Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2021. július 28.
350845 Összes oltás

A Semmelweis Egyetemen rendezték meg a mintegy hétezer gyógyszerfejlesztő szakembert képviselő IFAPP (International Federation of Associations of Pharmaceutical Physicians) európai értekezletét, melynek fő témája a klinikai gyógyszerfejlesztés (pharmaceutical medicine) volt. Az esemény külön jelentőségét az adta, hogy a magyarországi Pharmaceutical Medicine Szekció idén alakult meg a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság keretében, melyet az egyetem által az elmúlt tíz évben szervezett szakirányú továbbképzés tett lehetővé.

A klinikai gyógyszerfejlesztés (pharmaceutical medicine) a gyógyszerek kutatásával, fejlesztésével, értékelésével, törzskönyvezésével, ellenőrzésével, valamint a gyógyszerforgalmazás orvosi vonatkozásaival foglalkozó klinikai tudományos szakirány. A magyar Pharmaceutical Medicine Szekció idén alakult meg 50 taggal, a megalapítást pedig a Semmelweis Egyetemen létrejött, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet által szervezett Cooperative European Medicine Development Course (CEMDC) által végzett oktató munka tette lehetővé. Az IFAPP, vagyis a Gyógyszerfejlesztő Orvosok Egyesületeinek Nemzetközi Szövetsége jelenleg 30 ország nemzeti társaságát egyesíti, és megközelítőleg 7000 gyógyszerfejlesztő szakembert képvisel, akiknek csaknem fele-fele gyógyszeriparban dolgozó orvos, valamint klinikai gyógyszerkutatásban dolgozó, de nem orvosi végzettséggel rendelkező kutató. A Semmelweis Egyetemen tartott kétnapos európai értekezlet középpontjában a klinikai gyógyszerfejlesztés kérdése állt.

A megnyitón mondott köszöntő beszédében dr. Ferdinandy Péter tudományos és innovációs rektorhelyettes örömét fejezte ki, hogy az egyetem adhat otthont a nemzetközi rendezvénynek, ezáltal is növelve presztízsét a gyógyszerkutatás terén. Célunk, hogy a világ top 100 egyeteme közé kerüljünk, melyhez bővítenünk kell mind a tudományos, mind az oktatási tevékenységünket, és ez az esemény is hozzájárul a célunk eléréséhez – mondta. A rektorhelyettes, aki egyben az egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetének az igazgatója, valamint a Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság elnöke is, elmondta, hogy a CEMDC keretében az elmúlt évtizedben négy oktatási kurzust szerveztek meg és 60 hallgató szerzett diplomát klinikai gyógyszerfejlesztésből, akiknek a további szakmai munkájához szükségessé vált egy hazai tudományos szervezet létrehozása és bekapcsolása a nemzetközi együttműködésbe. Külön kiemelte és megköszönte a munkáját dr. Kerpel-Fronius Sándornak, a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézet szaktanácsadójának, az IFAPP vezetőségi tagjának és a rendezvény egyetemi házigazdájának, aki aktívan részt vett a magyar Pharmaceutical Medicine Szekció létrehozásában és a mostani rendezvény szervezésében is.

Dr. Ferdinandy Péter hangsúlyozta: nagy megtiszteltetés, hogy az IFAPP Magyarországon rendezi meg az európai regionális eseményét, melyre több másik újonnan alakult nemzeti tagszervezet is elfogadta a meghívást. Biztos vagyok benne, hogy a rendezvény hatására egy erős európai összefogás jön létre ebben a fontos tudományágban – jelentette ki.

A kétnapos konferencia megnyitóján dr. Kerpel-Fronius Sándor hangsúlyozta, hogy a klinikai gyógyszerfejlesztés mint tudományág oktatását tudományos alapokra kell helyezni, mert csak ez garantálja a magas minőségű szakemberek képzését. Hozzátette, hogy egy nemzetközi szövetség csak akkor tud igazán jól működni, ha erős regionális együttműködés van a tagjai között, ezért is reméli, hogy a mostani európai értekezlet egy ilyen együttműködésnek a kezdete lesz.

Dr. Honorio Silva, az IFAPP volt elnöke és a jelenlegi rendezvény szervezője köszöntőjében kitért arra, hogy az IFAPP utoljára négy éve tartott a klinikai gyógyszerfejlesztés témájában értekezletet. A mostani rendezvény célja, hogy az elmúlt időszakban tett előrelépéseket megvitassák, valamint megfogalmazzák az IFAPP terveit a következő néhány évre, továbbá elemezzék azokat a tényezőket, melyek segítik vagy éppen akadályozzák a klinikai gyógyszerfejlesztés terjedését mint szakma és mint tudományág, különös hangsúllyal az oktatásra, a tanúsításra és a saját szakmai identitás megalapozására.

Honlapunknak adott interjújában dr. Honorio Silva kiemelte: az, hogy a magyar szekció alakulásának évében itt tartja az IFAPP a rendezvényt, az mindenekelőtt dr. Kerpel-Fronius Sándor és dr. Ferdinandy Péter munkájának, az általuk a Semmelweis Egyetemen szervezett magyar képzésnek köszönhető. Idén a magyar mellett több más országban, így Franciaországban, Romániában és Lengyelországban is alakult nemzeti szekció – tette hozzá.

A Semmelweis Egyetem szerepéről az együttműködésben elmondta, hogy az IFAPP az oktatásban és gyógyszerfejlesztésben nagy súlyt fektet az egyetemi kutató és oktató intézetekkel való stratégiai partnerségek kialakítására. Nagyon örülünk, ha a Semmelweisszel és más egyetemekkel is együtt tudunk működni az oktatás fejlesztése érdekében – tette hozzá.

Az értekezleten mintegy 60 szakember vett részt, többek között az IFAPP múlt és jelenlegi elnökei, valamit 17 európai nemzeti szervezet képviselői. A főbb programpontok között volt az IFAPP munkájának áttekintése, a pharmaceutical medicine szakemberek elvárt kompetenciái, a posztgraduális oktatást végző nemzeti tanfolyamok munkájának áttekintése, az általuk nyújtott különböző oklevelek, diplomák nemzetközi összehangolása és elismerése, valamint az európai tagszervezetek munkájának áttekintése, közös „best practice” kialakítása.

Deme Tamás
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.