65 díjat vehettek át rektori pályamunkájukért a hallgatók a Semmelweis Szalonban tartott ünnepélyes eredményhirdetésen. Az 1-3. helyezéseket és a dicséreteket Dr. Szél Ágoston rektor és dr. Tímár József, az értékelő bizottság elnöke adták át a legkiválóbb pályázóknak.

Dr. Szél Ágoston köszöntőjében arról szólt, hogy a díjazottak az egyetem legsikeresebb hallgatóit képviselik, akik amellett, hogy eleget tesznek kötelezettségeiknek, a kutatásba is bekapcsolódnak, és a pályázatra való jelentkezéssel járó pluszfeladatokat is elvégzik. Mint mondta, az egyetemen folyamatosan versenyhelyzetbe kerülnek a hallgatók, ide tartozik például a felvételi vagy a tudományos diákköri (TDK) tevékenység. Hozzátette, az egyetem szeretné erősíteni a kutatás iránti kedvet azzal is, hogy a rektori pályamunkákat ünnepélyes keretek között ismeri el. A rektor kiemelte a fiatalon szerzett labortapasztalat fontosságát, ami szerinte a kutatói szemlélet elsajátítása miatt akkor is hasznos, ha a hallgatókból végül nem válik kutató. Dr. Szél Ágoston reményét fejezte ki, hogy a díjazott hallgatók később majd az egyetemen folytatják a pályafutásukat

Dr. Tímár József rávilágított, hogy a rektori pályamunkák a TDK munkák írásba foglalásai, amit azért fontos, mert a tudományos tevékenység igazán a közleményekben nyilvánul meg. Mint mondta, a pályázat komolyságát mutatja, hogy az elmúlt években csak olyan hallgatók nyertek díjat, akiknek eredményeit már publikálták, vagy épp a megjelenés közelében vannak. Az értékelő bizottság elnöke hangsúlyozta, hogy az Általános Orvostudományi Kar mellett idén a Gyógyszerésztudományi és a Fogorvostudományi Karról is több díjazott pályamunka érkezett, ezért minden kar hallgatóját arra bíztatta, hogy éljen a pályázási lehetőséggel. Dr. Tímár József felhívta a figyelmet a hallgatókat támogató mentorok, témavezetők szerepének fontosságára. Hozzátette, hogy a hazai orvostudományi egyetemekkel közösen elnyert konzorciumban a legjobb hallgatók számára lehetőség lesz egy rezidens-PhD-programban való részvételre, amellyel a remények szerint az egyetem oktatói utánpótlása is biztosítva lesz.

A díjazottak listája ide kattintva megtekinthető. 

Keresztes Eszter
Fotó: Kovács Attila – Semmelweis Egyetem

A cikket a Semmelweis Egyetem Kommunikációs Igazgatósága tette közzé.