A tavaszi szemeszterben első alkalommal rendezték meg a kar gondozásában a kutató- és tehetséggondozó műhelyt a Pető András Karon (PAK) a Családok éve programsorozat részeként.

Feketéné dr. Szabó Éva általános dékánhelyettes megnyitójában hangsúlyozta a családsegítés, az együtt gondolkodás fontos szerepét és hagyományait a konduktív nevelésben, és kitért arra, miért fontos, hogy a családok nehézségeit megértve, a konduktív pedagógia módszertanát segítségül hívva megoldások szülessenek.

Sipeki Irén, a kar pszichológus oktatója előadásában a családsegítés pszichológiai szempontból alkalmazható kompetenciát mutatta be; olyan tipikus eseteket, segítő lehetőséget vázolt fel, melyek a krízishelyzetben lévő családoknak támogatást jelenthetnek.

Bányainé Bejczi Erika oktató a konduktív pedagógia oldaláról mutatta be, hogy mikor és milyen intervenciós pontok léteznek a mozgáskorlátozott vagy fogyatékos gyermeket nevelő családok krízisének sikeres feldolgozásához, valamint kiemelte a sorstárs-segítés fontosságát is.

Szabó Katalin, iskoláskorú központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermek édesanyjaként saját példáján keresztül mutatta be azokat a nehézségeket, amelyekkel minden, sérült gyermeket nevelő család szembesül, és lehetőséget adott arra, hogy a megjelent hallgatók megismerhessék a szülői nézőpontot is a családsegítés fontosságának témakörében.

Vona Zsófia
Fotó: Heim Sándor, Semmelweis Egyetem

Galéria

11kép

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.