Gyermekkora óta futballozik, több hangszeren játszik, két évig volt a Gyógyszerésztudományi Kar Hallgatói Önkormányzat részönkormányzati elnöke és mindezek mellett négy éven át végzett tudományos diákköri munkát a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben. Pálla Tamás 2016-ban „summa cum laude” minősítéssel szerezte meg a gyógyszerész diplomát, és két éve a Gyógyszertudományok Doktori Iskolájának hallgatója. Témavezetője dr. Noszál Béla, akinek mentorálása mellett a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben szelén tartalmú vegyületeket vizsgál, antioxidáns tulajdonságaik molekuláris hátterének felderítése végett, főként mágneses magrezonancia (NMR) technikával.

Amikor Tamásnak végzős középiskolásként döntenie kellett a jövőjéről, bátyja elsőéves hallgató volt a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karán. A testvéri példa is vonzó volt, de mert kedvenc tantárgyai a kémia, a matematika és a biológia voltak, a Gyógyszerésztudományi Kart választotta – emlékezett vissza a PhD-hallgató. A gyógyszerészi hivatástudat másodév végén, az első patikai gyakorlatot követően tovább erősödött benne.

Szülővárosomban, Répcelakon voltam gyakornok, és az itt eltöltött időszak felébresztette bennem a gyógyszertári munka iránti érdeklődést is. Ma is, ha hosszabb ideig vagyok otthon, segítek a gyógyszertárban – fogalmazott.

A sikeres felvételi után – ebben már testvérét követve – első dolga volt jelentkezni a Korányi Frigyes Szakkollégiumba, ahol a tudományos diákköri munka a követelményrendszer része. Tamást igencsak hamar, már az első félév végén TDK-zni hívta Noszál Béla professzor, aki vallja: a tehetségeket a lehető legkorábban fel kell karolni. Mint mondja, egy egyetemi oktató egyik legszebb feladata megtalálni a legtehetségesebb, legrátermettebb fiatalokat, majd végigkísérni őket a kutatóvá, egyetemi oktatóvá válásuk útján.

Pálla Tamás tudományos diákköri munkája során mágneses magrezonancia (NMR) spektroszkópiával vizsgálta a molekulák belső forgásainak hatását a vegyületek különböző fizikai-kémiai paramétereire. Mint elmondta, témavezetőivel két hatóanyagra, a baklofenre és a pregabalinra fókuszáltak, és arra voltak kíváncsiak, hogy a gyógyszermolekulák forgási izomerjei miként képesek átjutni a membránokon. Tudományos munkájáért 2015-ben és 2016-ban is díjat nyert az egyetemi TDK-konferencián, a kutatási eredményekből születő cikk pedig már megjelent a European Journal of Pharmaceutical Sciences című, rangos tudományos folyóiratban.

A TDK-program számos előnye közül az egyik legfontosabb az, hogy jóval több időt tölthetett laboratóriumi munkával, mint csoporttársai, ami sokkal magabiztosabbá tette a későbbiekben – hangsúlyozta a PhD-hallgató, majd hozzátette: sokat profitált abból is, hogy elméletben és gyakorlatban is korán megismerkedett az NMR spektroszkópiával.

Pálla Tamás summa cum laude minősítéssel végezte el a GYTK-t, majd csatlakozott a Doktori Iskolához. PhD-képzését a Gyógyszerészi Kémiai Intézetben dr. Noszál Béla kutatócsoportjában végzi, témája a szelenol-diszelenid egyensúlyok jellemzése. Kutatásának fókuszában a szeléntartalmú vegyületek redoxi tulajdonságainak megismerése áll, amiből következtetni lehet a vegyületek szervezetbeni viselkedésére, és ami lehetőséget ad szeléntartalmú antioxidánsok tervezésére, az e molekulákat jellemző NMR jelek, sav-bázis tulajdonságok és a redoxi potenciálok összevetése alapján.Dr. Noszál Béla hozzátette, hogy Pálla Tamás alapkutatásának köszönhetően a jövőben remélhetőleg az állatkísérletek egy része is szükségtelenné válik. A spektroszkópiában használt biomimetikus vizes oldat persze nem válthatja ki a biológiai rendszerekben végzendő vizsgálatokat, de azokat sokkal pontosabban tervezhetővé és értelmezhetővé teszi.

A fiatal kutató gyermekkora óta zenél és futballozik. Klarinéton és szaxofonon is játszik, a csapatsport pedig mind a mai napig kiemelt helyet foglal el az életében. Egyetemi évei alatt tudományos diákköri munkája mellett első évtől kezdve választmányi tagja, majd 2014 és 2016 között elnöke lett a HÖK részönkormányzatának. Mint fogalmazott, a közéleti tevékenység nem hátráltatta tanulmányaiban, sőt, kifejezetten profitált belőle, a különféle megoldandó szituációk építően hatottak a személyiségére, fejlesztették kommunikációs képességét.

Dr. Pálla Tamás szakmai pályája későbbi szakaszát is az intézetben képzeli el, és e szándékában témavezetője, mentora is támogatja. Hozzátette: a doktori képzésben elkezdett kutatási témájában bőven van potenciál, de oktatni is nagyon szeret. Jelenleg főként gyakorlatvezetőként tevékenykedik első és harmadik évfolyamon. Az általános és szervetlen kémia már egyetemista korában is közel állt a szívéhez, és ennek oktatása gyakorlatvezetőként is nagy örömet okoz neki. Hallgatói tapasztalatai alapján állítja, hogy nagyon sok múlik a gyakorlatvezető személyiségén és a tanítási módszerén, ő pedig küldetésének tekinti, hogy a fiatalok ne csak „letudni” akarják a vizsgát, hanem a tantárgyat meg is szeressék.

 

Haszon-Nagy Zsófia
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.