Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

A budapesti Francia Intézet tudományos és egyetemközi együttműködési attaséja tett látogatást az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetben, amelynek egyik kutatócsoportja korábban elnyerte a magyar-francia kétoldalú tudományos és technológiai együttműködéseket támogató TÉT-pályázatot. A program keretében az embrionális idegrendszer részét képező ganglionléc szerepét vizsgálják az immunrendszer fejlődésében.

Dr. Sébastien Reymond, a budapesti Francia Intézet tudományos és egyetemközi együttműködési attaséja azért látogatott az intézetbe, hogy megismerkedjen a nemrégiben TÉT, vagyis kétoldalú tudományos és technológiai együttműködéseket támogató pályázatot elnyert kutatócsoport tagjaival, illetve a kutatásban francia részről részt vevő munkacsoport vezetőjével. Dr. Sophie Creuzet (Paris-Saclay Institute of Neuroscience) először utazott Magyarországra a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) által támogatott pályázat keretein belül, és előadást is tartott az intézet munkatársainak. Az embrionális idegrendszer részét képező ganglionléc sejtpopuláció kutatásának nemzetközileg elismert szaktekintélye munkája során többek között arra keres választ, hogy ennek a sejtpopulációnak a sejtjei milyen szervekbe jutnak el, és az embrionális fejlődés során őket ért hatásoknak milyen szerepe van az ún. neurocristopathiák és egyéb kórképek kialakulásában.

Galéria

4kép

Az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet pályázat által támogatott Őssejt- és Kísérletes Embriológia Laboratórium LymphoCrest munkacsoportjában dr. Bódi Ildikó és dr. H.-Minkó Krisztina egyetemi adjunktusok a ganglionléc szerepét vizsgálják a thymus fejlődésében. A mellkasban elhelyezkedő thymus, más néven csecsemőmirigy, a T-limfociták érésének legfőbb helye, korábbi vizsgálatok szerint fejlődésében a ganglionléc is fontos szerepet tölt be. A ganglionléc sejtek nem megfelelő érése és vándorlása következtében DiGeorge szindróma alakulhat ki, melyben a csecsemőmirigy fejlődése is érintett. A támogatott kétoldalú együttműködés célja, hogy a magyar és a francia kutatócsoport közösen vizsgálja a ganglionléc szerepét a thymus fejlődése során, a ganglionléc sejtek esetleges szerepét a thymusban fejlődő T-limfociták szelekciójában.

A kutatócsoport munkájában a klinikumból dr. Prodán Zsolt (Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet) és dr. Kriván Gergely (Dél-pesti Centrumkórház – Országos Hematológai és Infektológiai Intézet) vesznek részt, valamint dr. Szállási Zoltán (Harvard University, Boston Children’s Hospital) és dr. Rusz Orsolya (II. Sz. Patológiai Intézet).

A kutatócsoport tagjai meghívást kaptak a Francia-Magyar Tudományos Kutatói Fórumra, ahol lehetőségük nyílik tudományos munkájuk prezentációjára. A magyar részről a pályázatot képviselő dr. Bódi Ildikó elmondta, hogy a pitvari sövénydefektussal született gyermekek thymusában eddig fel nem ismert morfológiai elváltozást mutattak ki, amit állatmodellen is sikerült igazolniuk. Feltételezésük szerint az abnormálisan fejlődő thymus kialakulása egy, a sövénydefektussal párhuzamosan megjelenő kórkép, melynek valódi oka a ganglionléc sejtekben zajló jelátviteli folyamatok hibás szabályozásában keresendő. További vizsgálataikban szeretnék felderíteni a szív és thymus rendellenességek összefüggéseit, illetve a ganglionléc szerepét ezekben a folyamatokban.

Dobozi Pálma
Forrás: Anatómiai, Szövet és Fejlődéstani Intézet 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.