„Hagyomány, tudás és alázat – út a világ legjobb 100 egyeteme közé” címmel mutatta be rektorjelölti programját dr. Merkely Béla klinikai rektorhelyettes, Klinikai Központ elnök, a Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika igazgatója a II. Sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tantermében. A rendezvényt dr. Szél Ágoston rektor nyitotta meg.

Dr. Merkely Béla pályázatát bemutatva úgy fogalmazott: közös küldetésünk, hogy a Semmelweis Egyetemet az orvos- és egészségtudományi felsőoktatás, biomedicinális kutatás és gyógyítás globális térképén a legelső vonalba helyezzük. A Semmelweis név történelmi védjegy, mely magába foglalja mind a hat kart. Kiemelte az oktatás, kutatás, gyógyítás hármas egységének fontosságát, melyet egy háromlábú székhez hasonlított, ami akkor stabil, ha minden lába egyformán erős és egészséges.

Konkrét tervei között említette a Professzorok Semmelweis Kollégiumának létrehozását, mely az egyetem korábbi vezetőiből, neves professzorokból állna, élén az előző rektorral. A testület feladatai közé tartozna a stratégiaalkotás, az egyetemfejlesztési tervek véleményezése és a Szenátus tevékenységének szakmai támogatása. Létrehozna egy fiatal, tehetséges kutatókat tömörítő Innovációs Kollégiumot is, mely „Semmelweis Lab”-ként funkcionálva dolgozna az egyetem fejlődésén, előtérbe helyezve a transzlációs kutatást és innovációt.

Dr. Merkely Béla kiemelte, hogy az egyetem gazdasági helyzete és likviditása stabil, mégis hiányoznak a fejlesztések, beruházások, miközben az egyetem számláján mintegy 25 milliárd forint halmozódott fel. Meglátása szerint az alaptevékenységek végzéséhez szükséges mindennapos belső szolgáltatások lelassultak, az adminisztráció megnövekedett. Ezért a javaslatai között szerepel egy új, támogató Szervezeti és Működési Szabályzatot kidolgozó Szervezetfejlesztési Tanácsadó Testület létrehozása, mely a rektori és kancellári terület képviselőiből állna. A rektorjelölt tervezi egy Operatív Kabinet (OK) felállítását is, melybe a rektori és a kancellári terület 3-3 főt delegálhat. Az OK célja az egyetemi szabályzatok felülvizsgálata a jogszabályi kereteken belül annak érdekében, hogy a működőképességet és a versenyképességet hatékonyabban segítsék.

Az egyik legfontosabb kérdésnek nevezte a humánerőforrás-stratégiát, mely anyagi és erkölcsi elemeket is tartalmaz. Kitért az egyetemi életpályamodell továbbfejlesztésére, kiterjesztésére, a kiválósági jutalmazási rendszer megtartására és fejlesztésére, szakmai továbbképzések biztosítására, a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának bővítésére, valamint egy már TDK tagságtól induló kutatói életpályamodellre. Az egyetemi polgárok érdekében legkésőbb 2018 végéig új Kollektív Szerződést fogadunk el – jelentette ki.

Meghirdette a Családbarát Egyetem programját, mely a részmunkaidős, illetve rugalmas családbarát munkavégzés lehetőségén túl tartalmazza egyebek mellett az egyetem bölcsődei, óvodai kapacitásainak bővítését. Szeretné elérni, hogy az itt tanulók és dolgozók, valamint családtagjaik a klinikákon kaphassanak egészségügyi ellátást.

Az oktatásban az egyik legfontosabb célja, hogy a gyakorlati oktatás felzárkózzon az elméleti képzés színvonalához, és jobban egymásra épüljön a két terület. Terveit sorolva külön kitért minden karra. Az Általános Orvostudományi Karon a kampuszfejlesztés szükségessége mellett kiemelte a blokkosított oktatás kiterjesztését. Az Egészségtudományi Kar vonatkozásában szólt egyebek mellett az oktatói létszám emeléséről, új angol nyelvű képzések indításáról. Az Egészségügyi Közszolgálati Kar a jövő vezető egészségügyi szakembereinek képzőhelye lehet. A Fogorvostudományi Kar esetében tovább kell fejleszteni az oktatási és betegellátási infrastruktúrát, és komplex program kell a humánerőforrás megtartására. A Gyógyszerésztudományi Kar számára elengedhetetlen a Hőgyes-Schöpf-Merei saját kampusz kialakítása, melynek bázisán nemzetközi gyógyszerésztudományi központ alakulhat. A szellemi hungarikumot képviselő Pető András Karon humánerőforrás-fejlesztést, és nemzetközi Pető Innovációs Központ és hálózat kialakítását javasolja.

A kutatás-fejlesztéssel, innovációval kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a klinikai kutatásban hatalmas értékteremtő mozgástér van. Erősíteni kell a transzlációs kutatást, az elméleti, klinikai, egészségipari összefogást, az Innovációs Igazgatóság működését pedig a rektori vonalhoz rendelten képzeli el – jelentette ki.

A betegellátás kapcsán a progresszivitásban kell kiemelkednie az egyetemnek, de az akut feladatokban is ki kell vennie a részét, mindig szem előtt tartva, hogy a klinikák egyben az oktatás gyakorlóterei is. Fontos számára az egynapos ellátás fejlesztése, és a Semmelweis nevéhez méltó magas szintű ellátás.

 „Céljainkat akkor tudjuk elérni, ha erős, az egyetem szakmai érdekeit tágabb környezetben is határozottan képviselő, eredményes csapatot maga mögött tudó, együttműködő rektor irányít. „Az egyetemet a rektor és a Szenátus vezeti, a kancellár e célokat szolgálva üzemelteti” – emelte ki a rektorjelölt. A hallgatói autonómiát fontos, megőrizendő értéknek, a hallgatókat pedig a legfontosabb stratégiai szövetségesnek tartja.

Dr. Merkely Béla kiemelte: folyamatosan fejlődő és élhető, hatékony, a kihívásoknak megfelelni képes, hallgató-, beteg- és munkatársközpontú egyetemet szeretne, ahol a Semmelweis Egyetem polgárai otthon érezhetik magukat. Mindezért, mint fogalmazott, klinikus rektorként hatékonyan és hitelesen tudna dolgozni.

Dobozi Pálma
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs és Rendezvényszervezési Igazgatósága tette közzé.