A Semmelweis Egyetem kihelyezett kampuszára, az Asklepios Campus Hamburgra (ACH) látogatott dr. Merkely Béla rektor és az őt kísérő öttagú, magas szintű delegáció. A háromnapos hivatalos látogatáson szándéknyilatkozatot írtak alá arról, hogy a jelenlegi szerződés lejárta, vagyis 2023 után is folytatni kívánják az Európában egyedülálló együttműködést, emellett többek között a jövőbeli fejlesztési irányokat is áttekintették.  

A megbeszélések keretében a fennálló együttműködés jelenlegi és lehetséges jövőbeni formáiról, az esetlegesen szükséges változtatásokról is tárgyalt a két fél. Áttekintették a képzés curriculumát, az intézményekben folyó kutatási tevékenységet, tapasztalatot cseréltek a szükséges fejlesztésekről, megvitatták az ACH diploma megszerzése utáni szakmai és tudományos továbbképzési lehetőségeket. Mindkét fél kiemelte, hogy rendkívül fontosnak tartják a minőséget, saját és közös érdekeik képviseletét, és elhivatottak a folytatás mellett. Ennek eredményeképpen ünnepélyes keretek között aláírták azt a szándéknyilatkozat (Memorandum of Understanding), melyben egybehangzóan kifejezik, hogy a jelenlegi szerződés 2023 utáni lejárta után is folytatni kívánják az együttműködést.

A két országot összekötő projekt keretében a Semmelweis Egyetem és a kihelyezett campust működtető német magánvállalkozás közös felsőfokú képzést valósít meg, amely 2008-ban történt létrehozása óta máig egyedülálló Európában. Az Asklepios Campus Hamburgban, a Semmelweis Egyetem és az Asklepios Klinikacsoport együttműködése értelmében, a Semmelweis Egyetem német nyelvű általános orvosi képzésében részesülő hallgatók lehetőséget kapnak, hogy az elméleti képzés után, harmadévtől az oktatás pre-klinikai és klinikai részét Hamburgban végezzék el. Tanulmányaik végén a diákok a Semmelweis Egyetem Európai Unióban elismert általános orvosi diplomáját és a „dr. med.” doktorátust jelentő címet kapják meg. Ahhoz azonban, hogy a jelölt a jövőben a németországi „Dr. med.” címet is megszerezhesse, a Semmelweis diploma megszerzése után külön tudományos munkát kell végeznie és külön tudományos disszertációt is kell írnia a jelenleg érvényes szabályozás szerint. E feltételrendszert a két fél a közeljövőben át fogja tekinteni.

Galéria

6kép

A három napos program során a delegáció az Asklepios Klinikák (AK) számos intézetébe is ellátogatott. A St.-Georg Klinika Kardiológiai Osztályán a világszerte ismert dr. Karl Heinz Kuck mutatta be kollégáival együtt az osztály működését, ahol a vendégek bepillantást nyerhettek az ott folyó tényleges munkába is, este egy sürgősségi kardiomiopátiás eset ablációs ellátásán keresztül is megismerve az ott alkalmazott legmodernebb technikát. A Semmelweis Egyetem delegációja megtekintette továbbá a Barmbek Klinikán az Onkológiai és Palliatív Gyógyászati Osztályt dr. Axel Stang, a Gasztroenterológiai és Intervenciós Endoszkópiai részleget dr. Thomas von Hahn, az Általános és Viscerális Sebészeti Osztályt dr. Karl J. Oldhafer, a Kardiológiai részleget dr. Gerian Grönefeld, illetve a Pulmonológiai Osztályt dr. Heinrich Becker vezetésével.

Ezen kívül a vendégek meglátogathatták az Olimpiai Sportközpontot (Olimpiastützpunkt) is, ahol dr. Michael Ehnert mutatta be a sportközpont létesítményeit és az ott folyó magas színvonalú munkát.

A találkozó során alkalom nyílt arra is, hogy dr. Merkely Béla rektor ünnepélyes keretek között átnyújtsa dr. Karl J. Oldhafernek – aki az ÁOK dékáni megbízottja az ACH-nál – az egyetemi tanári kinevezéséről szóló oklevelet. A látogatás után a Semmelweis Egyetem hangsúlyozta e különleges jelentőségű együttműködés és kiváló szakmai kapcsolat fenntartásának fontosságát.

A hamburgi találkozón mindkét fél a legmagasabb szinten képviseltette magát. A Semmelweis Egyetem részéről jelen voltak: dr. Merkely Béla rektor, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója és felesége; dr. Kellermayer Miklós, az Általános Orvostudományi Kar leendő dékánja, a Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet igazgatója; dr. Kiss András, német kapcsolatokért felelős (Ausztria, Németország, Svájc) rektori biztos, a II. Sz. Patológiai Intézet igazgatója; dr. Müller Veronika, a Külföldi Hallgatók Titkárságának kinevezett rektori biztosa, akinek feladata a külföldi hallgatók klinikai gyakorlati oktatásának felügyelete és fejlesztésére irányuló javaslattétel; továbbá dr. Mócsai Attila, a Külföldi Hallgatók Titkárságának igazgatója, a német nyelvű oktatásért felelős igazgató, az Élettani Intézet egyetemi tanára és Szlovák Judit, a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóságának német kapcsolatokért felelős ügyvivő szakértője.

A házigazdák részéről Kai Hankeln az Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA igazgatótanácsának elnöke, dr. Christoph U. Herborn, az igazgatótanács orvos vezetője és dr. Christoph Jermann, az Asklepios Medical School GmbH ügyvezetője fogadták a Semmelweis Egyetem delegációját. Ezen kívül jelen volt még dr. Bucsky Péter, aki a Semmelweis Egyetem ACH kampusz rektori biztosa, dr. Karl J. Oldhafer, aki az SE ÁOK dékáni megbízottja az ACH-nál, továbbá az Általános Viscerális Sebészeti Klinika vezetője és Katja Schynawa, ügyvezetői asszisztens.

Szlovák Judit, Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága
Fotó: Asklepios Campus Hamburg

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.