Az oktatói munka hallgatói értékelésének összegyetemi szintű kialakítását és az egységes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elkészítését említi a soron következő két legaktuálisabb feladatként dr. Hermann Péter oktatási rektorhelyettes.  Az oktatási területen a tudás értéke a legfontosabb szempont, amit szem előtt kell tartani akár a curriculumreformnál, akár az elméleti oktatás frissítésénél, a gyakorlati képzés megerősítésénél – hangsúlyozta dr. Hermann Péter, aki megtiszteltetésnek érzi, hogy az egyetem új rektora is bizalmat szavazott számára, és második ciklusát kezdhette meg oktatási rektorhelyettesként július 1-jével.

Dr. Hermann Péter számára az, hogy továbbra is ő töltheti be az oktatási rektorhelyettesi pozíciót, azt is mutatja, az előző ciklus alatt az oktatással foglalkozó csapat megfelelően látta el a feladatát. Ezzel kapcsolatban kiemelte a korábban létrehozott Oktatásigazgatási Hivatal munkáját, mely dr. Sedlák Rita vezetésével nagymértékben segíti az oktatási rektorhelyettest a feladataiban.

A rektorhelyettes úgy fogalmazott, munkája során fő vezérelvnek a tudás értékének fontosságát, fenntartását tartja. Kiemelte a hallgatókkal való együttműködést, mely számára – mint mondta – az előző ciklusban is napi szintű volt, ugyanakkor dr. Merkely Béla rektor még hangsúlyosabbá kívánja tenni a hallgatóközpontú szemléletet.

Az oktatási terület aktuális ügyei közül hangsúlyozta annak jelentőségét, hogy még a nyári rendkívüli szenátusi üléseken többször tárgyalták a hallgatókat érintő két nagy szabályzat egyikének, a Térítési és Juttatási Szabályzatnak módosítását, melyet végül nagy többséggel szeptemberben elektronikus szavazással el is fogadott a testület. A szabályzat a kollégiumi helyekről, a hallgatók szociális helyzetének megítéléséről, valamint a hallgatók számára adható juttatásokról rendelkezik.

Jelenleg – szintén a hallgatókkal való közös munkában – egy összegyetemi rendszer kialakításán dolgoznak az oktatói munka hallgatói véleményezésével kapcsolatban. Az új rendszer kiindulópontja az Általános Orvostudományi Karon már jelenleg is jól működő struktúra. Egy objektív és anonim értékelést kell kialakítani, mely nem személyeskedő, hanem előremutató – részletezte dr. Hermann Péter, aki szerint nagyon fontos odafigyelni és adni a hallgatók véleményére, és az eredményeket figyelembe venni az oktatás struktúrájának átalakítása, további fejlesztése során. Érdekességként említette, hogy jellemzően a hallgatók a nagyon szigorú, de igazságos oktatókat pontozzák a legmagasabban, tehát nincs róla szó, hogy adott esetben egy buktatás megnyilvánul az értékelésben.

Napirenden van a másik fontos, hallgatókat érintő szabályzat, a minden karra vonatkozó, egységes Tanulmányi és Vizsgaszabályzat elkészítésének régóta húzódó ügye. Itt elvi kérdésekről is szó van, melyben egységes véleményre kell jutniuk a hallgatóknak és az oktatóknak – mondta a rektorhelyettes, kiemelve, hogy az egyetem által nyújtott tudás értéke nem devalválódhat, ez valójában mindkét fél érdeke, mégha úgy is tűnik, hogy a vizsgaszabályzat egyes pontjaiban ellenérdekeltek a hallgatók és az oktatók.

A rektori program kitér a curriculum megújítására, felzárkóztatására a mai igényekhez, ami – mint arra dr. Hermann Péter rámutatott – minden karnál mást és mást jelent. Az általános orvosképzésben is fontosnak gondolja a rektori vezetés a curriculum reformot, természetesen a karral közösen, melynek része, hogy a gyakorlati képzés nagyobb hangsúlyt kapjon – emlékeztetett. A Fogorvostudományi Kar oktatása ilyen szempontból példaként hozható, mivel ott a klinikai gyakorlatra épül az egész rendszer, saját betegeik vannak a hallgatóknak, akiket az oktatók felügyeletével látnak el – tért ki rá a rektorhelyettes.

Névjegy:
Dr. Hermann Péter 1962-ben született. 1987-ben summa cum laude végzett az akkor Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán. Azóta az egyetem Fogpótlástani Klinikáján dolgozik, melynek 2010-től az igazgatója. 2013 és 2015 között a kar dékánja. 2013-ban  egészségügyi szakmenedzser (MSc) oklevet szervett. 2015-2018 között szintén oktatási rektorhelyettes volt. Nős, két gyermek édesapja.

A rektori program fontos célkitűzése, hogy tíz éven belül az egyetem kerüljön be a világ száz legjobb felsőoktatási intézménye közé a nemzetközi rangsorokban. Ebben minden területnek ki kell vennie a részét – mondta dr. Hermann Péter. A külföldi hallgatók oktatásának – melynek harminc éves hagyománya van az egyetemen – nagy szerepe van ebből szempontból, hiszen egyrészt a nemzetközi hallgatók és oktatók arányát, valamint a külföldi képzéseket is mérik ezek a rangsorok, másrészt pedig az anyaországba hazatérő hallgatók az egyetem „nagykövetei”, akik viszik a jó hírét nemzetközi szinten.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila, Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.