„Talán a legszebb hivatás ez, amire az itt tanulókat felkészítjük” – mondta dr. Szél Ágoston rektor az Általános Orvostudományi Kar (ÁOK) nyílt napján, amelynek keretében megtelt a Nagyvárad téri Elméleti Tömb előadóterme. Az előadások mellett több intézetet is meglátogathattak az érdeklődő középiskolások, és különböző standok is segítették az egyetemmel való ismerkedést.

Dr. Szél Ágoston úgy fogalmazott, csak az menjen orvosnak, aki érzi magában az önfeláldozó, a beteg felé teljes személyiségével kinyílni tudó attitűdöt. Ha a beteg azt érzi, hogy az orvos nem fordul teljesen felé a figyelmével az adott pillanatban, az a gyógyulásba vetett hitét is befolyásolja – érzékeltette. Mint mondta, különleges hivatás az orvoslás, talán sehol máshol nincs lehetőség ennyire közvetlenül segíteni a másik embernek, és ilyen gyorsan érezni, látni cselekedeteink hatását. Az egyéni felelősség pedig kiemeli az orvoslást a többi közül – jegyezte meg. A rektor szólt az egyetem felépítéséről, valamint kitért arra is, hogy két év múlva alapításának 250 éves évfordulóját ünnepli. Ez egyben az ÁOK születésnapja is, mely az egyetem legrégebbi kara. Az orvosképzés részleteiről elmondta: a képzés egy nagyon széles bázisú elméleti oktatással indul, de már ekkor igyekeznek bemutatni a betegellátás szempontjából is az ismereteket. Később egyre nagyobb szerepet kap a klinikum, a szigorló évben már minden medikus és medika osztályon dolgozik, természetesen felügyelet alatt, hogy elsajátítsa a szükséges manuális készségeket.

Dr. Bereczki Dániel, az ÁOK szakorvosképzésért felelős dékánhelyettese előadásában bemutatta az egyetem történelmi hátterét és egyebek mellett egy összehasonlító táblázat alapján szemléltette, hogy a négy magyar orvosképző intézmény közül itt a legnagyobb a hallgatói létszám. Jelentős az angol és német nyelvű képzésben orvosi diplomát szerzők száma is – tette hozzá. Kitért arra is, hogy nem könnyű ezen a pályán a magánéletet összeegyeztetni a hivatással, ugyanis az orvostudomány olyan szakterület, ami élethosszig tartó tanulásra ösztönöz. Példaként említette, hogy a szakorvosok 65 éves korig ötévente rendszeres továbbképzésen vesznek részt.

Dr. Fritúz Gábor, az Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika szakorvosa szakmai előadásában beszélt a pályafutásáról, az újraélesztés elsajátításának fontosságáról, a gyógyítás és az oktatás összefüggéseiről. Az egyetemi tanársegéd kitért a hatékony kommunikáció fontosságára is. Példaként említette a SBAR sémát, a krízishelyzetben történő beteg átadás-átvétel kommunikációját. Ha ezt a struktúrát követi a beszélő egy segélyhívás esetén, sokkal kisebb a kieső információmennyiség, mint bármely más esetben.

Dr. Magyar Lóránt, az Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet egyetemi tanársegédje és tanulmányi felelőse interaktív előadása során elmondta: a lelkesedés megtartása ennél a hivatásnál kifejezetten fontos. Szólt a felsőfokú oktatásról, mely szerinte nem nehezebb, mint a középiskolai, hanem inkább „más”. A tanulás minden lehetőségét megadja az egyetem, de a hallgatónak is aktívan közre kell működni a tudás elsajátításában – jegyezte meg.

A nyílt napon Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzat elnöke ismertette a szervezet tevekénységét, megemlítve a Kárpátalján végzett ingyenes vizsgálatsorozatot, az egészségügyi szűrőnapokat, amelyen körülbelül 80 hallgató vett részt az egyetem különböző karairól. Kitért a fél évvel ezelőtt elindított ingyenes nyelvkurzusokra is, az úgynevezett Language Clubokra, melyet külföldi hallgatók tartanak az egyetem polgárai számára.

A Budapesti Orvostanhallgatók Egyesületének már közel 600 tagja van – mondta Kerkovits Nóra külügyi elnökhelyettes, aki beszélt a szervezet programjairól is. Az egyik legismertebb esemény a középiskolások számára rendezett Semmelweis Egészségverseny, melynek idei újdonsága, hogy már határon túli iskolák is jelentkezhetnek.

Az előadásokat követően a felvételi előtt álló középiskolások intézetlátogatásokon vehetnek részt, a különböző standoknál pedig tovább ismerkedhettek az egyetemmel.

Dobozi Pálma, Homonnay-Bukovenszki Orsolya

Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.