghatározó személyisége – emelte ki dr. Merkely Béla. Mint elmondta, ismertségét, tudását, kiváló oktatói készségét professor emeritus cím adományozásával is elismerték nemrégiben.

Dr. Szél Ágoston rector emeritus személyes emlékeket idézett fel dr. Gera Istvánról. Megemlékezett egyetemi közéleti tevékenységeikről, a közösen eltöltött szenátusi ülésekről és a FOK doktorrá avató ünnepségein elmondott nagyívű beszédeiről. Hozzátette, hogy jelenleg is két egyetemi testületben dolgoznak együtt, az egyik a Választási Bizottság, a másik a Professzorok Semmelweis Kollégiuma.

Dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes, a Fogpótlástani Klinika igazgatója igazi iskolateremtőnek nevezte dr. Gera Istvánt, aki az Egyesült Államokból hazatérve olyan tudást és szemléletet tudott átadni, ami valódi újdonságnak számított. Felidézte, amikor PhD-sként Gera professzor mentoráltja volt, aki mellett később, a dékáni ciklusában dékánhelyettesként dolgozott, valamint megemlítette, hogy számos szakmai nemzetközi fórumon volt alkalmuk közösen részt venni. A köszöntője részeként a rektorhelyettes régi fotókat is bemutatott dr. Gera István családjáról. Az ünnepelt édesapja, Gera István a Magyar Állami Operaház tenorja volt, ezért ajándékként egy eredeti, digitalizált hangfelvételt kapott egy Faust-előadásról.

Az Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet professor emeritusa, dr. Mandl József köszöntőjében hangsúlyozta: dr. Gera István a Semmelweis Egyetem egyik meghatározó arca. Mint visszaemlékezett, elsőéves medikusként találkoztak először Nagy János biofizikus speciálkollégiumán. Dr. Gera István szájsebész szeretett volna lenni, de a parodontológián tudott elhelyezkedni, így került be egy szakmai közösségbe, elsajátította annak meglévő értékeit, alapított egy klinikát, kiteljesített egy tantárgyat és gyarapított értékeit most továbbadja – foglalta össze az ünnepelt pályáját néhány szóban dr. Mandl József. Így működik az egyetem – világított rá; így tevékenykedik egy egyén egy szakmai csoporton belül önmaga és az egész közösség érdekében. A FOK-on pedig több ilyen közösség is kialakult – tette hozzá. Dr. Gera Istvánt mint vezetőt is méltatta. Feleségével az egyetemen ismerkedtek meg, és minden helyzetben támogatták egymást – mondta dr. Mandl József. „István egy becsületes, egyenes ember. Az élet minden területén az erkölcsiséget keresi, abban hisz, ahhoz tartja magát, úgy cselekszik és úgy viselkedik” – szólt a professor emeritus.

Dr. Windisch Péter, a Parodontológiai Klinika igazgatója a klinika összes dolgozója nevében köszöntötte a 70 éves dr. Gera Istvánt. Mint felidézte, 1985-ben találkoztak először, azóta rengeteget tanult tőle, például, hogy mindig a beteg érdekében, az ő szempontjából cselekedjen a munkája során. Az egyetem, ezen belül is dr. Gera István egy nagyon szerteágazó szakmát adott számára – tette hozzá. Dr. Windisch Péter hangsúlyozta, dr. Gera Istvántól és feleségétől egyaránt sokat kaptak, például azt is, hogy hogyan kell egy életen keresztül kitartani a munkában és helytállni minden körülmény között. A szakma nevében elmondta, nemcsak a betegellátásban kaptak tőle sokat, de egyetemi jártassága miatt a legkülönbözőbb kérdésekkel fordultak hozzá.

Dr. Palkovics Dániel rezidens a tanítványok nevében köszöntötte dr. Gera Istvánt. Visszaemlékezett rá, hogy neki köszönhetően választotta szakmáját, már az első előadása után elkezdtek beszélgetni, és kitalálták szakdolgozati és TDK-témáját. Köszönetet mondott azért, hogy hallgatóként részt vehetett a professzor rendelésein, és láthatta, hogy végzi a kezeléseket, hogyan bánik a betegekkel, ami nemcsak szakmailag, de emberileg is hasznos volt számára.

„Boldog ember vagyok, mert mindig azt csináltam, amit szerettem, és mindig fantasztikus emberek vettek körül” – reagált a köszöntésekre dr. Gera István. Kiemelte, hogy életét végigkísérték a – gyakran nagyon szerencsés – véletlenek. Felidézte gyermekkorát és gimnáziumi éveit, kitérve rá, hogy dr. Gerle Jánossal, a FOK Oktatási Centrum igazgatójával még gimnazistaként ismerkedtek meg. 1967-1972 között járt egyetemre, imádott tanulni, és csak egyetlen 4-es kapott, patológiából – idézte fel dr. Gera István tanulmányait, hozzátéve, feleségével kétszer is nyertek patológia versenyt.

Születésnapi prezentációjában sok számára meghatározó személyt és pályatársat megemlített, mások mellett dr. Donáth Tibort, dr. Egervári Gézát, dr. Bánóczy Jolánt, dr. Kádár Annát, dr. Berényi Bélát, dr. Rigó Orsolyát. A hazai parodontológia kezdeteként az első szimpóziumot 1976-ban rendezték Gödöllőn – idézte fel. Szólt a University of Connecticutban eltöltött évekről (1983-85, 1986-88), ahol egyrészt licencvizsgát szerzett, másrészt elkezdte csontbiológiai kutatásait. Az angol nyelvű oktatásért felelős egyetemi operatív bizottság fogorvoskari képviselőjeként eltöltött évei kapcsán egyebek mellett kiemelte, hogy az akkor elindított iráni kapcsolatok máig is éreztetik hatásukat a karon a külföldi hallgatók összetételét tekintve. Dr. Gera István szólt még az önálló Parodontológiai Klinika 1997-es indulásáról, méltatta a kar dékánjait, és köszönetet mondott munkatársainak, valamint édesanyjának, aki gyerekkora nagy részében egyedül nevelte őt, valamint méltatta a szakmai utódait.

Az ünnepség végén dr. Gerber Gábor egy aranyozott parodontális ezüst szondát adott át a kar nevében dr. Gera Istvánnak 70. születésnapja alkalmából.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.