A Semmelweis Egyetem a konzorciumvezető a kutatói utánpótlás biztosításának támogatására elnyert 1,7 milliárd forint összköltségű projektben, melyet a Debreceni, Szegedi és Pécsi Tudományegyetemmel közösen valósít meg. A projekt célja a doktori képzés, valamint a tehetséges hallgatók tudományos diákköri (TDK) tevékenységének és a szakkollégiumok színvonalának, minőségének javítása, továbbá a kutatói teljesítményt fokozó közegek fejlesztése. Az 5 éves projektidőszak alatt megvalósuló programok ösztönzik a hallgatókat a kutatómunkába való bekapcsolódásra, a kutatócsoportok feltételeinek javításával, a hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel és a tudományos publikációk megjelentetésének támogatásával pedig növelik eredményességüket.

Az EFOP-3.6.3-VEKOP-16 program keretében megvalósuló konzorciumon belül a Semmelweis Egyetem támogatása több mint 853 millió forint, melyet a Doktori Iskola, a TDK, a Kerpel-Fronius Ödön Tehetséggondozó Program és a Korányi Frigyes Szakkollégium fejlesztésére kíván fordítani közel 30 különböző programelem megvalósításával. A kiemelt célok között van a doktori fokozatszerzések számának növelése, valamint a kutatási eredmények minőségének javítása. Az utóbbi 10 évben végzett nagy nemzetközi ellenőrző vizsgálatok ugyanis rámutattak arra, hogy a tudományos kutatási eredmények gyakran nem reprodukálhatók, melynek okai elsősorban a kutatástervezési és -értékelési folyamatokban gyakran előforduló hibák. Ennek a káros jelenségnek a leküzdésére a projekt segítségével a Semmelweis Egyetemen folyó graduális és posztgraduális képzési programokban erősíteni kívánjuk a kutatás-módszertani ismeretek oktatását – fogalmazott dr. Benyó Zoltán, a projekt szakmai vezetője.

A pályázati forrás támogatást nyújt országos rendezvények megszervezésére is, ilyen többek között az Országos Orvos- és Gyógyszerésztudományi PhD Konferencia, vagy az Orvos- és Gyógyszerésztudományi Szakkollégiumok Országos Találkozója, ahol a fiatal kutatók lehetőséget kapnak kutatási eredményeik bemutatására.

Dr. Bagdy György tudományos rektorhelyettes kiemelte, hogy a kutatói utánpótlás fejlesztésének pályázati támogatása nagy lehetőséget jelent, amely a kutatói létszám növekedésével és az eredményesség fokozásával hozzájárulhat a Semmelweis Egyetem tudományos elismertségének növeléséhez.

Forrás: Innovációs Igazgatóság
Fotó (illusztráció): Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

 

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.