Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

Egy közös Egészségipari-Biotechnológiai Science Park létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot a Semmelweis Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, valamint Józsefváros Önkormányzata. A Semmelweis Egyetem szenátusi termében tartott sajtónyilvános eseményen a felek mindegyike történelmi pillanatnak nevezte az aláírást, amely új korszakot nyit meg, erősíti egyebek mellett az egészségbiztonságot és az innovációt. A Science Parkban az egészségipar és a biotechnológia területét érintő kutatási, fejlesztési és innovációs tevékenység valósul majd meg.

A szenátusi teremben tartott ünnepélyes aláíráson dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes köszöntötte a résztvevőket. Dr. Merkely Béla, a Semmelweis Egyetem rektora történelmi, ipar- és tudománytörténeti pillanatnak nevezte az aláírást, amely új korszakot nyit meg nemcsak az érintett egyetemek, de a magyar tudomány és felsőoktatás történetében is.

Magyarország három, más-más területen kiemelkedő egyeteme abból a célból köt stratégiai együttműködést, hogy egy olyan egészségipari-biotechnológiai Tudásparkot hozzanak létre Józsefvárosban, ami meghatározó szerepet vállal a mindennapi gyógyításban, betegellátásban is gyorsan hasznosítható kutatások, tudásanyag megújításában – részletezte dr. Merkely Béla. A Science Park célja az is, hogy szoros, de egyben rugalmas együttműködést alakítson ki az egészségipari, gyógyszeripari, orvostechnikai és biotechnológiai piaci szereplőkkel, valamint a kutatás, fejlesztés és innováció terén kiemelten támogassa a nemzetstratégiai szempontból fontos hazai egészségipari, gyógyszeripari, biotechnológiai szektor és az érintett egyetemek együttműködését.

A rektor utalt arra, hogy a Science Park létrehozására irányuló törekvésük egybevág a felsőoktatás versenyképességének növelését, a kutatás-fejlesztés-innováció megújítását eredményező kormányzati céllal, amit tartalmaz egyebek mellett a március 8-án megjelent, „Az országos Tudományos és Innovációs, Technológiai, illetve Ipari Park hálózat kiépítésének koncepciójáról” szóló kormányhatározat is.

Dr. Merkely Béla szólt arról is, hogy a felsőoktatási intézményeknek alkalmazkodniuk kell a gyorsan változó világhoz, a dinamikusan átalakuló társadalmi, egészségügyi és gazdasági igényekhez, ha meg akarnak felelni az új kihívásoknak, és a legjobb orvosokat és szakembereket szeretnék képezni. A XXI. század kihívása megköveteli az egyetemek vezetőitől, hogy intézményeiket közelítsék az iparhoz, a piac gazdasági igényeihez, egyre szélesebb körű ipari együttműködéseket alakítsanak ki – jelentette ki dr. Merkely Béla. 

Dr. Szuromi Szabolcs, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) rektora hangsúlyozta: az egészséges társadalom előmozdítását is támogatja ez az együttműködés. A PPKE számos terület – így az információs és bionikai kutatások – mellett különösen az etikai vonatkozását kívánja erősíteni a parknak. A biotechnológia, mesterséges intelligencia, robotika területén ugyanis olyan új megoldások születnek napjainkban, amelyek komoly, jogi következményekkel és társadalmi hatásokkal járó etikai kérdéseket is felvetnek – mutatott rá. Dr. Szuromi Szabolcs kiemelte azt is, hogy ezek a kutatási területek felívelőben vannak nemzetközi szinten, így hatalmas lehetőséget jelent, hogy Magyarország a Tudáspark létrehozásával be tud kapcsolódni ezekbe a folyamatokba. Az pedig hatalmas hozzáadott értéket ad, hogy a szereplők nem egymás mellett, hanem egymással közösen tevékenykednek – emelte ki. A PPKE rektora szintén történelminek nevezte a pillanatot, mint mondta, a három egyetem sajátos specifikumai olyan új lehetőségeket biztosítanak a kormányprogram teljesítésének részeként, amelyek a magyar felsőoktatás számára is komoly kitörési pontot jelentenek.

Galéria

7kép

Dr. Koltay András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) rektora nagy megtiszteltetésnek nevezte, hogy az idén 250 éves Semmelweis Egyetem és a hamarosan négyszáz éves PPKE az NKE-t választotta partnerként ehhez a projekthez. Mindent meg fognak tenni, hogy az általuk képviselt specialitásokat, oktatott tudásanyagot, a közszolgálati igényeket artikulálni tudják a projektben – fogalmazott.

Dr. Sára Botond, Józsefváros polgármestere hatalmas mérföldkőnek nevezte a Tudáspark létrehozását, nemcsak az oktatás, de a város és az egész ország számára is. A XXI. század Józsefvárosa számára óriási büszkeség lesz a létesítmény, amely minden bizonnyal pozitív hatást fog gyakorolni gazdasági, kereskedelmi, innovációs szempontból egyaránt. Sokat ad majd a vállalkozásoknak, az egyetemistáknak, a munkakeresőknek és természetesen az itt élőknek egyaránt – mondta. A Science Parkhoz kapcsolódó tevékenység növeli az egészségbiztonságot, az innovációt, és fejleszti a tudományos életet. A jövő az ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekkel kezdődik – jelentette ki a polgármester, hozzátéve, hogy a fejlesztés nemcsak a kerület egyetemváros jellegét erősíti, de egész Magyarország számára monumentális jelentőségű.

Az egyetemek és az ipar, azon belül az egészségipar és a biotechnológia határterületén működő Science Park létrehozásával az elkövetkező években olyan fejlesztések várhatók, melyek a mesterséges intelligencia alkalmazásával segítik az egyes képalkotó diagnosztikai folyamatokat, javítják az orvosi ellátás hatékonyságát, új lendületet adnak a hazai bionikai, orvostechnológiai és gyógyszeripari fejlesztéseknek, melynek lényege az élő természet tudásanyagának átültetése a műszaki és a haditechnikai gyakorlatba. Mindennek pedig elengedhetetlen része az adatvédelem és a bioterrorizmus elleni védelem is. Mindezek mellett a Tudáspark segíti az egyetemi tudásbázison alapuló, kisebb, koncentrált, technológia-intenzív vállalatok létrejöttét. A sikeres innovációs ökoszisztéma új munkahelyeket teremtve támogatja a kis és középvállalkozások, a nagyvállalatok, valamint az egyetemek közötti  hatékony tudás- és munkaerőáramlást.

Az együttműködési szándéknyilatkozatot a három egyetem rektora, dr. Merkely Béla, dr. Szuromi Szabolcs és dr. Koltay András, valamint dr. Sára Botond, Józsefváros polgármestere írták alá.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.