Az alkalmassági, valamint a felvételi vizsga feltételrendszeréről is információt kaptak a Pető András Kar (PAK) nyílt napjára érkezők, akiket Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes köszöntött. A tájékoztatók mellett a kar Kútvölgyi úti épületének valamennyi egységébe ellátogathattak az érdeklődő középiskolások.

Megtisztelő az érdeklődésük e társadalmilag értékes, egyedülálló és különleges szakma iránt – köszöntötte a jelenlévőket Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes. Mint fogalmazott, szakmailag a legnagyobb eredmény és öröm az, ha a konduktor az alkalmazott pedagógiai elvek és gyakorlatok használatával elérheti, hogy a mozgásfogyatékos ember saját lehetőségeihez képest a legnagyobb fokú önállósággal élhet. A másokon való segítés társadalmi megbecsülésén túl a konduktor szakma mellett szóló egyik legfontosabb érv a csaknem 100 százalékos elhelyezkedési arány a diploma megszerzését követően tette hozzá.

Bányainé Bejczi Erika mesteroktató a konduktor-szakma szépségéről és nem titkolt nehézségeiről beszéltbemutatta a képzés sajátosságait, annak gyakorlatorientált módját, valamint a már ismert és új specializációs lehetőségeket. Elmondta, hogy a nyolc féléves képzés végére a hallgatók birtokában lesznek mindazoknak az ismereteknek és képességeknek, melyek lehetővé teszik, hogy gyermek- és felnőttkorú központi vagy szerzett idegrendszeri sérüléssel élőket neveljenek, fejlesszenek határainkon innen és túl. 

Dr. Balogh Emese, a Tanulmányi és Hallgatói Központ osztályvezetője tájékoztatta a középiskolásokat a felvételi eljárás rendjéről, a felkészítő tanfolyami lehetőségekről, végül egy bemutatófilm segítségével az érdeklődők betekintést nyerhettek az alkalmassági vizsga folyamatába is.

A nyílt napon Méth Frida a Hallgatói Önkormányzat képviseletében ismertette a hallgatói szervezet tevékenységét, az általuk szervezett közös programok széles körét, valamint a külföldi gyakorlati lehetőségeket. Az előadások szünetében a felvételi előtt álló középiskolások és szüleik a Kútvölgyi úton található gyakorlóterületeket tekinthették meg, megismerkedve az egységek sokrétű munkájával.

Vona Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.