A Semmelweis Egyetem Baráti Köre 2018-ban is pályázatot hirdetett Doktorandusz Kiválósági Díjra a Doktori Iskola keretében végzett tudományos munka bemutatására 35 év alatti PhD-hallgatók vagy predoktorok számára.

A felhívásra tizenegy, többségében igen színvonalas pályamű érkezett, ezért a Bíráló Bizottság javaslatára a Doktori Iskola saját forrásából 400 ezer forinttal kiegészítette a díjazásra fordítható összeget. Ennek köszönhetően idén a molekuláris alapkutatásoktól a klinikai gyakorlatban már kipróbált diagnosztikai módszerek leírásáig terjedő skálán hét pályamű díjazására nyílt lehetőség. A pályaművek mindegyike D1 kategóriájú folyóiratban, a pályázó első szerzőségével megjelent közleményen alapul.

A Bizottság javaslata alapján heten vehettek át díjat, az erről szóló okleveleket dr. Sótonyi Péter rector emeritus, a Baráti Kör alelnöke és dr. Némedy Edit főorvos, a Baráti Kör vezetőségi tagja adták át a Dies Academicus ünnepségen.

Első helyezett lett Tóth András Dávid, témavezetője az Élettani Intézetben dr. Hunyady László és dr. Turu Gábor.

A második helyezett Decmann Ábel lett, aki a II. Sz. Belgyógyászati Klinikán dr. Igaz Péter témavezetésével végezte kutatásait.

Megosztott harmadik helyen végzett Kazsoki Adrienn Katalin, témavezetője az Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetben dr. Zelkó Romána és Nagy Zsófia Brigitta, aki II. Sz. Belgyógyászati Klinikán dr. Molnár Béla irányításával végezte kutatásait.

Galéria

7kép

A negyedik helyezettnek járó oklevelet Vértes Miklós vette át, témavezetője a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinikán dr. Dósa Edit.

Ötödikként végzett Ágg Bence, aki a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben dr. Ferdinandy Péter és dr. Szabolcs Zoltán témavezetésével végezte kutatásait.

Hatodik helyezett lett Koncsos Gábor, aki a Farmakológiai és Farmakoterápiás Intézetben dr. Giricz Zoltán irányításával végezte kutatásait.

Forrás: Baráti Kör
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.