A Semmelweis Szalonban adták át a grémium elnöki kinevezéseket. A felkéréseket a Szak- és Továbbképzési Központ felterjesztése alapján, rektori döntésre ítélték oda. Az ünnepségen dr. Merkely Béla rektor ismertette a kurrikulum reform fontosabb elemeit, dr. Nyirády Péter pedig szólt a 2019-ben létrehozott Szak- és Továbbképzési Központ tevékenységéről.

Ez az első alkalom, hogy ünnepélyes keretek között adják át a grémium elnöki kinevezéseket – mondta dr. Merkely Béla rektor. Az orvosképzés reformterve című előadásában a kurrikulum reform fontosabb elemeit foglalta össze, aminek kivitelezésében a posztgraduális képzést tekintve a grémium elnököknek is fontos szerepe és feladata van.

A reformot már a 2019/20-as tanévben bevezetik, amit minden évfolyamon érezni lehet majd – hangsúlyozta a rektor. Dr. Merkely Béla szerint a jó orvos ismérvei összefüggnek a társadalmi elvárásokkal, vagyis a szakterületre vonatkozó megelőzés, betegellátás, rehabilitáció ismereteivel tisztában kell lenniük. Az orvosképzés a felsőoktatás egyik legversenyképesebb területe és fontos nemzetgazdasági kérdés is. A graduális képzésben a legtöbb embert érintő betegségeket kell alaposan megtanítani – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a többi már a posztgraduális képzés feladata. A kurrikulum reform kidolgozásakor nemzetközi mintákat is figyelembe vettek – tájékoztatott.

A cél tehát egy egészségközpontú, szilárd elméleti alapokra építkező, gyakorlatorientált képzés bevezetése – tájékoztatott dr. Merkely Béla. A fontosabb célok között említette még a transzlációs szemlélet erősítését, a magas szintű orvosi ellátást és az ösztönző finanszírozási rendszert. A graduális képzés megújításából következhet a posztgraduális oktatási reform – mondta a rektor, hozzátéve: a cél, hogy a törzsképzés egyéves legyen, a rezidensképzés ideje rövidüljön, ami – hangsúlyozta dr. Merkely Béla – nem jelenti a követelmények csökkenését, sőt, mint fogalmazott, többet várnak el a rezidensektől, de intenzívebben készítik fel őket.

Mint elmondta, a kurrikulum reform bevezetésére ideális alkalom a Semmelweis Egyetem 250 éves jubileuma. Az oktatási újításokkal kapcsolatban kiemelte még, hogy a IV-VI. évfolyamok blokkosítottak, a nyári gyakorlatok pedig tematikusak lesznek, valamint a VI. évfolyamon bevezetnek egy választható klinikai gyakorlatot, amit csak egyetemi klinikán lehet elvégezni 6 hét alatt. Dr. Merkely Béla előadását zárva arra biztatta a grémium elnököket, hogy munkálkodjanak egy jobb rezidensképzésen.

Galéria

81kép

Dr. Nyirády Péter, a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója röviden ismertette a szervezet feladatait, valamint szólt a grémium elnökök teendőiről is. „A posztgraduális képzésben mérföldkőnél állunk, és csak akkor érhetünk célba, ha tudjuk, hogy hova szeretnénk elérni, és azt összetartó munkával végig visszük” – mondta. A rezidensek szerepe felértékelődik, a társadalom is elvárja a minőségi képzésüket, és az egyetemi klinikáknak is versenyezniük kell azért, hogy itt maradjanak dolgozni a legjobb fiatal orvosok – vélte dr. Nyirády Péter. Ilyen reformra lehetőség nem adódik minden generációban, ezért élni kell vele és megpróbálni javítani a rezidensképzésen, hogy Magyarországon minél értékesebb, a szakmájához minél jobban értő szakorvosok képződjenek, támogatva ezzel a betegeket és az egyetem jó hírét – szólt köszöntőjében a Szak- és Továbbképzési Központ igazgatója.

A 2019. január 1-jétől működő Szak- és Továbbképzési Központ feladatai közé tartozik a szakképzés, szakorvosképzés, egyéb egészségügyi képzés, továbbképzés és licencképzés szervezése.

A kinevezések átadása előtt Baranyi Anikó Anna igazgatóhelyettes elmondta, hogy a grémium elnöki felkéréseket a Szak- és Továbbképzési Központ felterjesztése alapján, rektori döntésre ítélték oda. A kinevezések 2019. április 1-től öt évre szólnak. A felkéréseket dr. Merkely Béla és dr. Nyirády Péter adták át a grémium elnököknek.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.