Az egyetem munkatársai által beadott védőoltások száma - 2022. augusztus 18.
536180 Összes oltás

Jubileumi gyémánt és arany díszoklevelet vehettek át a Fogorvostudományi Karon (FOK) 50 és 60 évvel ezelőtt végzettek dr. Hermann Péter oktatási, dr. Szabó Attila klinikai rektorhelyettestől és dr. Gerber Gábor dékántól. 

Az ünnepséget dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes nyitotta meg, aki emlékeztetett arra, hogy a hazai fogorvosképzés története 1952-re tekint vissza, a kar pedig 1955-ben alakult. Most negyedszer adnak át gyémántdiplomát a karon. Ez azt is mutatja, hogy a hatvan éve végzettek részesei voltak az úttörő feladatnak, amit a fogorvosképzés kialakítása jelentett. Ez a hatvanas években, amikor az évfolyamok is jóval nagyobbak voltak, már egy bejáratott úton haladt, de napról napra, évről évre finomodott – idézte fel a rektorhelyettes. Az oktatás az elődök példájából tanul és építkezik, az pedig, hogy ma a kar mindig pozitív példaként kerül szóba a klinikai oktatás és gyakorlat tekintetében, azt mutatja, hogy jól tették le az alapokat – hangsúlyozta. Elmondta azt is, hogy a kezdetekben a fogorvosképzés megbecsültsége elmaradt a maitól, az elődöknek kellett kivívniuk azt is, hogy egyenértékű orvosi hivatás legyen. A fogorvosok ma megbecsült tagjai a társadalomnak, a kar pedig megbecsült tagja a Semmelweis Egyetem közösségének – jelentette ki a rektorhelyettes.

Azt, hogy elődök jó példáján építkezik a rendszer, mi sem mutatja jobban, mint hogy a mostani jubilánsok között van a mai modern endodonciának a megteremtője és hazai megalapítója, dr. Fazekas Árpád. Az ő munkájának is köszönhető, hogy idén szeptember 1-jével megjelent a képzésben külön a fogpótlástan szakvizsga és szintén külön szakképesítésként az endodoncia – emelte ki dr. Hermann Péter.

Dr. Gerber Gábor, a FOK dékánja beszédében ismertette, hogy míg a 60 évvel ezelőtti évfolyamon 32-en, addig az 50 évvel ezelőttin 152-en végeztek. Összehasonlításképpen, idén 130 frissen végzett fogorvost avattak, akik közül 81-en tanultak a magyar nyelvű programban.
A hatvanas évek kimagasló hallgatói létszáma is jól mutatja, mekkora hiány volt fogorvosokból, melyet az akkori kormányzat a kibővített képzési kapacitással igyekezett mérsékelni. Ennek ellenére igen nagy feladat hárult a mostani jubilánsok generációjára az SZTK rendelők tömeges betegellátása során – mutatott rá a dékán, hozzátéve, hogy emellett, jó példát mutatva a későbbi generációknak, folyamatos képzéssel, tanulással sajátították el a hivatásuk gyakorlásához szükséges újabb és újabb terápiákat, technikákat, lépést tartva az egyre nagyobb tempóban haladó tudománnyal. Ez utóbbi akkoriban nem volt könnyű, hiszen a nyugati kollégákkal kapcsolatot tartani és modern anyagokat beszerezni sem volt egyszerű. Ma már más a helyzet, arra kell megtanítani hallgatókat, hogy hogyan válasszák ki a széles kínálatból a jó és legjobb anyagokat – érzékeltette a különbséget.

A kar nemzetközi kapcsolatai is folyamatosan bővültek azóta. A graduális képzésben mintegy 400 külföldi hallgató tanul, akik a világ 37 országából érkeznek, de nagy az érdeklődés a szakorvosképzés iránt is. A dékán áttekintette a kar épületeinek fejlődéstörténetét is, melynek eredményeként tíz éve létrejött az európai szinten is modern Fogászati Oktatási Centrum. Dr. Gerber Gábor köszönetet mondott a jubilánsoknak, azért a több évtizedes munkáért, amely során empátiával, segíteni akarással és áldozatvállalással dolgoztak a magyar lakosság fogászati ellátásáért, és hogy hivatásuk lelkiismeretes gyakorlásával öregbítették a kar hírnevét.

A jubileumi díszokleveleket dr. Hermann Péter, dr. Szabó Attila rektorhelyettesek és dr. Gerber Gábor dékán adták át. Tízen vehettek át gyémánt-, míg 77-en aranydiplomát.  

Ezt követően a jubilánsok nevében dr. Fazekas Árpád mondott beszédet. A Konzerváló Fogászati Klinika korábbi igazgatója egyebek között arról szólt, hogy nem feltétlenül a szakvizsgák, továbbképzések, elvégzett tanfolyamok száma tükrözi az elmúlt ötven év pályáját. Ami fontos az életben, az emberség és az erkölcs, sokkal inkább tetten érhető abban, hogy mennyire tartottuk be az eskünket, mennyire éltük eszerint az életünket – fogalmazott. „Fogorvos vagyok, tettem a dolgom, ahogy arra 1968-ban esküt tettem” – zárta a gondolatsort beszéde végén, kiemelve: jubilánstársaival együtt büszkén vallják, hogy az akkori nevén Budapesti Orvostudományi Egyetem diplomásai.

A beszédet követően idén először adták át a kar múlt évi jubilánsa, dr. Bodák-Gyovai Zsolt Levente és felesége dr. Bodák-Gyovai Catherine által alapított ösztöndíjat, melyet a kar vezetőiből álló bíráló bizottság döntése alapján ebben az évben dr. Bányai Dorottya, a Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika rezidense vehetett át. Dr. Gerber Gábor felidézte, hogy az 1965-ben a karon végzett dr. Bodák-Gyovai Zsolt Levente a tavalyi jubileumi díszünnepségen tett felajánlást, hogy minden évben egymillió forintos ösztöndíjjal támogat egy rezidenst, kifejezve ezzel alma matere iránt érzett háláját.

A dékán emlékeztetett arra, hogy szintén a tavalyi jubilálók közül dr. Vizkelety György Lajos egy oktatási eszköz vásárlásával támogatta a kart.

Dobozi Pálma
Fotó: Dimény András

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.