Korszerűsödhet az orvosi latin tantárgy, megújul a szaknyelvi oktatás és a kurzusok, a tervek szerint pedig hamarosan hallgató demonstrátorok is részt vesznek a nyelvi képzésben – ismertette a Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság új céljait, feladatait dr. Fogarasi-Nuber Katalin. Az igazgató elmondta azt is, munkatársaival jelenleg a terepen, vagyis a klinikákon gyűjtenek információkat, hogy valóban azt oktathassák a hallgatóknak, amire szükség van, az elemzésekhez pedig a legmodernebb szoftveres alkalmazásokat is használják.

Az orvosi latin oktatás korszerűsítésére tett javaslatot a közelmúltban a curriculum reform keretében a Nyelvi Kommunikációs Igazgatóság, amely szerint bevezetnék az orvosi terminológia tantárgyat. Ennek célja, hogy alapvető orientációt adjon ezen a területen a hallgatóknak és felkészítse őket az elméleti tárgyak, így például az anatómia, értő tanulására, valamint megismerkedjenek a betegdokumentációs szaknyelvvel, amellyel már negyedévtől találkozni fognak – részletezte dr. Fogarasi-Nuber Katalin. Az igazgatónak, mint elmondta, szívügye az orvosi dokumentáció pontosságának hangsúlyozása, ez a kutatási szakterülete is. Doktori disszertációjában a sérülések dokumentációjával kapcsolatban olyan eseteket vizsgált, amikor büntetőjogi következménye is lett a dokumentációs hibáknak, az egyes szakkifejezések nem egyforma értelmezésének.

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin beszámolt arról, hogy átalakítják a szaknyelvi oktatásukat is. Az igazgatóság Magyarországon egyedülálló módon hét szaknyelvet oktat (angol, német, francia, spanyol, olasz, orosz, magyar) orvosi, fogorvosi és gyógyszerész szakirányban. Céljuk, hogy szeptembertől teljesen kezdő szinten, már rögtön a szaknyelvi képzés keretében kezdhessenek ismerkedni a hallgatók egy-egy nyelvvel. Az alapszint mellett haladóknak is biztosítanak kurzusokat, ami a hiteles szaknyelvi kommunikáció mellett a tudományos tevékenység és külföldi partnerekkel való kooperáció alapja. Szeptemberben indul orvosszakmai kooperációval egy új szaknyelvi kurzus, ami felkészíti elsősorban a PhD, illetve TDK-hallgatókat a nemzetközi tudományos publikációra. Ennek során magas impakt faktorú lapok szakcikkeinek példáin keresztül tanulhatják meg, hogyan kell eredményesen, jó minőségű tudományos közleményt írni. Kérvényezte az igazgatóság a közelmúltban azt is, hogy alkalmazhassanak demonstrátorokat a képzéseiken, így a felsőbbéves, lehetőség szerint anyanyelvi nemzetközi hallgatók is részt vehetnek a magyarok idegen nyelvű képzésében.

Megújulnak a nemzetközi hallgatók számára szervezett magyar szaknyelvi kurzusok is – mondta, emlékeztetve arra, hogy az igazgatóság az angol és német nyelvű programban részt vevő fogorvostanhallgatók és a német gyógyszerészhallgatók képzésben vesz részt. Az igazgató kitért arra, hogy munkatársaival jelenleg is a terepen, vagyis a klinikákon gyűjtenek tapasztalatokat a szaknyelv gyakorlati használatáról, elemzik például, milyen kulcsfontosságú kifejezésekre van szükség a beteg kikérdezése és a betegtájékoztatás során, hogy valóban azt taníthassák meg magyarul a külföldi hallgatóknak, amire később szükségük lesz. Az igazgatóság egyébként különböző korszerű kutatási módszerekkel – szoftveres programok segítségével – törekszik arra, hogy mind a hét szaknyelven autentikus módon, hitelesen használják a kulcs szakkifejezéseket, és ezekből terminológiai adatbázisokat is készítenek.

Az igazgató emlékeztetett, hogy tavaly december óta, a tudományos és innovációs rektorhelyettes megbízásából az egyetemi munkatársak számára díjmentes szolgáltatást nyújtanak: a központi e-mail címre beküldött angol nyelvű tudományos kéziratokat lektorálják és eredetiség-vizsgálatot is végeznek. A szolgáltatás népszerű, közel hatvan publikáció érkezett be az év első harmadában.

Az oktatóknak, klinikusoknak és szakdolgozóknak is nyújtanak ingyenes képzéseket, amelyeket szintén az egyetem finanszíroz. Márciustól német szaknyelvi kurzusok kezdődtek a külső klinikai tömbben haladó és kezdő szinten, amelyek célja az oktatói utánpótlás biztosítása. Igény esetén várják további intézetek és klinikák jelzését, hogy milyen szintű szaknyelvi tanfolyamban szeretnének részt venni a német hallgatók oktatásába bekapcsolódni kívánó munkatársaik – hangsúlyozta.

Dr. Fogarasi-Nuber Katalin 2018 augusztusa óta vezeti a Nyelvi Kommunikációs Igazgatóságot, korábban a Pécsi Tudományegyetem orvosi karának nyelvi intézetében volt egyetemi adjunktus, ahol egyebek mellett az orvosi terminológia oktatását koordinálta. Szülei mindketten orvosok, így bár őt mindig is a nyelvek érdekelték, erős kapcsolódása alakult ki az egészségügy területével is.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.