A Semmelweis Egyetem Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Programja Hollókőn rendezte meg az idei év első diákszalonját. Az esemény az EFOP 3.6.3. VEKOP-16-2017 pályázat támogatásával valósult meg.

A kétnapos rendezvényt dr. Fekete György, a Tehetséggondozó Tanács elnöke nyitotta meg, aki  felelevenítette az immár 11 éves program legfontosabb céljait, majd egy „születésnapos” tehetségen, a sztetoszkóp felfedezőjén, René Laennec életén keresztül demonstrálta a fiataloknak, hogy mi is szükséges a tehetségen túl ahhoz, hogy maradandó eredmények szülessenek, a tehetséges fiatal jól sáfárkodjon a rábízott talentumokkal. A rendezvényen részt vett dr. Molnár Miklós az Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese, Feketéné dr. Szabó Éva, a Pető András Kar dékánhelyettese, valamint a kar képviselői, illetve a Tehetséggondozó Tanács több tagja.

A köszöntőt követően az elmúlt évek hagyományainak megfelelően a legkiválóbb hallgatók Kerpel-emlékplakettet, oklevelet és a Semmelweis Egyetem Baráti Körének pénzjutalmát vehették át. Idén három fiatal részesült kimagasló tudományos, közösségi és kulturális munkájáért Kerpel Díjban: dr. Kovács Kata, dr. Kolossváry Márton és Erdei Gergő.

A hallgatók mellett Kerpel Díjat adtak át a mentoroknak is. A fiatalok és a tanács tagjai idén dr. Kerpel-Fronius Sándor és dr. Szabó Attila, a program titkára számára ítélték oda az elismerést.

A díjátadót követően előadások hangzottak el. Balogh András, az Innovációs Igazgatóság vezetője bemutatta a pályázati és innovációs lehetőségeket, és beszélt arról is, hogy milyen segítséget kaphatnak a fiatalok pályázataik elkészítése során. Biztatta őket, hogy a tudományos publikálás mellett figyeljenek arra is, hogy új eredményeik mennyire hasznosíthatóak a napi gyakorlatban, gondoljanak az innovációra is. Előadását követően ígéretet tett arra, hogy az igazgatóság által rendszeresen összeállított pályázati hírlevelet a Kerpel-program fiatal tehetségei is megkapják.

Ezt követően dr. Szabó Attila foglalta össze a program és a tehetséggondozás lényegét, ismertette a program által biztosított lehetőségeket. Kölcsey Ferenc mondatait idézte arra vonatkozóan, hogy miért is van szükség a tehetségek egy helyen történő gondozására, segítésére: „Az emberi tehetség parányi lámpa, mely egyszerre keskeny kört tölthet meg fényével; s ha egy helyről másra hurcoltatik, setétséget hagy maga után. Bizonyos helyhez kell azért kapcsoltatnunk, hogy azt jótékony világítással állandóul boldogíthassuk.”

A szekció végén dr. Müller Veronika egyetemi tanár beszélt a nők helyzetéről a tudományban. Bemutatta a Magyar Tudományos Akadémia Nők a Tudományban munkacsoportjának – aminek maga is tagja – programját, melynek célja, hogy segítse a nők tudományos karrierjét.

Az előadások után a hagyományoknak megfelelően az előző év Kerpel-támogatásban részesült hallgatói mutatták be tudományos eredményeiket. Az előadások során a graduális képzésben részt vevő IV. éves hallgatótól kezdve a PhD-fokozatának megszerzése előtt álló fiatal orvosig mindenki bizonyította, hogy a kutatás mellett előadni is kiválóan tudják eredményeiket. Elsőként dr. Dobai Adrienn PhD-hallgató tartott előadást, aki kefalometriai vizsgálati eredményeiről számolt be. Adrienn még medikusként kezdte tudományos munkáját, aktívan vett részt több rendezvényen, többek között a Kutatók Éjszakája program egyik legsikeresebb bemutatóját tartotta. Őt Fábián Márk, a Gyógyszerésztudományi Kar IV. éves hallgatója követte, akinek eredményei a tudományos értéken túl jelentős innovációs lehetőséget is magukban rejtenek. Ezt követően az idei egyik Kerpel díjas, dr. Kovács Kata ismertette az oxigénhiánnyal született újszülöttek keringési elégtelenségének hidrokortizonnal történő kezelésével elért eredményeit. Túl azon, hogy eddigi munkáját már több sikeres publikáció is jelzi, Kata témavezetője dr. Jermendy Ágnes, a Kerpel-program korábbi mentoráltja, amely a tehetséggondozás sikerét is mutatja. Negyedikként Egyed Bálint IV. éves ÁOK hallgató számolt be eredményeiről a gyermekkori akut limfoblasztos leukémia kezelésében és a terápia monitorizálásában. Bálint több TDK első helyezéssel rendelkezik és részt vehet az OTDK-n is. A fiatalok tudományos előadásait az idei Kerpel díjas PhD-hallgató, dr. Kolossváry Márton zárta. Ő egy új tudományterület, a radiomika területén elért eredményeit ismertette. Márton munkáját több publikáció és sikeres pályázatokban történő részvétel is bizonyítja

Ezt követően dr. Gerberné Farkas Zsuzsanna tartott interaktív előadást a tehetséges fiatalok számára ízelítőként egy olyan tréningről, amelyre a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program hallgatói hamarosan pályázhatnak.

Az első napot a hagyományoknak megfelelően a tehetségek kulturális programja zárta. Máté Vanda (ÁOK VI. éves hallgató) Peggy Lee: Why don’t you do right dalát adta elő jazz stílusban. Őt Kovács Kata és Rumi Márk néptánc produkciója követte, akik idén kalotaszegi szaporát mutattak be.

A program második napján kötetlen beszélgetés során  tudományos, karrierhez kapcsolódó és egyéb témákat is érintettek a résztvevők, kulturális program kíséretében. Az EFOP 3.6.3. VEKOP-16-2017 pályázat támogatásából megvalósult Kerpel Diákszalon tavasszal folytatódik.

Dr. Szabó Attila
Fotó: Semmelweis Egyetem Tehetségpont

Galéria

8kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.