„Semmelweis Egyetem Polgárnak lenni csodálatos élmény” – mondta köszöntőjében dr. Bánhidy Ferenc általános rektorhelyettes az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) nyílt napján. A Nagyvárad téri Elméleti Tömbben több mint 300 középiskolás tájékozódhatott a képzéssel kapcsolatos fontosabb tudnivalókról, a hallgatói életről, valamint több intézet munkájába is betekintést nyertek.

Dr. Bánhidy Ferenc hangsúlyozta, hogy a Semmelweis Egyetem az ország leginkább elismert egyeteme, ezen belül pedig az ÁOK-n olyan tudást szerezhetnek az itt tanulók, amit a világon bárhol kamatoztatni tudnak majd. Saját tanulmányait felidézve felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy az egyetemi évek nem lesznek egyszerűek, ugyanakkor akiket felvesznek, azok büszkék lehetnek magukra, és amikor végeznek, a betegellátást, illetve a kutatást a legmagasabb szinten lesznek képesek végezni. A rektorhelyettes kitért rá, hogy a 2019-ben fennállásának 250. évfordulóját ünneplő egyetemen számos elismert tudós nőtt fel. Gyógyítani a betegeket és kutatni a legjobb tudásunknak megfelelően, és ez alapján előre jutni – foglalta össze az egyetem szellemiségét. Dr. Bánhidy Ferenc végül azt tanácsolta a diákoknak, hogy merjenek sokat kérdezni a tanulmányaik alatt.

Az ÁOK dékánhelyettese, dr. Molnár Miklós interaktív előadásában a felvételi statisztikákat ismertetve rámutatott: a karra a jelentkezők tíz százalékát veszik fel, ugyanakkor a lemorzsolódás mértéke csekély. A hallgatók az egyetemen eltöltött évek alatt nemcsak az orvosi hivatáshoz szükséges ismereteket szerezhetik meg, de az élethosszig történő tanulásra is felkészítik őket, és értelmiséggé válnak – mondta. Dr. Molnár Miklós szólt még a pezsgő hallgatói életről és a különböző programlehetőségekről is.

A nyílt nap következő előadója, dr. Katz Sándor, az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet adjunktusa az elméleti oktatást képviselve rövid anatómiatörténeti összefoglalót tartott, kitérve híres magyar anatómusokra, szólt még az intézet történetének fontosabb állomásairól és az Anatómiai Múzeumról is. Az intézet oktatói-kutatói tevékenysége kapcsán elmondta, jelenleg 39 demonstrátor és 50 TDK-s tevékenykedik itt.

A Hallgatói Önkormányzat (HÖK) tevékenységét Gyulay Kata Klára, a HÖK ÁOK részönkormányzat elnöke mutatta be, aki a hallgatók és a szervezők nevében is köszöntötte a nyílt nap résztvevőit. Szerinte az orvosi hivatástudat, a mozgalmas hallgatói élet, a kutatási lehetőségek, valamint az aktív hallgatói szervezetek (IÖCS, HÖK, BOE, HMAA) miatt is érdemes a Semmelweis Egyetemet választani. Leszögezte ugyanakkor, hogy a komoly követelményrendszer miatt elhivatottság nélkül, pusztán „presztízsből” nem lehet orvosi diplomát szerezni.

Galéria

5kép

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete (BOE) munkájáról Veréb Fanni elnök szólt, aki kitért a többi között az egyesület egészségprevenciós tevékenységére, valamint a nemzetközi kapcsolataikra.

Dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet tanársegédje és tanulmányi felelőse előadásában személyes élményei mellett szakterületét is bemutatta az érdeklődőknek. Az előtte szólókkal ellentétben úgy vélte, hogy az egyetem nem nehezebb, mint a középiskola, hanem inkább „más”, és az itt töltött évek során az oktatók lehetőséget adnak a hallgatóknak arra, hogy minél több tudásra tegyenek szert, de tanulniuk nekik maguknak kell.

Az előadásokat követően a felvételi előtt álló középiskolások intézetlátogatásokon vehettek részt, a különböző standoknál pedig tovább ismerkedhettek az egyetemmel, és lehetőségük volt feltenni kérdéseiket.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.