Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. január 16.
14194 Összes oltás
5886 Beoltott Semmelweis Polgár

Elfogadta márciusi ülésén a Szenátus az egyetem 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, valamint a 2019. évi vezetői költségvetést. Több személyi kérdés mellett döntöttek egyebek mellett az idei Semmelweis Symposium rendezési jogáról, valamint egy Neonatológiai Tanszéki Csoport létrehozásáról az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikához rendelten. Dr. Merkely Béla rektor tájékoztatást adott arról, hogy az egyetemhez kerülnek az Orvosi Hetilapot kiadó Markusovszky Lajos Alapítvány alapítói jogai.

A 2018. évi gazdálkodásról szóló beszámoló fő sarokszámait Baumgartnerné Holló Irén gazdasági főigazgató ismertette. A 2018. évi eredeti költségvetési főösszeg 93,6 milliárd forint volt, amely az évközi módosítások hatására 130,2 milliárd forintra változott. A kiadási és bevételi előirányzatok módosítását kormány-, irányítószervi és saját hatáskörben tett intézkedések eredményezték, a gazdasági főigazgató egyebek mellett példaként említette az In vitro fertilizációs tevékenység bővítésére kapott fenntartói többlettámogatást, valamint a Felsőoktatási Kiválósági és a Felsőoktatási Struktúraátalakítási Program keretében kapott támogatásokat. Az előirányzatot módosította még a 2017. évi maradvány 22 milliárd forintnak megfelelő összege és a költségvetési bevételek többlete is. A költségvetési kiadások összege 101 milliárd forint volt, amely 2017-hez képest mintegy 13 milliárd forint többletkiadást jelent. Ebből 7 milliárd forint a személyi juttatások, 4,8 milliárd forint a dologi és 1,2 milliárd forint a beruházási kiadások növekedéséből adódott. Az egyetem költségvetési bevételének összege 2018-ban 125,5 milliárd forint volt, ami 15,4 milliárd forinttal több, mint az előző évben.

Az előterjesztés úgy fogalmaz: sikeres évet tudhat maga mögött a Semmelweis Egyetem gazdasági szempontból. A szenátus elfogadta a beszámolót, melyhez korábban a Konzisztórium is megadta előzetes egyetértését. E mellett szóbeli javaslat alapján határoztak arról, hogy a költségvetés elfogadásának menetét tartalmazó belső szabályzóba be kell építeni a Közalkalmazotti Tanáccsal és az érdekképviseletekkel való egyeztetés módját.

Napirendre került a 2019. évi vezetői költségvetés, amelyet a Konzisztórium előzetes egyetértésével szintén elfogadott a testület. Dr. Szász Károly kancellár az előterjesztését ismertetve azt mondta: jó közös munka eredményeként, a rektor és a kancellár által kijelölt biztosok együttműködésével született meg a költségvetés, amely – a 2,45 milliárd forintos múlt évi maradvánnyal együtt – 105,3 milliárd forint bevételi és 107,5 milliárd forint kiadási főösszeggel számol. Mint az előterjesztésben olvasható, a működtetés elsődlegességét szem előtt tartva, szerepel 2,25 milliárd forint, a jelenleg ismert bevételeket meghaladó keretigény. Ez tartalmazza a fejlesztési alap 250 millió forinttal való megemelését, melyet hétfői ülésén kezdeményezett a Konzisztórium a rektor előterjesztésére, a rektor és a kancellár megállapodása nyomán. A kancellár által jegyzett előterjesztésben szerepel, hogy folytatni kívánják a 2016-18-ban jelentős eredményeket mutató humánerőforrás megtartási és fejlesztési programot. A fenntartó az előző évi 93,7 milliárd forintról 98,4 milliárd forintra emelte az előirányzat főösszegét, amely tartalmazza a kormányhatározatok nyomán várható 5,1 milliárd forintnyi fejlesztési tételt is.

A rektor kiemelte, hogy a 2019. évi költségvetésben az oktatási bevételek felosztására új, teljesítményalapú algoritmus alkalmazásával került sor, melynek célja a valós oktatási teljesítmények elismerése, az oktatás minőségének javítása és szervezeti egység szintű érdekeltségi rendszer kialakítása. Hangsúlyozta továbbá, hogy a tárgyalások során sikerült megoldást találni a mintegy másfél milliárd forint összértékű egyetemi fejlesztési csomag fedezetének biztosítására is, melynek részét képezi a fejlesztési alap fent említett, 250 millió forintos emelése is.

Elfogadták a budapesti Egészségipari-Biotechnológiai Science Park szakmai koncepciójáról szóló előterjesztést, amely emlékeztet arra, hogy az egyetem és az ipar, azon belül is az egészségipar és a biotechnológia határterületén működő Tudományos és Innovációs Science Park létrehozásáról szándéknyilatkozatot írt alá a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem rektora. (Erről szóló cikkünk ide kattintva olvasható.) A három egyetem köré épülő innovációs ökoszisztéma egyebek mellett otthona lehet a piac- és bevételteremtő transzlációs kutatásoknak is.

Elfogadták a 2019. évi Semmelweis Symposium megrendezéséről szóló előterjesztést. Az idei szimpózium az egyetem 250 éves jubileuma alkalmából szervezett rendezvénysorozat kiemelkedő eleme lesz november 5-7. között. Főszervezői dr. Merkely Béla rektor, dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes és dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar megválasztott dékánja, témája: „Translational medicine from single molecules to the cardiovascular system” (Transzlációs orvoslás a molekuláktól a kardiovaszkuláris rendszerig).

Több aktuális vezetői pályázatot is rangsorolt a Szenátus, és határoztak több kitüntetés – arany pecsétgyűrűk, Pro Universitate díjak, valamint a Semmelweis Egyetem Kiváló Oktatója kitüntető címek – odaítéléséről.

Támogatták a szenátorok a Digitális Fogászati Technológus Szak létesítését a Fogorvostudományi Karon, amely hiánypótló a mai magyar felsőfokú képzésben.

A Szenátus döntése értelmében Neonatológiai Tanszéki Csoport jön létre az I. Sz. Gyermekgyógyászati Klinikához rendelten.

A Szenátus elfogadta a karokon működő bizottságok beszámolóját, továbbá döntött a Felülbírálati Bizottságban, valamint egyes kari bizottságokban időközben megüresedő helyek betöltéséről is.

A testület támogató döntést hozott arról, hogy a rektor az egyetem képviseletében elfogadja a Markusovszky Lajos Alapítvány alapítói jogának átruházását. Az alapítvány tudományos  folyóirata a több mint 160 éves Orvosi Hetilap, amely a legnagyobb impakt faktorú magyar nyelvű tudományos folyóirat. Az alapítvány alapítói okiratban rögzített célja, hogy az Orvosi Hetilap szerkesztéséről és megjelentetéséről gondoskodjon.

A Szenátusi főtitkár tájékoztatta a Szenátust a szenátusi választás ütemezéséről és az előkészületek állásáról. A választás kapcsán további részletes tájékoztatást tesznek majd közzé az erre létrehozott honlapfelületen. (A szenátusi választás menetrendjéről szóló korábbi cikkünk ide kattintva olvasható.)

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.