Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. december 05.
473593 Összes oltás

Kancellári biztosnak nevezte ki dr. Szász Károly kancellár Mészáros Istvánt, a Biztonságtechnikai Igazgatóság vezetőjét a 2019. február 11. és 2020. január 31. közötti időszakra, a Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetésével összefüggésben.

Mészáros István feladata lesz kancellári biztosként irányítani azoknak a műszaki és szervezési feladatoknak az elvégzését, amelyek a Kútvölgyi Klinikai Tömb kapacitásainak a Belső és a Külső Klinikai Tömbben történő elhelyezéséhez, továbbá a Kútvölgyi Klinikai Tömbből való kiköltözéshez szükségesek. A Kútvölgyi Klinikai Tömb átköltöztetésének határideje 2019. december 31.

A feszes végrehajtási határidőre és a megoldandó komplex műszaki, szervezési feladatokra tekintettel a kancellár felkérte, hogy hozzon létre munkacsoportot a Beruházási és Létesítmény-fenntartási Igazgatóság, a Kiemelt Beruházások Igazgatósága, a Vagyon és Létesítménygazdálkodási Igazgatóság, a Szolgáltatási Igazgatóság, valamint az OFMI egy-egy részfeladat ellátásáért felelős munkatársaiból. A kancellár javasolja, hogy a Klinikai Központ illetékesét is hívják meg a munkacsoportba. Mészáros Istvánnak munkája során biztosítania kell az akadémiai és a műszaki terület közötti folyamatos információcserét és az együttműködés feltételeit.

Mészáros István korábbi kancellári megbízása értelmében a 2018. november 22-től 2019. május 31-ig terjedő időszakban a Pulmonológiai Klinika Tömő utcai épületben való elhelyezéséhez szükséges műszaki és szervezési feladatok elvégzését is irányítja.

Dobozi Pálma

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.