Az egészségügyi ágazatban adományozható egyik legfontosabb díjat, a Hőgyes Endre Emlékérmet idén dr. Sótonyi Péter rector emeritus vehette át kiemelkedő orvosszakmai életműve elismeréseként. Az igazságügyi orvostan neves kutatója nemrégiben a Magyar Corvin-láncot is elnyerte, amely a magyar tudomány és művészet, valamint oktatás és művelődés fellendítésében szerzett kimagasló érdemek elismerésére szolgál, a kitüntetettek alkotják a Magyar Corvin-lánc Testületet.

A Nagyvárad téri Elméleti Tömb Dísztermében megtartott Hőgyes Endre Tudományos Emlékülésen dr. Mandl József az Egészségügyi Tudományos Tanács elnökeként köszöntette a résztvevőket. Szólt róla, hogy Hőgyes Endre a magyar medicina ikonikus alakjaként jó példa arra, hogy a nemzetközileg is elismert szakmai teljesítmény és a közéleti tevékenység összeegyeztethető egymással.

Dr. Sótonyi Pétert méltatva elmondta, sokrétű életművében a szakma iránti elkötelezettség a mai napig jelen van, az igazságügyi orvostan területén belül két kiemelt témakör köthető hozzá, a kardiopatológia, valamint a biológiai és nem biológiai nyomok kriminalisztikai bizonyításban hasznos megismerésére alkalmas kutatómódszerek kidolgozása. Összefoglalta a díjazott közéleti tevékenységét, kitért nemzetközi pályafutására és tudományos szakmai teljesítményére. Mint elmondta, a régió első etikai bizottsága, a Tudományos és Kutatásetikai Bizottság alapítója, valamint a Semmelweis Egyetem Doktori Tanácsának alapító elnöke volt, a Freiburgi Egyetem tiszteletbeli szenátoraként pedig ma is tesz az intézmény nemzetközi kapcsolataiért, elismertségéért. Sokszínű érdeklődését mutatja a zene és a rajzolás iránti tehetsége is – tette hozzá.

Hőgyes-emlékelőadásában dr. Sótonyi Péter ismertette Hőgyes Endre életútját és tudományos munkásságát, kitérve pályatársaira, Balogh Kálmánra, Arányi Lajosra és Ajtai K. Sándorra is. Saját szakterülete, a kriminalisztika bemutatása során szólt a többi közt a pollenkutatásról az igazságügyi orvostanban, valamint a lövési sérülések járulékos tényezőinek morfológiai vizsgálatáról. A mesterei közt említette Harsányi Lászlót és Somogyi Endrét, és köszönetet nyilvánított a Semmelweis Egyetemnek, feleségének és családjának. Úgy érzem, hogy sikerült teljesítenem életem egyik legfontosabb célját azzal, hogy munkámmal vissza tudtam adni valamennyit az egyetemnek mindabból, amit kaptam – zárta gondolatait.

A Hőgyes Endre Emlékérmet dr. Ónodi-Szűcs Zoltán egészségügyért felelős államtitkár adta át dr. Sótonyi Péternek.

A honlapunknak adott interjúban dr. Sótonyi Péter elmondta, hogy a Corvin-lánc és a Hőgyes-emlékérem is nagy büszkeséget jelent számára, mivel azok a teljes életpályája elismerésére szolgálnak. Kiemelte, hogy a Semmelweis Egyetem számos nagy tudós szellemi hagyatékára épül – köztük a névadó, 200 évvel ezelőtt született Semmelweis Ignácéra – ezért az intézmény polgárjának lenni nagy megtiszteltetés, és úgy vélte, mindkét magas rangú kitüntetést az egyetemnek is köszönheti. Mint felidézte, 1957-ben lépte át először az intézmény kapuját, ahol a teljes szakmai ranglétrát végigjárta: az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet igazgatója, az Általános Orvostudományi Kar dékánja és 2000-2003-ig az egyetem rektora volt. Aktív pályafutását 70 éves korában, 2007-ben fejezte be, azóta az intézet professor emeritusaként a többi közt a Baráti Kör alelnöke, az egyetem Tehetséggondozó Tanácsának tiszteletbeli elnöke, a Semmelweis Egyetem újság szerkesztőbizottságának tagja, valamint továbbra is tevékenykedik a Magyar Orvostörténelmi Társaságban.

Leszögezte, hogy a különböző egyetemi rangokkal, tisztségekkel számos kötelesség is együtt jár, ő maga mindig igyekezett olyan példákat követni, és úgy tevékenykedni, hogy képes legyen bizalmat kiépíteni, mivel úgy véli, hogy a bizalom a közös cselekedet energiaforrása.

Dr. Sótonyi Péter az oktatást, ezen belül is a tehetséggondozást emelte ki a legkedvesebb egyetemi munkái közül. Mint mondta, nagyon örült neki, amikor dr. Tulassay Tivadar 2007-ben kinevezte a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program elnökévé – amely tisztséget 6 éven keresztül töltötte be – mivel a szakmájuk mellett a művészetekben is tehetséges, érdeklődő diákok megerősítették a hitét abban, hogy az egyetem tudósainak utánpótlása biztosítva van. Szerinte az egyetem oktatóinak feladata, hogy a szaktudás mellett az emberi tisztesség alapjait is megtanítsák a fiataloknak, hiszen az egészségügyi hivatás során kiszolgáltatott emberekkel kell foglalkozniuk. Az egykori gimnáziumi osztályfőnökét, Nemes Nagy Ágnest olyan példaképként emelte ki, aki megtanította számára, hogy a minőséget képviselő tanárok a mindennapi élet nehézségeire is felkészítik a diákjaikat azáltal, ha követendő értékrendet adnak át nekik.

Mivel dr. Sótonyi Péter az oktatási tevékenységét életműve kiemelt részének tekinti, különösen fontos számára a nemrég elnyert Corvin-lánc kitüntetés, amit olyan személyek kaphatnak, akik különleges módon járultak hozzá a kultúrához, a tudományhoz, a magyar közgondolkodás jobbításához.

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

Galéria

6kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.